Jaký potřebuji kapitánský průkaz a v jakých zemích platí

Jaký potřebuji kapitánský průkaz a v jakých zemích platí

Uznávají český nebo chorvatský průkaz i v jiných zemích, a co vyžadují charterové společnosti v Řecku? S naším kompletním přehledem rozhodně tápat nebudete.

Jaký průkaz potřebuji na loď a ve které zemi moje „papíry“ platí?  Snad žádná jiná otázka nebudí tolik vášní v jachtařských diskuzích. Připravili jsme proto vyčerpávající přehled, který na všechny otázky kolem získání a platnosti kapitánských průkazů odpoví, včetně toho, kde a jak udělat kapitánské zkoušky.

Projdeme si společně nejprve různé typy průkazů a hlavně všechna pravidla, která platí v jednotlivých destinacích.

Které kapitánské průkazy jsou mezinárodně uznávané?

O žádných průkazech není možné říci, že jsou na 100 % všude uznávané. Výcvik a certifikace velitelů námořních jachet ani vzájemné uznání těchto průkazů různými zeměmi totiž není mezinárodně nijak kodifikováno, a to ani v rámci EU.

Více než typ průkazu nás proto zajímají právní normy jednotlivých států. Zjednoušeně řečeno si o tom, zda na svém území bude akceptovat průkaz vydaný v jiné zemi, každá země rozhoduje sama.

Jednotlivé země se řídí principem práva vlajky, pod kterou pluje jachta. To znamená, že pokud má osoba průkaz země, pod jejíž vlajkou je jachta registrována, nemůže mít žádný problém. Jinak je akceptace průkazu velitele námořní jachty jiné země výsostným právem země, kde je jachta registrována.

Tento princip lze uplatnit jen ve vlastních teritoriálních vodách, protože existuje i právo teritoriálních vod. Na jeho základě většina států uplatňuje výhradně místní legislativu bez ohledu na to, kde je loď registrována a pod jakou vlajkou pluje.

Ministerstvo dopravy ale obvykle s dalšími státy tuto akceptaci národních průkazů (osvědčení) vyjednává. Určitou roli vždy hrají také vlastní podmínky a benevolence charterové společnosti. Společně se proto i podíváme na to, jak v praxi k akceptaci přistupují jednotlivé země a také na typy průkazů.


Loď Dufour 410 označená Chorvatskou vlajkou, podle principu práva vlajkyLoď Dufour 410 označená Chorvatskou vlajkou, podle principu práva vlajky 

Jaký průkaz na loď potřebuji  

Na výběr máte z několika možností. Rozhodnout se můžete hlavně podle toho, kde všude se chcete plavit a jak moc to s jachtingem myslíte vážně.

 • Průkaz způsobilosti velitele námořní jachty (hovorově český kapitánský průkaz) vydává MDČR a platí téměř po celém světě. Základní úroveň C Velitel jachty pobřežní plavby vám umožní řídit loď do 16 m délky a plout 20 NM od pobřeží. Můžete si ho dále rozšiřovat a získat úroveň B a A, se kterým už můžete plout bez omezení. Stejný či podobný koncept průkazu vydávají i v další země EU.
 • Vybrat si můžete i chorvatský průkaz, ale ten vám bude platit jen v Chorvatsku.
 • Pokud se plánujete plavit i na vnitrozemských vodách a nejen na jachtě, můžete si vybrat průkaz vydávaný Státní plavební správou – Vůdce malého/rekreačního plavidla (VMP). Ten má však větší omezení.
 • Velmi náročný je oblíbený prestižní britský průkaz (osvědčení) RYA. Je to osvědčení respektované na celém světě, jeho platnost je časově neomezená.
 • Své znalosti můžete doplnit i průkazem radiotelefonisty (VHF), průkaz vydává český telekomunikační úřad a potřebujete ho například v Chorvatsku.


Vysílačka na palubě lodiVysílačka na palubě lodi 

Jaké jsou specifické požadavky na kapitánské průkazy v jednotlivých zemích?

Ve světě charteru se jinak často uplatňuje jakési zvykové či „zkušenostní“ právo, kdy jsou bez oficiálního uznání akceptovány i některé velice rozšířené průkazy ze zemí s velkou námořní tradicí nebo v případě, že má charterovka dobré zkušenosti s držiteli příslušných průkazů.

