Lebić: nepředvídatelný a tvrdohlavý vítr

Lebić: nepředvídatelný a tvrdohlavý vítr

Jihozápadní až západní vítr lebić je typický pro severní Korsiku, pobřeží Francie, Itálie a také Jadran, kde zpravidla přichází těsně po jugu. Ať na něj narazíte kdekoliv, raději před ním vyhledejte bezpečné útočiště.

Každý jachtař, který má v plachtách alespoň několik námořních mil, dobře ví, že moře umí být občas nevyzpytatelné, a že počasí je dobrý sluha, ale špatný pán. Někdy vítr krásně pohání loď kupředu tím správným tempem a vlny se s jejím trupem přímo mazlí. Jindy udeří silný vichr a vysoké vlny, které jako by měly v úmyslu poslat vaši plachetnici k mořskému dnu. Právě proto se vyplatí mít při plavbě dobré znalosti meteorologie, umět předvídat počasí a přizpůsobit své znalosti místním podmínkám. To platí dvojnásob u nepředvídatelných větrů, jako je například lebić.

Příbřežní jachting a plavba na otevřeném moři či oceánu mají svá specifika. Na volném moři není vítr modifikovaný terénem a jeho síla i směr se odvíjejí od atmosférického tlaku a teploty vzduchové masy. U příbřežní plavby panuje jiná situace. Dobře je to vidět ve Středomoří, a zvláště v Jaderském moři. Středozemní moře a Jadran jsou na pevnině obklopeny poměrně vysokými pohořími, která ovlivňují lokální počasí. Některé hory vítr pustí, a navíc ještě umocní jeho sílu, jiné mění směr proudění tlakových útvarů nebo před nimi chrání pobřeží. Díky tomu má v této oblasti každý vítr své jméno, charakteristiku a dá se do větší či menší míry předvídat podle vývoje počasí. 

Rozbouřené moře s vlnami a pěnou, když fouká lebić

Lokální větry: lebić, bóra, jugo

Existují typy větrů, které se objevují po celém Středomoří, ale i takové, které jsou typické pro konkrétní lokalitu. Na Jadranu je to třeba příjemný severozápadní mistral za krásného a stabilního počasí, obávaná severovýchodní bóra přinášející studený, prudký a nárazový vítr, pozvolna nastupující jihovýchodní jugo se sílícím větrem, vysokými vlnami a občasnými srážkami, nebo těžko předvídatelný jihozápadní lebić přicházející na konci juga před studenou frontou a řada dalších.

Plachetnice v bouřlivém počasí s blesky

Každý jachtař, ať už je to zkušený kapitán nebo začátečník na dovolené, by měl být zároveň meteorolog. Větru se nedá poručit, ale je možné ho využít pro svůj prospěch. Platí, že kdo větru rozumí, má nespornou výhodu. Schopnost předvídat na základě aktuálního počasí a lokality budoucí vývoj počasí mu umožní lépe naplánovat trasu plavby, určit čas vyplutí, připravit se na podmínky, které budou panovat, a v případě neočekávaných událostí dělat správná rozhodnutí. Pokud budete rozumět všem aspektům, které mají vliv na směr a sílu větru, budete se pomoci plavit bez problémů a efektivně.

TIP YACHTING.COM: Pokud nejste zkušené mořský vlk, který se po Středomoří plaví už mnoho let, a nejste si jisti svými znalostmi meteorologie v daných podmínkách, poradíme vám, jak získat nejpřesnější předpověď počasí a užít si plavbu v pohodě a bez starostí.

Lebić, libeccio, leveche… jak ho poznáte?

Lebić je obvykle severozápadní až západní vítr vanoucí po celém Středozemí, který je typický hlavně pro severní Korsiku, pobřeží Francie, Itálie a také Jadran. Skoro každý přímořský národ pro něj má své vlastní pojmenování. V Itálii a na Korzice ho znají jako libeccio, ve Španělsku leveche, v Katalánii llebeig, na Maltě lbić, v Řecku livas, v některých částech Francie labech a v Srbsku a Chorvatsku lebić. V některých nářečích jadranských států, zvláště u rybářů, se můžete setkat s rozlišením na lebić (jihozápadní vítr) a garbin (jihojihozápadní vítr).  

Kámen Sud West Libeccio (jihozápadní vítr Libeccio) na náměstí San Pietro, Vatikán

Kámen Sud West Libeccio (jihozápadní vítr Libeccio) na náměstí San Pietro ve Vatikánu

V západních oblastech Středomoří se pod tímto názvem může skrývat vítr, který fouká od jihovýchodu až po jihozápad, ale obvykle se jedná o jihozápadní vítr s tendencí se stáčet na západ. Ve všech případech se jedná o vlhký, velmi horký vítr, zvláště v letních měsících, který v některých případech přináší jemný písek ze Sahary. Dobrý zpráva pro jachtaře je, že nikdy nefouká příliš dlouho. V létě je sice poměrně vytrvalý, ale v zimě se střídá s větrem tramontana ze severovýchodu až severu.

