Trim plachet 1. díl – pro začínající jachtaře

Trim plachet 1. díl – pro začínající jachtaře

Naučte se správně natrimovat plachty a užijte si plavbu na maximum.

Trimování plachet je klíčovou dovedností pro úspěšné plachtění na jachtě. Správné nastavení plachet umožňuje využít síly větru a maximalizovat výkon jachty. Bez ohledu na to, zda jste začátečníkem nebo zkušeným plachtařem, je důležité mít základní přehled o trimování plachet. V tomto článku se podíváme na základní principy a techniky trimování plachet, které vám pomohou vylepšit vaše jachtařské dovednosti. Po jeho přečtení můžete pokračovat na článek Trimování 2. díl: naberte rychlost do plachet pro mírně pokočilé jachtaře.

Slovníček základních pojmů

Než se pustíme do teorie, jak plachty loď pohánějí, jaké jsou druhy oplachtění nebo jak trimovat plachty na různé kurzy, je potřeba si nejprve osvojit základní pojmosloví, bez něhož se neobejde ani začínající jachtař. Schopnost rychle reagovat je na lodi často zásadní, a pokud budete znát názvy všech prvků na lodi, usnadníte si tak komunikaci s posádkou. Navíc znalost přesných pojmů je dobrou vizitkou každého jachtaře.

Kosatka a gena (genoa) – nejdůležitější plachta na jachtě. Obyčejně mívá trojúhelníkový tvar se zaobleným spodním okrajem (spodní lem / lík) a jedná se o první plachtu z pohledu od přídě lodi. Obvykle je ji možné i za jízdy srolovat rolfokem (viz níže) na přední stěh, což je ocelové lanko vedoucí od přídě lodě k vrchní části stěžně.

Hlavní plachta – plachta, která se nejčastěji zasouvá do drážky stěžně a ráhna (nebo padá do lazybagů). Má také trojúhelníkový tvar a na námořních lodích neslouží jako hlavní hnací síla, ale vyrovnává směrové působení kosatky / geny a kormidla.

Prvky hlavní plachty:

  • přední lem (lík) – lem plachty, který se zasouvá do drážky stěžně
  • spodní lem (lík) – lem plachty, který se zasouvá do drážky ráhna
  • zadní lem (lík) – volný, třetí lem trojúhelníku plachty
  • špionek – kus vlákna nalepeného jedním koncem na plochu plachty, který indikuje správné nastavení plachet
  • cunningham – mechanismus, kterým se nastavuje napětí předního lemu
  • ref – systém ovládacích prvků a nastavení, který umožňuje zmenšit plochu plachty při silném větru
  • kiking – kladkostroj mezi ráhnem a stěžněm, kterým se ovládá vypětí plachty a výše ráhna
nákres ovládání hlavní plachty na plachetnici, Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 28, obr. 28

Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 28, obr. 28

Spinakr a genakr – plachta, které se mezi jachtaři občas lidově říká balón, protože ho svým tvarem připomíná. Jedná se o plachtu, která se používá na boční až zadní vítr. Její vršek se vytahuje na vrchol stěžně a dolní boční rohy se ovládají otěžemi.

Rolfok – rolovací zařízení, díky kterému je možné snadno a rychle zarolovat kosatku nebo genu na přední stěh.

TIP YACHTING.COM: Každá jachta má svá specifika a každá vyžaduje jiný způsob trimování plachet. Podívejte se, jaké najdete typy lodí v charterových společnostech a podrobněji si projděte druhy plachet na charterových lodích.

Co pohání loď aneb trocha teorie

Plachta na lodi je základním nástrojem pro pohyb a využití síly větru k pohybu lodi. Plachty se vyrábějí z odolných materiálů, nejčastěji dakronu nebo kevlaru, které jsou sice křehké, ale velmi odolné v tahu. Princip fungování plachty je založen na využití síly větru. Když vítr fouká do plachty, dochází k vytvoření vztlaku a síly, která tlačí na plachtu a pohání loď vpřed. Plachta je zakřivená, a to umožňuje vytváření vztlaku. Když vzduch proudí po jedné straně plachty rychleji než po druhé straně, dochází k vytvoření nízkého tlaku na straně s rychlejším prouděním vzduchu a vysokého tlaku na straně s pomalejším prouděním vzduchu. Tento rozdíl tlaku vytváří sílu, která tlačí plachtu směrem dopředu.