Kapitánské průkazy v Chorvatsku

V Chorvatsku uznávají samozřejmě chorvatský průkaz, ale i český průkaz –⁠ minimálně C, případně VMP (se značným omezením). A na co si dát pozor? Pro plavbu v chorvatských vodách je nutné mít také průkaz radiotelefonisty. Musí ho vlastnit buď kapitán nebo někdo z posádky. Pokud máte chorvatský kapitánský průkaz, průkaz radiotelefonisty již řešit nemusíte, je jeho součástí.

Pro lodě s hrubou prostorností vyšší než 30 BRT, což jsou obecně katamarány delší než 42 stop již musíte mít vyšší úroveň průkazu. Tedy už vám nestačí český průkaz pro oblast C (Velitel jachty pobřežní plavby), ani průkaz VMP, ani základní chorvatské průkazy B a C.

Je dobré také vědět, že v Chorvatsku rozdělují lodě na dvě kategorie (brodice a jachta). Donedávna byla brodice definovaná jako loď do 12 metrů a jachta jako loď nad 12 metrů (Chorvatsko neakceptovalo fakt, že od roku 2013 je český průkaz C platný na loď do 16 metrů, nikoliv na 12 metrů. A tak měli definovaný průkaz VMP i průkaz C definovaný jen pro brodice, tedy lodě do 12 metrů). Novelizace Pomorskeho zakonika z února 2019 však naštěstí tuto definici mění a konečně rozšiřuje brodice do 15 m délky lodě. 

České ministerstvo dopravy vyjednalo oficiální uznání českých průkazů v Chorvatsku a Slovinsku jako nejnavštěvovanějším teritoriu, problémy nejsou ani v Černé Hoře. Chorvatsko uznává i VMP (ale ten platí jen do 1 NM od pobřeží), také s nutností průkazu radiotelefonisty.

Pozor na platnost kapitánských průkazů v Itálii

Itálie je jednou ze zemí, které striktně vyžadují, aby kapitán měl průkaz vydaný zemí, ve které má občanství, anebo průkaz vydaný v Itálii. Tento postup má v Itálii oporu v zákoně. V Itálii tedy například Čechům neuznají chorvatský průkaz, často ani RYA. Problém tedy nastává třeba tehdy, pokud například Slovák disponuje průkazem vydaným v ČR.

Některé charterovky jsou benevolentní a loď někdy půjčí i s těmito licencemi, ale při případné kontrole či nehodě by mohlo dojít k problémům a pokutování. Průkaz radiotelefonisty tu nevyžadují.

S jakým a kolika průkazy do Řecka?

Akceptace v Řecku je obvykle podmíněna tím, že průkaz musí mít alespoň 2 osoby. Charterové společnosti se obvykle spokojí i s písemným doložením praxe kapitána a čestným prohlášením, ve kterém je uveden člen posádky s potvrzením, že je zkušený jachtař a dokáže kapitánovi případně asistovat.

Chorvatské průkazy tu většinou nejsou akceptovány, český průkaz tu ale funguje bez problémů. Také zde není nutný průkaz radiotelefonisty

Do exotických destinací nejen s kapitánským průkazem!

Pronájem lodi v některých exotických destinacích má určitá specifická pravidla. Charterové společnosti často kromě průkazu vyžadují takzvaný Skipper CV (skipper experience) – kapitánův životopis, který následně schvalují. V něm by mělo být uvedeno, na jaké lodi a v jaké destinaci a termínu kapitán už v minulosti plul. Tyto formality obvykle pomáháme v yachting.com úspěšně zabezpečit.

U nových zákazníků vždy zjišťujeme, jaký mají průkaz. A pokud máme pochybnosti, ověřujeme akceptaci průkazu  u konkrétní charterové společnosti, u které loď zajišťujeme. Zákazník se tak vyhne zklamání a problémům. 


Plavba s posádkou v ChorvatskuPlavba s posádkou v Chorvatsku 

Kompletní přehled kapitánských průkazů – vše, co potřebujete vědět 

1. PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI VELITELE NÁMOŘNÍ JACHTY
(nesprávně také Český kapitánský průkaz) vydávaný Námořním úřadem Ministerstva dopravy

Tyto průkazy mají 3 stupně a rozdělujeme podle možné plavební oblasti (vzdálenosti od pobřeží) – C pobřežní, B mořská a A oceánská plavba. Průkazy jsou obvykle bez problémů akceptované po celém světě.


