Jak plout na jachtě proti větru – tipy a triky pro začátečníky i pokročilé

Jak plout na jachtě proti větru – tipy a triky pro začátečníky i pokročilé

Využijte sílu protivětru ke svému prospěchu.

Když se jachta vydává na otevřené moře a vítr se postaví do cesty, musí jachtaři využít všechny své dovednosti a znalosti. Vítr není jen pohon, ale také občas překážka. Plout proti větru je umění, ve kterém se kombinuje technika vedení lodě, navigace a schopnost číst mořské i povětrnostní podmínky. Podívejte se na několik klíčových aspektů, které hrají rozhodující roli při plachtění proti větru, ať už vane mírný vánek nebo fouká tak, že byste mohli spíše létat než plachtit.

Navigace a plánování trasy

Úspěšná plavba proti větru začíná pečlivým plánováním trasy. Kapitán a navigátor musí zohlednit aktuální a předpovídané větrné podmínky, příliv a odliv, a možné překážky na trase. Spoléhání se na moderní navigační pomůcky na jachtě, jako jsou GPS, AIS, radar a další, mohou výrazně usnadnit tuto fázi plánování.

Optimální nastavení plachet

Ve chvíli, kdy máte vymyšlenou trasu a podle aktuálních meteorologických podmínek víte, že se bude plavit proti větru, nastavení plachet je klíčové. Pokud máte na lodi zkušeného trimera, nemusíte se o nic starat. Pokud ne, měli byste se snažit nastavit optimální úhel plachet vzhledem k směru větru, abyste co nejvíce využili jeho síly. Naopak v silnějším větru je vaším cílem snížit jejich výkon, abyste se vyhnuli zbytečnému náklonu. Plout proti větru znamená snížit rychlost, aby jachta byla stabilní a její ovládání bylo snazší. Buďte trpěliví a klidně plujte s nižší rychlostí, abyste minimalizovali riziko, že se jachta převrátí nebo nad ní ztratíte kontrolu.

S proměnlivými větrnými podmínkami mohou být potřeba časté úpravy plachet a citlivost k nim je základ. Správné fungování plachet na lodi je základní princip, který umožňuje využít sílu větru k pohybu plavidla. Plachty jsou klíčovým prvkem v námořní navigaci a jejich správné nastavení a ovládání jsou nezbytné pro úspěšnou plavbu. Podívejte se na několik praktických tipů, které vám umožní vést loď při plavbě proti větru pohodlně a efektivně.

Základní principy fungování:

Plachty fungují na základě Bernoulliho principu, což je základní fyzikální zákon týkající se proudění vzduchu kolem zakřivené plochy. Když vítr proudí kolem plachty, vzduch na zadní straně se větrem stává rychlejším a vytváří nižší tlak (závětří). Na opačné straně plachty, kde je vzduch klidnější, je vyšší tlak (návětří). Tato nerovnováha tlaků vytváří sílu, která tlačí plachtu dopředu. 

Typy plachet:

Existuje několik typů plachet, z nichž každá má své specifické využití v závislosti na síle větru, směru plavby a typu lodi. Mezi nejčastější patří trojúhelníkové plachty, kličkové plachty a bermudské plachty.

Bermudské plachty na plachetnici

Bermudské plachty

Směr větru a úhel plachet:

Optimální využití síly větru vyžaduje správný úhel plachet vzhledem k směru větru. Kapitán a posádka mohou upravovat směr plavby tak, aby plachty měly co největší výkonnost nebo naopak aby se snížil tlak příliš silného větru. V konečném důsledku se ale vždy jedná o vytvoření trysky, která vaši loď pohání dopředu. Úhel plachet se mění pomocí ovládacích lan (takzvaných škotů) a jiných zařízení.

Refování a skládání plachet:

Při silnějším větru nebo při potřebě snížení rychlosti se používá technika zvaná refování. To spočívá v částečném skládání nebo sbírání plachet, což zmenšuje plochu vystavenou větru. Tím se snižuje síla pohánějící loď a také její náklon do závětří. Vzhledem k tomu, že námořní jachty mají velmi silný kýl, je šance na převrácení lodi minimální, ale i přesto existují podmínky, kdy se ref (a tudíž menší plocha plachty) vyplatí.

Navigace a ovládání plachet:

Ovládání plachet vyžaduje zkušenost a cit pro vítr. Jachtaři používají různá zařízení, jako jsou vinšny, lana, kladky a další zařízení k nastavení a ovládání plachet. Kromě praktické stránky věci je také důležitá navigace, protože dobrá navigace je klíčem k efektivnímu využívání větru na cestě do cíle. Podívejte se na praktické navigační pomůcky na jachtě

Při plachtění proti větru je totiž klíčové mít dobrou navigaci. Používejte mapy, navigační přístroje a sledujte kompas, abyste si udrželi správný směr. Věnujte pozornost mořským proudům a očekávejte, že se budete muset přizpůsobit aktuální situaci.

TIP YACHTING.COM: Praxe, praxe, praxe – jen tou se lze trimování plachet naučit. Nicméně se s trimem můžete seznámit v našem třídílném seriálu od terminologie po trimování pro začátečníky i mírně pokročilé a středně pokročilé.