nákrestlaku větru na hlavní plachtu, Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6,  strana 8, obr. 4a, 4b

Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 8, obr. 4a, 4b

Plachty jsou navrženy tak, aby se daly nastavit a přizpůsobit různým směrům a sílám větru. Trimování plachet zahrnuje úpravy napnutí plachet, úhlu plachet vůči k větru a průhybu plachet. Tyto úpravy umožňují maximalizovat výkon plachet a optimalizovat směr plavby.

Další důležitý prvek při fungování plachty je rozložení sil. Hlavní plachta je připevněna k lodi pomocí stěžně, ráhna, lan a ok. Ostatní plachty pak lany nebo upevněním na vanty (kovová lana spojující trup lodě se stěžněm). Tyto prvky rozkládají sílu, kterou vytváří vítr, na různé body lodi, jako je stěžeň, paluba a trup. Tím se minimalizuje přetížení jednotlivých částí lodi a zajišťuje se stabilní a bezpečný pohyb.

Plachta také reaguje na změny větru a náklon lodi. Pokud síla větru se změní, plachta se může přizpůsobit tím, že se napne nebo uvolní. Pokud dojde ke změně náklonu lodi, plachta může být vyvážena nebo upravena, aby se udržela rovnováha a stabilita.

Plachty existují v různých tvarech a velikostech a jsou navrženy pro různé druhy plavby a podmínky. Existuje mnoho druhů plachet, jako jsou hlavní plachty, genaky, spinakry, kosatky, geny a další. Každá plachta má své specifické vlastnosti a použití. Celkově lze říci, že plachta na lodi funguje jako křídlo, které využívá sílu větru k pohybu. Správné trimování a použití plachet jsou zásadní pro efektivní a bezpečnou jízdu na jachtě a liší se nejen podle síly větru, ale také podle kurzu, kterým se plavíte.

nákres postavení plachet vzhledem k větru na plachetnici, Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 11, obr. 7

Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 11, obr. 7

Zdánlivý vs. skutečný vítr

Pro trim je také velmi důležité porozumět rozdílu mezi zdánlivým a skutečným větrem. Jedná se o základní pojem ve světě jachtingu a souvisí s perspektivou, ze které vnímáme sílu větru v závislosti na pohybu plavidla. Zdánlivý vítr se mění v závislosti na pohybu plavidla, zatímco skutečný vítr je vlastní síla větru nezávislá na pohybu plavidla.

Skutečný vítr je silou, kterou vnímáme, když jsme v klidu na souši. Je to směr a rychlost větru neovlivněné pohybem plavidla. Například, když stojíte na pobřeží a cítíte, že vítr vane z jihu rychlostí 10 uzlů, pak to je skutečný vítr.

Na druhou stranu, zdánlivý vítr je síla větru, kterou vnímáme na palubě lodi v pohybu. Díky pohybu jachty vůči skutečnému větru se vytváří zdánlivý vítr. Zdánlivý vítr je kombinací skutečného větru a pohybu lodi. Výsledný směr a rychlost zdánlivého větru se liší od skutečného větru.

Když plachetnice pluje proti větru, zdánlivý vítr bude směřovat z opačného směru než skutečný vítr. Zdánlivý vítr je v tomto případě vytvářen kombinací skutečného větru a pohybu plachetnice. Naopak, když plachetnice pluje po větru, zdánlivý vítr bude směřovat stejným směrem jako skutečný vítr, ale jeho rychlost se může lišit v závislosti na rychlosti plachetnice.