Průkaz C – Velitel jachty pobřežní plavby 
Yachtmaster Coastal
 
 • pro loď do 16 m délky
 • pro plavbu do 20 NM od břehu
 • plavba jen do síly větru 6 Bf
 • neplatí na řekách/přehradách v ČR a zahraničí
 • v Chorvatsku také omezení pro lodě do 30 BRT)
Průkaz B – Velitel jachty mořské plavby
Yachtmaster Offshore
 
 • pro loď do 24 m délky
 • pro plavbu do 200 NM od břehu
Průkaz A – Velitel jachty oceánské plavby
Yachtmaster Ocean
 
 • pro loď do 24 m délky
 • na mořích a oceánech bez omezení
 • průkaz je mezinárodně uznávaný


Udělat si tento průkaz není složité, skládá se zpravidla ze tří úrovní – teorie (získáte v rámci kapitánského kurzu), praxe (praktický výcvik na moři) a zkouška (písemná a ústní) před zkušebním komisařem. Průkazy pak vydává Námořní úřad Ministerstva dopravy na základě žádosti, ve které doložíte vykonání zkoušky a praxi. Po 10 letech musí být průkaz obnoven. 

Jaká je nutná praxe pro získání jednotlivých oprávnění?  

Pro získání oprávnění C je nutné doložit 100 námořních mil pod dohledem velitele jachty. K získání oprávnění B je třeba prokázat praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty C a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie pod dohledem velitele jachty. Zájemce o oprávnění A musí prokázat praxi na jachtě v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie ve funkci velitele jachty.


Jak prodloužit platnost „kapitánského“ průkazu?

Je třeba podat písemnou žádost Námořnímu úřadu ČR (oddělení námořní plavby Ministerstva dopravy) před skončením doby platnosti průkazu. 

K žádosti je nutné přiložit: 

 • Doklad o napluté praxi nejméně 500 NM ve funkci velitele námořní jachty v posledních 10 letech před skončením platnosti průkazu. Doložíte ji buď výpisem lodního deníku (potvrzeným velitelem jachty nebo námořním úřadem pobřežního státu) nebo jachtařskou knížkou. 
 • Osvědčení o zdravotní způsobilosti (nesmí být starší než 3 měsíce a musí být od lékaře ze seznamu posuzujících lékařů).
 • Doklad o zaplacení správního poplatku (kolek v hodnotě 500 Kč).
 • Aktuální barevnou fotografií (3,5 cm x 4,5 cm).


2. CHORVATSKÝ KAPITÁNSKÝ PRŮKAZ

I v Chorvatsku je průkaz rozdělený do několika kategorií, tou nejrozšířenější je kategorie B. Průkazy vydává Ministerstvo pomorstva (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).

 

Chorvatský kapitánský průkaz  Voditelj brodice A
 • pro maximální délku lodi do 6 m a výkonu motoru do 8 kW
 • do vzdálenosti 6 námořních mil od linie pobřeží nebo ostrovů
Chorvatský kapitánský průkaz  Voditelj brodice B
 • pro loď do hrubého výtlaku 30 t
 • pro plavbu do 12 NM od břehu
 • není mezinárodně uznávaný, vztahuje se jen na Chorvatskou republiku
 • součástí je VHF
 • neomezená platnost
Chorvatský kapitánský průkaz  Voditelj brodice C
 • pro všechny typy lodí a všechny typy jachet do hrubého výtlaku 30 t
 • platí i v mezinárodní vodách


Součástí Chorvatského kapitánského průkazu i Průkaz radiotelefonisty (VHF). Pokud tedy vlastníte tento průkaz, nemusíte v Chorvatsku už dokládat samostatný průkaz radiotelefonisty.

Některé další země Chorvatský průkaz akceptují, ale není možné se na platnost chorvatského průkazu v jiných zemích spoléhat. Někteří jachtaři budou přísahat, že už s ním bez potíží objeli svět, ale existuje řada dalších, kteří na tyto zkušenosti hořce doplatili a zůstali bez lodě anebo museli na lodi akceptovat kapitána dosazeného charterovou společností a zaplaceného zákazníkem.