Takeláž

Lanoví a kladky na jachtě

Významné umění vedení lodi spočívá v schopnosti kapitána, trimera i posádky správně reagovat na proměnlivé podmínky, efektivně ovládat plachty a využívat sílu větru k pohybu lodi. Kombinace znalostí o větrech, navigace a technik správného nastavení plachet umožňuje jachtařům užívat si krásnou dovolenou nebo překonávat vzdálenosti v řádu stovek námořních mil a objevovat svět na otevřeném moři.

TIP YACHTING.COM: Chcete se plavit jako profesionální jachtař? Udělejte si kapitánský kurz a plachtě si podle svých představ.

Tackování a manévrování

Technika takzvaného tackování (laicky také plachtění zig-zag), což znamená reagovat na střídavé změny směru plavby, je nezbytným prvkem plachtění proti větru. Tato manévrovací technika umožňuje jachtě postupovat vpřed, i když vítr směřuje přímo z protisměru. Zkušení námořníci dokáží elegantně tackovat, minimalizují ztrátu rychlosti a udržují jachtu stabilní. Na moři je vítr víceméně stabilní, co se směru týče, ale pokud plujete podél pobřeží, můžete využít toho, jak terén vítr ohýbá. 

Tackování:

Tackování je technika změny směru plavby, přičemž loď pluje proti větru. Je to manévr, při kterém jachta střídavě mění směr, aby plula proti větru. Naučte se efektivně tackovat – změna směru by měla být hladká a rychlá. Snažte se minimalizovat ztrátu rychlosti při obratu.

Samozřejmě, že loď nemůže plout přímo proti větru, protože by plachty nebyly schopné nabrat vítr. Obvykle se doporučuje křižovat proti větru v úhlu 45°. Tímto způsobem je možné postupovat proti větru. Při tackování se plachty přehazují z jedné strany lodi na druhou, což umožňuje zachování rychlosti a směru. 

Pokud jste na dovolené, tak si můžete dovolit plout i pod tímto úhlem. Jestliže však chcete závodit, snažte se dostat do takové pozice, která vám umožní stoupat proti větru i pod úhlem 40°. Toho dosáhnete především tím, že budete vnímat okolní terén a přemýšlet nad tím, jak pevnina ovlivní proudění větru.

Přizpůsobení se mořským podmínkám

Plout proti větru znamená také schopnost rychle se přizpůsobit proměnlivým mořským podmínkám. Vlny, plavba v přílivu a odlivu nebo proudy mohou výrazně ovlivnit stabilitu, rychlost a směr plutí jachty. Jachtaři by měli být schopni reagovat na tyto změny a udržovat plavidlo pod kontrolou.

Ilustrace tackování a manévrování lodi při plavbě proti větru

Tackování a manévry, zdroj: https://thetidesofhistory.com/2021/02/21/tacking-and-wearing-jibing/

Bezpečnost na prvním místě

Ať už na lodi jedete v jakémkoli směru větru, bezpečnost posádky a plavidla je klíčovou prioritou. Před odjezdem je důležité zkontrolovat stav vybavení, zabezpečit náklad, a zajistit, aby všichni na palubě měli námořnické dovednosti odpovídající úrovni náročnosti plavby a odpovídající vybavení. Někteří jachtaři říkají, že než aby se něco stalo lodi, tak se raději utopí. To je takové lidově – jachtařské rčení, ale pokud máte loď pronajatou od charterové společnosti, tak nechcete, aby se stalo něco jí ani vaší posádce. 

Námořníci často čelí výzvám, které přináší vítr na otevřeném moři. Plout na jachtě proti větru může být jak náročné, tak i vzrušující dobrodružství. Pokud ale dodržíte všechny náležitost, dokážete zdolat tento náročný úkol a užít si plynulou plavbu, i když vítr nefouká ve váš prospěch.

TIP YACHTING.COM: Přečtěte si, jakých 7 věcí je vždy dobré sdělit posádce před plavbou. 

Počasí, vlny a proudy

Vždy sledujte aktuální počasí. Změny větru a atmosférické podmínky mohou ovlivnit vaši plavbu. Buďte připraveni na přizpůsobení své taktiky a plánů podle aktuálních podmínek.

Věnujte pozornost vlnám, protože někdy mohou být vlny větší problém než samotný vítr. Udržujte jachtu kolmo na vlny, vyjíždějte je, abyste minimalizovali nárazy a zvýšili stabilitu lodě.

Plout na jachtě proti větru může být výzvou, ale také skvělým způsobem, jak zdokonalit své námořní dovednosti. Dodržujte bezpečnostní pokyny, učte se od zkušenějších námořníků a nezapomeňte si užívat každý okamžik na otevřeném moři. Plout na jachtě proti větru je výzva, jak získat nové perspektivy na krásy ke krásám jachtingu. Bon voyage!

TIP YACHTING.COM: O mořskou proudech jsme pro vás napsali hned několik textů. Poznejte mořské proudy ve Středomoří, také v Atlantiku a seznamte se s principy přlivových a odlivových proudů. Taky nevynechejte našeho velkého průvodce vlnami: jak v nich plout a manévrovat. 

Poradím vám s výběrem jachty pro vaší dovolenou.