Největší intenzity dosahuje v zimě, kdy jsou změny teploty v ovzduší a tlaku nejvýraznější a vítr zesiluje. Nejčastěji ho můžete očekávat při odchodu juga a bývá předzvěstí studené fronty. Tento typ větru obvykle nevane dlouho a jeho síla se pohybuje až kolem 11 stupňů Beauforta. Pro lebić jsou typické rychle nastupující bouřky, které poznáte podle tmavé hradby hrozivě vyhlížejících mraků na západě. 

Proč je lebić nebezpečný?

Lebić provázejí velmi vysoké vlny, zvláště na otevřeném moři a na západním pobřeží pevniny. Na otevřeném moři mohou vytvářet efekt zvaný cross sea, tedy křížící se vlny. Tento jev je způsobený tím, že jugo, které foukalo předtím, zvedlo vlny od jihovýchodu, zatímco lebić žene vlny z jihozápadu. Nečitelné a chaoticky tříštící se vlny mohou způsobit řadu problémů a jsou nebezpečné hlavně pro menší lodě. Lebić umí potrápit nejen na moři, ale často také působí neplechu v přístavech. Řada z nich totiž není před jihozápadním větrem chráněná (například Komiža na Visu) a v mělkých marinách zvedají ženoucí se vlny hladinu vody. 

Vlny přicházející ze stran se v oceánu kříží a vytvářejí cross sea (příčné moře).

Vlny v menším měřítku přicházející ze stran se v oceánu kříží a vytvářejí cross sea.

TIP YACHTING.COM: Plánujete se plavit po Jadranu? Podívejte se, jaké jsou nejlepší jachtařské destinace v Chorvatsku, co budete k pronájmu lodi potřebovat, jak se připravit na cestu a co si v ráji jachtařů užít.  

Pohodlná a bezpečná plavba za každého počasí

Mnoho druhů větrů, které vanou ve Středomoří a na Jadranu, se dá s trochou meteorologických znalostí a zkušeností dobře předvídat. A co chybí v praxi, dá se snadno dohnat předpovědí počasí nebo čtením údajů z přístrojů, které měří tlak, teplotu a vzdušnou vlhkost. Díky tomu si snadno můžete rozvrhnout harmonogram plavby a vybrat se nejvhodnější mariny, kde budete chráněni před nepříjemnými povětrnostními vlivy. Abyste se vyhnuli problémům s hledáním místa nebo kotviště, můžete si rezervovat marinu i online. Obzvlášť v sezóně se to určitě vyplatí.

Na moři ale velmi rychle můžou nastat situace, kdy se budete muset před nepřízní počasí rychle schovat. Pokud začne foukat silný nebo hodně proměnlivý vítr, případně se zvednou roztříštěné vlny, snažte se v ideálním případě najít nejbližší přístav. Vyvázat loď v marině na mooringy je bezpečnější a jistější než kotvení na bójce. Kromě toho jsou přístavy vybudovány v místech, kde jsou lodě před špatným počasím chráněné. A když zrovna není žádná marina v dosahu, snažte se zakotvit na závětrné straně pevniny, v případě lebiće na východní nebo severovýchodní straně. Chorvatsko má výhodu v tom, že jeho pobřeží je před jihozápadním a západním větrem chráněno pásem ostrovů, takže u pevniny bude moře klidnější. 

TIP YACHTING.COM: Chcete se stát zkušeným námořníkem a bez problémů kormidlovat loď za všech podmínek. Vyzkoušejte kapitánské zkoušky, kurzy a plavby z nabídky yachting.com.

Vítr lebić vzniká pohyby cyklony a anticyklony. To může způsobovat náhlý silný vítr, vysoké vlny a bouřky. Hlavně neočekávané letní bouřky umí jachtaře, zvláště na menších lodích, nepříjemně zaskočit. Jedná se o bouřky vznikající nasáváním tepla a vlhkosti z ohřáté vodní hladiny, které se přiženou z otevřeného moře, a ačkoli netrvají dlouho, mohou být velmi nebezpečné. Zvláště proto, že se často objevují bez předchozího varování.

Rozbouřené mořské vlny a pěna po bouřce při západu slunce

Proto je velmi důležité věnovat důkladnou pozornost i těm sebemenším změnám počasí a předpovědi počasí, jakkoli se na první pohled může zdát, že nic nehrozí. Moře je klidné, vítr slabý, ale právě v tu chvíli se jedná o příslovečný klid před bouří. Pokud zaregistrujete při plavbě jakýkoli náznak bouřky, snažte se co nejrychleji najít útočiště. Zvláště v případě lebiće na to budete mít jen velmi málo času. Naštěstí tyto bouřky a s nimi spojený vítr se přeženou během několika hodin. Nejčastěji se s nimi setkáte ve střední a jižní části Jadranu.

Plánujete dovolenou s vítrem v zádech? Tak pojďme vybrat loď!

FAQ Vše, co jachtař potřebuje vědět o větru lebić