Kapitán za kormidlem při plavběKapitán za kormidlem při plavbě 

3. PRŮKAZ VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA (VMP) A VŮDCE REKREAČNÍHO PLAVIDLA (VRP)

Tyto průkazy vydává Státní plavební správa a pro plavbu na moři potřebujete rozšíření MPZ (Mezinárodní průkaz způsobilosti).

 

Průkaz M: M a M20
 • pro čluny bez omezení výkonu
 • M20 pro čluny s omezením výkonu motoru do 20 kW
Průkaz S: S a S20
 • S pro plachetnice bez omezení celkové plochy plachet (nutná praktická zkouška)
 • S20 pro plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2
MPZ C – Mezinárodní průkaz způsobilosti na moře 
rozšíření průkazu VMP 
 • pro plavbu pouze ve dne
 • pro plavbu do 1 NM od břehu
 • plavba jen do síly větru 4 Bf
 • plavba, kdy výška vln nepřesáhne 1,2 m
 • v Chorvatsku platí pouze pro „brodice“ lodě do 12 m (nově už 15 m) a do výtlaku 30 t


4. BRITSKÉ OSVĚDČENÍ RYA

Britská osvědčení o způsobilosti k vedení lodi vydávané asociací RYA (Royal Yachting Association) nejsou vlastně jachtařské průkazy v pravém slova smyslu, ale potvrzení o úspěšném absolvování kurzu určitého stupně na půdě školicích středisek RYA. Jde o velmi propracovaný a náročný školící systém a získané osvědčení budí respekt po celém světě. Opravňuje plout přesně podle typu/stupně průkazu v anglických vodách a všude tam, kde jej uznají. Má několik stupňů, které fungují i samostatně, my uvádíme pět nejdůležitějších.

 

RYA Day Skipper – Kapitán denní plavby
 • Kapitán schopný velet menší plachetnici v pobřežních vodách při denní plavbě.
 • Teoretická znalost základů navigace, meteorologie, pravidel a dalších námořních dovedností vč. základů přílivů a odlivů.
RYA Coastal Skipper – Kapitán pobřežní plavby
 • Může začít velet plachetnici při pobřežních plavbách ve dne i v noci.
 • Pokročilá znalost teorie navigace, meteorologie, plavební nauky a dalších námořních dovedností včetně znalosti teorie přílivů a odlivů.
RYA Yachtmaster Coastal
 • Kapitán schopný vést plachetnici v pobřežních vodách ve dne i v noci.
 • Upluto min. 30 dní (2 dny jako kapitán), 800 mil, 12 hodin v noci. Povinně: VHF licence, kurz první pomoci, znalost komunikace a námořní terminologie v angličtině
RYA Yachtmaster Offshore – Kapitán mořské plavby
 • Kapitán schopný velet rekreační plachetnici na jakékoliv plavbě, na které není nutná znalost astronavigace.
RYA Yachtmaster Ocean – Kapitán oceánské plavby
 • Velice zkušený kapitán schopný velet rekreační plachetnici kdekoliv na světě. 


Plavba na lodi s posádkouPlavba na lodi s posádkou 

5. PRŮKAZ RADIOTELEFONISTY (VHF nebo také SRC)

Skládá se samostatná zkouška formou testu, průkaz vydává český telekomunikační úřad (CTU). Jeho platnost je 5 let. Tento průkaz potřebujete například v Chorvatsku. Podívejte se na aktuální přehled všech typů průkazů radiotelefonisty.


Průkazy vydávané do 31. 8. 2019

OFN – Omezený průkaz radiotelefonisty
 • držitelé průkazů MD ČR typu „C“ nebo držitelé průkazů „Vůdce malého plavidla“
Všeobecný průkaz radiotelefonisty
 • držitelé průkazů MD ČR typu „B“
 • zkouška je oproti „omezenému“ průkazu rozšířena o ústní zkoušku z angličtiny


Majitelé stávajících průkazů OFN (který se vztahuje na pobřežní vody a vnitrozemské vodní cesty) mohou dostat po uplynutí platnosti dva nové průkazy, a to o OFP (oblast A1, 20–50 námořních mil)  a OFV (vnitrozemské vodní cesty). Zároveň dochází ke změně v platnosti průkazů. Průkazy budou nově vydávány s dobou platnosti 10 let, poté se musí obnovovat po 5 letech.


