Muž přes palubu (MOB) krok za krokem

Muž přes palubu (MOB) krok za krokem

Jaký je záchranný postup, když někdo vypadne z lodi? Co je potřeba vědět a jak jednat?

Muž přes palubu (Man Over Board nebo MOB) je něco, co nechce žádný jachtař zažít. Ale když se to stane, je potřeba umět rychle a správně zareagovat, protože jde o život. Kapitán i posádka jsou ve chvíli, kdy někdo spadne do moře, vystaveni obrovskému stresu, a proto je klíčové znát a ovládat jednotlivé kroky a role během záchranné operace.

Záchranný postup při záchraně Muže přes palubu (MOB)  

Nejdříve probereme základní záchranné prvky, signály a nouzové volání dle námořních zvyklostí, poté rozdělení rolí na palubě při záchranném manévru a ukážeme vám i nejefektivnější manévry lodí. A poradíme i s tou nejtěžší věcí — samotným vytažením tonoucího na palubu. 

Záchranné prvky na lodi. Víte, kde je najdete?

Pro záchranu muže přes palubu jsou důležité následující prvky a vybavení na lodi. Je podstatné, aby každý z posádky věděl, kde se nachází a jak je používat.

ZÁCHRANNÁ PODKOVA

 • Kde se nachází? Většinou bývá připevněna na zábradlí na zádi lodi. 
 • Kdy ji použiju? Když chcete pomoci někomu, kdo vypadl z lodi. Hodíte mu ji do vody. 

TLAČÍTKO MOB – ZAZNAMENÁ PŘESNOU POLOHU LODI

 • Kde se nachází? Většinou na panelové desce u kapitánského stolku. Modernější plottery ho ale již mají v sobě, takže může být i v kokpitu. Při přebírání lodi se vždy informujte, kde se na té konkrétní lodi tlačítko MOB nachází.
 • Kdy ho použiju? Ihned potom, co někdo vypadne z vody, zmáčknete toto tlačítko. Navigace si zapamatuje souřadnice místa, kde vypadl a bude pro vás jednodušší se na místo vrátit. 

TERMODEKA, TERMOFOLIE PROTI PODCHLAZENÍ

 • Kde se nachází? Měla by být v lodní lékárničce. Lodní lékárničku nejčastěji najdete v jedné ze skříněk v salonu. 
 • Kdy ji použiju? Když chcete někoho zahřát. Může to být vytažený člověk z vody, ale i někdo, kdo podcenil oblečení a je mu zima. 

ZÁCHRANNÝ OSTRŮVEK JEN PRO VÁŽNÉ SITUACE

 • Kde se nachází? Umístění záchranného ostrůvku je různé. Může být přímo na palubě pod ráhnem nebo schovaný v batystě. Katamarány ho mohou mít uložený v prostoru na zádi, kde je i gumový člun. Zeptejte se charterové společnosti, kde na vaší lodi ostrůvek je. 
 • Kdy ho použiju? Při offshore plavbách nebo opravdu velkých vlnách znemožňujících záchranu jiným způsobem, nebo pokud jde opravdu do tuhého – loď se potápí případně nelze tonoucího dlouho vylovit a hrozí jeho smrt. Záchranný ostrůvek je velmi drahá záležitost, takže ho v žádném případě nepoužívejte pro legraci. 

VYSÍLAČKA

 • Kde se nachází? Většinou u kapitánského stolku v salonu. Některé lodě mají i ruční vysílačku na baterie, kterou si můžete vzít s sebou do kokpitu. 
 • Kdy ji použiju? Vysílačku použijte, když chcete komunikovat s přístavem, jinými námořními autoritami nebo s ostatními loděmi. Je zakázáno používat vysílačku k vysílání z legrace a blokovat tak kanály pro seriózní záležitosti. Pro připomenutí, kanály vyhrazené pro komunikaci mezi loděmi jsou například 72, 74... Kanály pro komunikaci s přístavy se liší podle země, například v Chorvatsku je to kanál 17, v Anglii je to často kanál 80 a 12. Vždy se podívejte do pilota pro tu danou oblast plavby. Pro tísňová volání je to potom kanál 16.

 Nejste si jisti s ovládáním vysílačky?

Signály a volání: Kdy volat MAYDAY

Na vyvěšování vlajky možná nebudete mít při proceduře MOB čas, pokud ale máte na palubě více členů posádky, lze vlajku vyvěsit, aby ostatní lodě věděli, že řešíte muže přes palubu. V námořní abecedě se pro znamení „muž přes palubu“ používá písmeno O (Oscar) a vlajka se skládá ze dvou troj´helníků; červeného nahoře a žlutého dole.

Mezinárodní signální vlajka pro situaci MOB. Znamená písmeno O nebo Oscar.

Mezinárodní signální vlajka pro situaci MOB.


Pokud je situace vážná a nedaří se vám muže přes palubu lokalizovat či vytáhnout, přistoupíte k volání signálu MAYDAY a vyžadování pomoci. Důležitá slovíčka námořní angličtiny pro tuto akci jsou:

 • distress = tíseň 
 • man over board = muž přes palubu 
 • SAR (search and rescue) = pátrací a záchranná služba 
 • require immediate assistance = požaduji okamžitou pomoc

Na obrázku níže je tlačítko DISTRESS. Toto tlačítko použijte ve chvíli, kdy nemůžete muže přes palubu najít a potřebujete pomoc od dalších subjektů na moři. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se automaticky odešle zpráva pobřežní stráži s polohou vaší lodi a dává všem signál, že jste v život ohrožující situaci. Jeho zneužití je však trestné, takže ho použijte pouze v opravdu vážných situacích.

