Jak bezpečně plavat v moři a oceánu

Jak bezpečně plavat v moři a oceánu

Plavání na otevřené vodě s sebou nese určitá rizika. Co byste měli vědět?

Plavání v moři nebo oceánu může být vzrušujícím zážitkem, ale je důležité nezapomínat na rizika, která zde hrozí. I proto bychom měli vždy myslet na bezpečnost. Ať už jste zkušený námořník nebo začátečník, plavec nebo neplavec, je nezbytné dodržovat určité zásady, které vám zajistí bezpečné a příjemné plavání ve volné vodě. Ostatně, velmi často platí, že čím zdatnější jste plavec, tím větší respekt k otevřené vodě chováte. A to je dobře. V článku se dozvíte, jak k plavbě na otevřené vodě přistupovat, ať už do vody skáčete z plachtenice nebo třeba ze břehu.

Na co myslet při plavání v otevřené vodě

Především bychom měli dobře znát své limity a rozhodně se nepřeceňovat. Plavání v otevřené vodě, tedy ať už na moři nebo v oceánu, se liší od plavání v bazénu a vlny a proudy mohou být nepředvídatelné. Proto je velmi důležité být sami k sobě upřímní, pokud jde o naše plavecké schopnosti a komfort. Na otevřenou vodu bychom se měli vydat jen tehdy, když jsme si svými schopnostmi jisti.

Možná vás překvapí, že na otevřené vodě byste měli plavat s partnerem, nikoli sami. Otevřené moře je nevyzpytatelné, proto bychom měli vždy plavat ve společnosti alespoň jedné další osoby, abychom si byli jisti, že se oba můžeme navzájem sledovat. Plavecký partner nám dá jednak pocit bezpečí, jednak může být užitečný, pokud jeden z nás pocítí únavu nebo dostane třeba křeč.

Při plavání v otevřené vodě bychom si měli vybrat bezpečné místo, tedy bezpečnou a dobře hlídanou oblast. Vyhýbat bychom se měli plavání v oblastech se silnými proudy, vysokými vlnami nebo nebezpečnými podmínkami pod vodou. Vyhledávat bychom měli pláže nebo vyhrazené plavecké oblasti s plavčíky a věnovat pozornost výstražným značkám nebo vlajkám. Je důležité si všímat i vlajek na pláži a řídit se pokyny, které nám poskytnou pracovníci pláže nebo plavčíci. V případě pochybností je vždy lepší zachovat opatrnost a nevstupovat do vody, dokud se podmínky nezlepší.

Otevřené moře je nevyzpytatelné, proto bychom měli vždy plavat ve společnosti alespoň jedné další osoby

Otevřené moře je nevyzpytatelné, proto bychom měli vždy plavat ve společnosti alespoň jedné další osoby

TIP YACHTING.COM: Jistě jste při svých cestách do zahraničí zaznamenali na plážích vlajky, které informují o aktuálním stavu moře a případných nebezpečích. Tyto vlajky jsou obvykle barevně odlišeny a jejich přesný význam se může lišit v závislosti na regionu:
Zelená vlajka obvykle znamená, že voda je klidná a je bezpečné se koupat.
Žlutá vlajka znamená, že existuje mírné riziko vlnobití nebo jiných nebezpečí a plavci by měli být opatrní a měli by se držet blízko břehu a v menší hloubce.
Červená vlajka signalizuje, že podmínky na moři jsou nebezpečné a plavání se nedoporučuj. Důvodem může být bouřlivý příboj, silné proudy nebo jiné nebezpečné podmínky.
Dvojitá červená vlajka značí, že voda je pro plavce uzavřena kvůli extrémně nebezpečným podmínkám, jako jsou nepříznivé počasí, silné proudy nebo jiná nebezpečí.
Fialová vlajka signalizuje, že se ve vodě mohou vyskytovat nebezpeční mořští živočichové, například medúzy nebo žraloci. Plavci by měli dbát zvýšené opatrnosti a řídit se dalšími pokyny pracovníků pláže.

Barva vlajky nás informuje o momentální kondici moře

Barva vlajky nás informuje o momentální kondici moře

Obecně bychom měli při plavání v moři věnovat dostatečnou pozornost povětrnostním podmínkám. Než se vydáme plavat do moře nebo oceánu, zkontrolujeme předpověď počasí a zaměříme se na případná varování nebo upozornění. Vyhnout bychom se měli koupání za špatného počasí nebo za bouřky, ale i za jasného počasí bychom neměli opomíjet měnící se povětrnostní podmínky a měli bychom být připraveni v případě potřeby vylézt z vody.

Důležitost výstroje a pitný režim – na obojí se často zapomíná

Při plavání v moři nebo oceánu je důležité mít na sobě vhodnou výstroj, která nás ochrání před přírodními živly. Samozřejmě nemluvíme o typickém vykoupání se na pláži, ale spíše o plavání na otevřené vodě. Měli bychom zejména v chladnější vodě nosit neoprenový oblek nebo alespoň oblek s UW filtrem, abychom si chránili pokožku před spálením, a plavecké brýle na ochranu očí před slanou vodou. Pokud plaveme v oblasti se silnými mořskými proudy, zvažme nošení plavecké bójky nebo jiného bezpečnostního vybavení, které zvýší vaši viditelnost a vztlak.