Nové průkazy od 1. 9. 2019

OFP (Omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé služby)
 • držitelé průkazů MD ČR typu „C“, nově jen pro příbřežní plavbu, pro vnitrozemské vody je nutný průkaz OFV
SRC (Omezený průkaz operátora námořní pohyblivé služby)
 • ideální pro držitele průkazů MD ČR typu „B“
 • umožňuje obsluhu všech přístrojů, včetně záchranného systému GMDSS


Chcete o změnách vědět víc? Přečtěte si, jaké jsou hlavní změny ve zkouškách a průkazech odborné způsobilosti od 1. 9. 2019.


Kapitánka při plavbě za kormidlemKapitánka při plavbě za kormidlem 

Jakou roli hraje průkaz v případě nehody a škodní událost

Průkaz, který je v dané zemi skutečně akceptován, může mít velký význam i pro pojistnou jistotu. Pojišťovny obvykle vyžadují, aby jachtu řídila osoba mající „appropriate certificate“ (document), aniž by tento pojem dále vysvětlovaly, ale na tuto podmínku bývá vázána výplata škodní prémie v případě nehody.

Při vyšetřování nehody jsou klíčové hlavně dvě věci – zda byla loď řízená správným způsobem, který odpovídal podmínkám, a zda podnikl kapitán vše pro to, aby co nejlépe ochránil plavidlo a posádku. V případě pochybností se ale zjišťuje také to, kde a jak získal kapitán dovednosti opravňující ho k vedení plavidla.

Jaký průkaz si tedy mám pořídit

Odpověď na otázku, který průkaz je nejlepší a skutečně mezinárodní, tedy není jednoznačná a v jednotlivých zemích se přístup k průkazům liší. Jak jsme již uvedli, je výhradním právem každé země si o uznávání průkazů na svém území a ve svých teritoriálních vodách rozhodnout. Charterové společnosti se také často rozhodují na základě zkušeností a zvyků.  

Zklamání se určitě vyhnete, pokud se před plánovanou výpůjčkou jachty vždy zeptáte úřadů této země nebo příslušné charterové společnosti na akceptaci vašeho průkazu. S dotazy a zapůjčením lodi klientům vám rádi pomůžeme my v yachting.com.

Chcete se dále vzdělávat a zdokonalovat? Pořádáme pro vás kurzy, zajímavé odborné jachtařské přednášky i kondiční či sportovní plavby. Úspěšně vás připravíme na složení námořních kapitánských zkoušek. Staňte se členem naší školy jachtingu a prohlubujte své znalosti a dovednosti s námi!

Přehled platnosti průkazů ve zkratce


Český průkaz C
VMP
Chorvatský průkaz
RYA - minimálně Coastal Skipper
Radiotelefonista VHF/SRC
Speciality
Chorvatsko
ano, pro lodě do 42 stop (pro delší je potřeba průkaz B či A
s rozšířením MPZ ano, s omezeními (lodě do délky 15 m - brodice, do 1 NM od břehu)
ano
pravděpodobně ano
ano, je potřeba (pokud máte chorvatský průkaz, pak je VHF/SRC jeho součástí)

Řecko
ano
ne
ne
pravděpodobně ano
není potřeba
v Řecku musí mít kap. průkaz 2 členové posádky, nebo kapitán doloží čestné prohlášení o schopnosti dalšího člena posádky ovládat loď
Černá hora
ano
ne
?
pravděpodobně ano
?

Slovinsko
ano
ne
?
pravděpodobně ano
?

Itálie
uznatelný pro Čechy
ne
uznatelný pro Chorvaty
uznatelný pro Brity
není potřeba
primárně uznává pouze průkazy vydané zemí, kde má kapitán své občanství
Exotika
pravděpodobně ano
spíše ne
pravděpodobně ano
pravděpodobně ano
?
často nutnost doložit Skipper CV (životopis zkušeností kapitána)

Chcete se stát kapitánem? Kontaktujte nás.