Apparent vs. true wind

Apparent vs. true wind

Co to je apparent wind (zdánlivý vítr), k čemu je důležitý a jaký je rozdíl mezi ním a skutečným větrem (true wind)?

Postavíme-li windmetr na břeh, pak údaje o rychlosti a směru větru budou udávat takzvaný vítr skutečný. Jestliže ale stejný přístroj použijme na pohybující se lodi, budou se údaje lišit. Přístroj totiž naměří vítr zdánlivý. A to je právě ten vítr, který je určující pro správný trim plachet a proto je pro nás tak důležitý. 

Jak vzniká zdánlivý vítr?

Jedná se o kombinaci směru větru a jeho rychlosti ale také směru a rychlosti pohybujícího se objektu. Pro lepší představu použijme příklad s parní lokomotivou. Jestliže lokomotiva stojí a nefouká žádný vítr, bude pára stoupat přímo vzhůru. Pokud však povane vítr, například zprava, bude pára směřovat doleva. Co se však stane, pokud se lokomotiva dá do pohybu? Kromě skutečného větru začne působit ještě vítr, který vzniká samotným pohybem lokomotivy. Tedy vítr zpředu dozadu. Oba větry, skutečný vítr a vítr vytvořený pohybem vlaku se sečtou a na páru bude působit vítr zdánlivý. Pára pak bude směřovat nikoliv přímo doleva ale šikmo. Čím rychleji vlak pojede, tím více zepředu bude působit zdánlivý vítr a pára pak nakonec bude místo doleva směřovat třeba přímo rovně dozadu. 

Na čem závisí rozdíl mezi apparent a true wind?

Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že rozdíl mezi skutečným větrem a větrem zdánlivým bude vždy záviset na našem kurzu a jeho síla bude jiná při plavbě na zaďák a jiná při bočním větru. Navíc se mění i v závislosti na rychlosti, jakou plujeme. Za plavby se nám tedy nemění jen síla a směr větru skutečného (dle počasí a dalších vlivů) ale i větru zdánlivého, který souvisí se směrem plavby a naší rychlostí, které se permanentně mění.  

Představte si to

1) Když bude foukat 10 uzlů a já pojedu na motor rychlostí 5 uzlů přímo proti větru, tak pocitově na mě bude působit vítr 15 uzlů (10+5), tj. apparent wind bude 15 uzlů. Bude se mi tedy zdát, že fouká hodně.


2) Pokud ale bude foukat stejných 10 uzlů a pojedu s větrem v zádech rychlostí 5 uzlů, bude na mě působit apparent wind jen 5 uzlů (10-5), protože jedu s větrem. Bude se mi tedy zdát, že zase až tak moc nefouká.

Trim trim trim

Pokud nám tedy jde o opravdu efektivní využití vlastností lodi, nemůžeme nastavit plachty podle aktuální situace a dát si siestu. V podstatě je potřeba trimovat neustále, protože se konstantně mění podmínky, které mají na trim vliv. Možná jste to tedy ani nevěděli, ale plachty jste vždy trimovali nikoliv podle větru skutečného, ale zdánlivého.   FAQ Pravý a zdánlivý vítr

Pojďte si ověřit teorii v praxi a půjčte si loď co nejdříve.  

Ozvěte se a vybereme loď s těmi nejlepšími plachtami, ať si vyzkoušíte vítr dle libosti.

Denisa Nguyenová

Denisa Nguyenová

Sales Consultant

+420 730 188 100denisa.nguyenova@yachting.com