Neméně důležitá je hydratace. Samotné plavání v moři nebo oceánu může být dehydratační, proto bychom měli vždy pamatovat na dostatek vody a dělat časté přestávky na hydrataci. Rozhodně bychom se měli vyhnout pití slané vody, protože ta může ještě více dehydratovat.

TIP YACHTING.COM: S plaveckým partnerem bychom si měli vždy dohodnout signály a vědět, co dělat v případě nouze. Zjistěte, jak signalizovat o pomoc, a ujistěte se, že vy i váš plavecký partner znáte základní postupy první pomoci. Pomoci mohou třeba i potápěčské signály anebo námořní signály, nejdůležitější je znát, že o pomoc se signalizuje máváním jednou nebo oběma rukama nad hlavou. O tom, co dělat v situaci „muž přes palubu“ píšeme zde.

A jak je to s plaváním při plavbě na lodi?

Velmi často se stane, že plavání na otevřené vodě se věnujeme při plavbě na plachtenici či katamaránu. I zde je vždy nezbytné zkontrolovat předpověď počasí, protože povětrnostní podmínky se mohou rychle a nečekaně změnit. Před vyplutím bychom měli znát aktuální předpověď pro oblast, ve které se budete plavit, a měli bychom rovněž upustit od plavby za špatného počasí nebo při předpovědi bouřek. Nezbytná je i znalost proudů, o nichž píšeme zde.

lidi skákající z boku plachtenice do moře

Na palubě lodi je vždy nutné mít dostatečné a vždy zkontrolované bezpečnostní vybavení, včetně záchranných vest, světlic, lékárničky a hasicího přístroje. Tyto předměty mohou mít v případě nouze zásadní význam a mohou zachránit život.

Při plavbě na otevřeném moři nebo oceánu je také zásadní dodržovat pravidla navigace. Před vyplutím bychom měli znát pravidla plavby a dávat pozor na ostatní plavidla. Nutné je dodržovat pravidla a předpisy pro plavbu a dávat pozor na potenciální nebezpečí, jako jsou skály, mělčiny nebo jiná plavidla. Používat bychom měli mapy, GPS a další navigační pomůcky, které pomáhají zajistit bezpečnou plavbu.

Nezapomeňte sledovat stav paliva a zásob. Na palubě je vždy doporučeno mít další zásoby pro případ nouze. Je také důležité pečlivě naplánovat trasu a zohlednit zastávky na doplnění paliva a odpočívadla.

I v případě pobytu na lodi je nutné dbát na hydrataci a vhodné oblečení, stejně jako v případě plavání na širém moři. Oblečte si oblečení, které vás ochrání před sluncem a větrem, a vezměte si další vrstvy pro případ nižších teplot.

V neposlední řadě je důležité komunikovat s ostatními a dát někomu vědět o svých plánech na plavbu. Informovat někoho o své trase, předpokládaném čase příjezdu a kontaktních údajích pro případ nouze. Tím zajistíme, že někdo bude vědět, kde se nacházíme, a v případě potřeby může upozornit úřady.

Na palubě lodi je vždy nutné mít dostatečné a vždy zkontrolované bezpečnostní vybavení, včetně záchranných vest, světlic, lékárničky a hasicího přístroje.

Na palubě lodi je vždy nutné mít dostatečné a vždy zkontrolované bezpečnostní vybavení, včetně záchranných vest, světlic, lékárničky a hasicího přístroje.

TIP YACHTING.COM: Záchranné vesty jsou základním bezpečnostním prvkem, který by měli mít na sobě všichni cestující na palubě. Záchranné vesty se vyrábějí v různých velikostech a provedeních, proto je důležité vybrat si takovou, která dobře padne a pohodlně se nosí. Při výběru záchranné vesty hledejte takovou, která je schválena danými institucemi a má dobrou plovací schopnost. Záchranné vesty by měly být nošeny po celou dobu pobytu na palubě nebo ve vodě a měly by být řádně připevněny, aby nesklouzly. Více o záchranných vestách píšeme zde.

Jak se chovat v proudu – na lodi i ve vodě jako plavec

Při plavbě i vlastním plavání na otevřené vodě je velmi důležité znát, jak se chovat v mořských proudech. Silné proudy mohou být nebezpečné a je důležité vědět, jak se v nich bezpečně pohybovat. Při plavání v proudu je důležité nebojovat proti němu, ale spíše jej využít ve svůj prospěch. Místo toho se snažte plavat rovnoběžně s břehem, dokud se nedostanete mimo proud. Pokud nejste schopni z proudu vyplavat, plavte na zádech a počkejte na pomoc. Pokud plujete v proudu, snažte se zůstat v hluboké vodě, abyste nebyli zatlačeni na mělké skály nebo útesy. Když se i přesto v nějaké nebezpečné situaci ocitnete, je dobré přivolat pomoc. Pokud plavete kolem lodi, na palubě by měl vždy někdo být.