Zdánlivý vítr je důležitým faktorem při trimování plachet a navigaci. Jachtaři musí brát v úvahu zdánlivý vítr při nastavování plachet a rozhodování o optimálním směru a úhlu plavby. Chápání rozdílu mezi zdánlivým a skutečným větrem je nezbytné pro správný trim a navigaci na moři. Pokud se chcete dozvědět více, přečtěte si článek Apparent wind vs. true wind

nákres působení zdánlivého a skutečného větru na chování plachetnice, Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 15, obr. 12a, 12b, 12c

Gibson, Rob, Trimování plachet, 2020, ISBN 987-80-87383-18-6, strana 15, obr. 12a, 12b, 12c

TIP YACHTING.COM: Pokud se chystáte na plavbu a přemýšlíte, jaké zvolit plachty, s rozhodováním vám pomůže také destinace, kam se chystáte. Podívejte se, jaké vanou větry v Atlantiku a větry ve Středozemí, a vyberte si to nejvhodnější oplachtění.

Jak trimovat plachty

Náročnost trimování plachet se odvíjí od konkrétní lodi. Přesto ale existují určitá obecná pravidla, která platí pro nastavení drtivé většiny plachet. Pro začátek si vystačíte s několika základními kroky.

Správné napnutí plachet

Prvním krokem při trimování plachet je zajistit, aby byly plachty správně napnuté. Pevné napnutí plachet je základním krokem e získání optimálního tvaru plachet. Musíte najít rovnováhu mezi přílišným uvolněním a přílišným napětím. Většina moderních plachet má nastavitelná lana, která umožňují napětí regulovat. Je důležité pravidelně kontrolovat a upravovat napnutí plachet v průběhu plachtění, protože se může měnit v závislosti na síle větru a směru.

Úhel plachet k větru

Dalším klíčovým faktorem při trimování plachet je správný úhel plachet k větru. Správný úhel závisí na směru větru a bodu plavby. Obecně platí, že pro plavbu proti větru by měl být úhel menší (blíže k 45 stupňům), zatímco pro plavbu po větru by měl být úhel větší (blíže k 90 stupňům). Pro plachtění pod více směry větru může být potřeba experimentovat s různými úhly a upravit je podle potřeby.

Průhyb plachet

Plachty by měly mít určitý průhyb, který jim pomáhá získat tvar a vytvářet vztlak. Správný průhyb závisí na typu plachet a podmínkách plachtění. Plachty by měly mít dostatečný průhyb, aby se vytvářel optimální vztlak, ale zároveň by neměly být příliš prohnuté, což by mohlo vést k narušení proudění podél plachet a neefektivní jízdě. Většina moderních plachet má nastavitelné prvky, které umožňují upravovat průhyb plachet.

Symetrie plachet

Při trimování plachet je také důležité zajistit, aby plachty byly správně vyvážené a symetrické. Pokud jsou plachty špatně nastavené, může dojít k nežádoucím změnám směru plavby. Měli byste pravidelně kontrolovat, zda jsou plachty symetricky nastavené, tryska mezi nimi umožňuje optimální proudění vzduchu a případně je upravit.

Neustálé pozorování a úpravy

Trimování plachet je dynamický proces. Musíte neustále pozorovat změny větru i výkon jachty a přizpůsobovat trimování plachet podle potřeby. I malé úpravy mohou mít významný vliv na výkon jachty, takže buďte pozorní a aktivně se zapojujte do procesu trimování.

Je důležité si uvědomit, že trimování plachet je dovednost, kterou zlepšujete praxí a zkušenostmi. Nebojte se experimentovat a vyzkoušet různé nastavení plachet. Pravidelný trénink a plachtění v různých podmínkách vám pomohou rozvíjet vaše schopnosti v trimování plachet na jachtě.

Trimování plachet je umění, které má velký vliv na váš výkon na vodě. S pevnými základy a praxí se můžete stát zručným jachtařem, který dokáže využít síly větru a plně si vychutnat krásu jízdy na jachtě. Pokračujte na článek Trim plachet 2. díl: pro mírně pokročilé jachtaře – naberte vítr do plachet.

TIP YACHTING.COM: Pokud vás trimování plachet zajímá a chtěli byste si ho vyzkoušet sami, bez nutnosti mít na palubě kapitána, přihlaste se na náš kurz a získejte kapitánský průkaz. Díky yachting.com můžete kurz absolvovat prezenčně i online.

Potřebujete pomoc s výběrem lodi. Obraťte se na nás.

FAQ – Trim plachet pro začínající jachtaře