Pro bezpečnost je totiž také důležité, aby někdo zůstal na palubě lodi po celou dobu. Tato osoba může dohlížet na plavidlo a ujistit se, že je bezpečné, a může také sloužit jako hlídač jiných lodí nebo nebezpečí ve vodě, včetně zajištění pomoci osobě, která se ocitla v problémech. Kromě toho je důležité připravit žebřík nebo jiný prostředek, jak se dostat zpět na palubu, pokud se někdo zraní někdo spadne přes palubu.

Při plavání v proudu je důležité nebojovat proti němu, ale spíše jej využít ve svůj prospěch.

Při plavání v proudu je důležité nebojovat proti němu, ale spíše jej využít ve svůj prospěch.

Plavání a jeho benefity i hrozící nebezpečí

Plavání je skvělá forma cvičení a má řadu zdravotních výhod. Je to cvičení s nízkou zátěží, které pomáhá zlepšit kardiovaskulární zdraví, posilovat svaly a snižovat stres. Kromě toho je plavání skvělým způsobem, jak se ochladit v horkých letních měsících, a může být zábavnou aktivitou pro lidi všech věkových kategorií.

Plavání ve volné vodě nebo v oceánu však může představovat určitá rizika, která je třeba brát v úvahu. V mělkých vodách hrozí nebezpečí kontaktu s jedovatými rybami nebo požahání medúzou. Je důležité poučit se o možných rizicích v oblasti, kde se koupete, a přijmout vhodná preventivní opatření. Nošení ochranných pomůcek, jako jsou neopreny nebo plavecké boty, může pomoci minimalizovat riziko zranění při kontaktu s mořskými živočichy. Nejběžnější zranění hrozí od perutýnů, medúz, ale velmi časté je i požahání a popálením od korálů. Zde platí naprosto striktní pravidlo se pod vodou ničeho nedotýkat a chránit křehký podmořský život.

Dalším potenciálním rizikem při plavání ve volné vodě je setkání se zvířaty, jako jsou žraloci nebo kosatky. Útoky na lidi jsou sice vzácné, ale je důležité si uvědomit potenciální nebezpečí a přijmout preventivní opatření, například vyhýbat se plavání v oblastech, kde se žraloci často vyskytují, nebo plavání ve skupinách. Důležité je také vyhýbat se plavání v blízkosti kosatek, které jsou známé svou agresivitou vůči lidem.

Plavání ve volné vodě nebo v oceánu může představovat i další rizika, jako je již zmíněné popálení o korály nebo jiné ostré předměty, přecenění vlastních sil nebo plaveckých schopností a dehydratace. Je důležité uvědomit si své limity a vyhnout se plavání v oblastech se silnými proudy nebo vlnami, pokud nejste zdatnými plavci.

Popálení medúzou vypadá hrozně. Pomoci může ocet nebo citron

Popálení medúzou vypadá hrozně. Pomoci může ocet nebo citron

TIP YACHTING.COM: V případě úrazu nebo zdravotní indispozice při plavání ve volné vodě nebo v oceánu je důležité co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. To může být náročnější v odlehlých oblastech nebo v oblastech bez snadného přístupu ke zdravotnickým zařízením. Je proto důležité plánovat dopředu a znát polohu zdravotnických zařízení v oblasti, kde budete plavat. 

Plavání v otevřené vodě vyžaduje, aby plavci dodržovali určitá bezpečnostní pravidla, díky nimž bude pobyt v otevřené vodě bezpečný. Plavci by měli nosit výrazné plavecké čepice jasných barev, aby byli viditelní pro lodě i ostatní plavce. Neměli by plavat sami a nebo se držet v blízkosti bezpečnostního člunu nebo kajakáře, který jim na otevřené vodě může být oporou a rádcem. Plavci by se měli zejména při plavání na delší vzdálenost informovat o vodních podmínkách, včetně proudů, vln a počasí, a tomu přizpůsobit své plavání.

Pro bezpečnost na lodi je zásadní mít dostatek záchranných vest pro všechny na palubě, včetně dětí, a určit odpovědnou dospělou osobu jako obsluhu lodi, která absolvovala bezpečnostní kurz. Je také nezbytné mít u sebe komunikační zařízení, jako je vysílačka nebo telefon, aby bylo možné v případě nouze přivolat pomoc. Nakonec by mělo být před cestou zkontrolováno veškeré bezpečnostní vybavení a s celou posádkou by měl být projednán bezpečnostní plán, aby každý věděl, co dělat v případě nouze.

Při dodržení všech těchto zásad bude pro vás plavba i plavání jedinečným zážitkem.

Pokud uvažujete o tom, že se vydáte na samostatnou plavbu, poradíme vám

FAQ Jak plavat bezpečně na otevřené vodě