Tlačítko Distress se použije ve chvíli, kdy nemůžete muže přes palubu najít a potřebujete pomoc od dalších subjektů na moři.


TIP YACHTING.COM: Procvičte si vysílání MAYDAY, ale i jiné signály s vysílačkou s našimi kurzy na vysílačku.

Správný formát pro MAYDAY

Pro zopakování si ještě řekněme, v jakém formátu by mělo probíhat vysílání MAYDAY. Tento formát je známý po celém světě a zajistí to, že všichni budou vašemu vysílání rozumět, budou vědět, co potřebujete a můžou ihned začít jednat. 

 1. „Mayday, Mayday, Mayday“ 
 2. This is (jméno lodi řečené 3x po sobě) 
 3. „Mayday“ (jméno lodi) 
 4. My position is (souřadnice aktuální pozice lodi) 
 5. My vessel is (co se s lodí děje, například že se potápí, že máte muže přes palubu, že hoří,…) 
 6. I require (co požadujete od ostatních, například pomoc při hledání MOB, příjezd hlídky apod.) 
 7. I have (další informace, například kolik osob je na palubě lodi) 
 8. Over 

TIP YACHTING.COM: Na jachtařských e-shopech se dá pořídit kartička Mayday, která je stručným návodem na vysílání. Tuto kartičku si kapitáni umisťují poblíž kapitánského stolku a v případě nouze se do ní dívají při vysílání.

Rozdělení rolí při záchraně Muže přes palubu (Man over board)

Záchranná MOB procedura se dělá snadněji, pokud je na lodi více členů posádky. Pokud jsou na lodi jen dva lidé a jeden z nich vypadne, pak samozřejmě všechny role zastává ten, který zbyl na palubě. Obecně si ale můžeme definovat těchto 5 rolí, které je při MOB dobré obsadit členy posádky, a to ještě před vyplutím: 

KŘIKLOUN

Zdá se to jako samozřejmost, ale je nutné, aby ten, kdo zpozoroval pád osoby přes palubu, dal všem nahlas vědět, že někdo spadl do vody. Hlasité vykřiknutí “muž přes palubu” je tedy základ a mělo by být opakováno do té doby, než všichni členové posádky vědí, co se stalo.

UKAZOVAČ

Je potřeba stanovit jednu osobu, která bude po celou dobu manévru ukazovat prstem na tonoucího a nespustí z něj oči. To je důležité hlavně ve vlnách nebo v noci, kdy stačí na dvě vteřiny odvrátit zrak a už tonoucího nemusíte najít. I kdyby se vedle ukazovače najednou objevil Elvis Presley, neměl by ukazovač přestat sledovat tonoucího ani na vteřinu a neměl by dělat nic jiného. Jen stát, ukazovat a dívat se na muže přes palubu.

TLAČÍTKÁŘ

Člen posádky, který má za úkol, v případě, že někdo spadne přes palubu, co nejrychleji zmáčknout tlačítko MOB. Jeho funkcí je, že si navigace zapamatuje přesnou polohu lodě při incidentu a kapitán se pak může na místo vrátit nebo kolem něj kroužit. Tlačítko MOB se u plachetnic nachází buď v kokpitu anebo dole u kapitánského stolku. Před samotným vyplutím lodi by kapitán měl seznámit členy posádky s tím, kde přesně se toto tlačítko nachází na daném typu lodě. 

KRUHAŘ

Dříve než se loď příliš vzdálí od tonoucího nebo později při jeho vytahování, by se měl jeden z posádky vrhnout k záchrannému kruhu a hodit ho do vody po muži přes palubu. Záchranný kruh je většinou pověšený na zábradlí na zádi. Po vytržení a vržení kruhu do vody se rozbalí dlouhé lanko, na kterém je kruh připevněn. Pozor ale na to, že pokud plujeme na motor, může se lano od kruhu namotat na lodní šroub nebo na kormidlo a celou akci výrazně zkomplikovat. 

Topící se žena.


KORMIDELNÍK

Nakonec je zde samozřejmě ten, kdo bude celý manévr MOB provádět. Může, ale nemusí to být sám kapitán. Často se jedná zkrátka o člověka, který má přesné kormidlování.

Více jachtařských tipů:

Manévry s lodí: Jak se nejlépe vrátit pro tonoucího

V jachtařském světě existuje více teorií o tom, jak správně dojet k muži přes palubu. My si zde probereme dvě základní metody záchrany na plachty, ze kterých se potom odvozují další typy manévrů. Nebojte se manévr vyzkoušet nanečisto, když máte s posádkou trochu času. Vyplatí se to, protože při krizové situaci už nebude na trénink čas.

Záchrana muže přes palubu s motorem

Záchrana MOB s plavidlem plujícím na motor je tím jednodušším případem. Pokud to jde, nastartujte motor co nejdříve a chovejte se jako motorové plavidlo. K člověku ve vlnách se dá dojet jakýmkoliv manévrem, který zmiňujeme níže. Je však potřeba zvýšené opatrnosti, abyste na tonoucího nenajeli lodí, případně abyste mu neublížili lodním šroubem. Také je potřeba dávat pozor na lana visící z lodi a zkontrolovat, že se vám nic nemůže namotat na propeler či kormidlo. Při samotném vytahování osoby na palubu se doporučuje motor již vypnout, aby nedošlo ke zranění, měli jste klid na resuscitaci a postižený zbytečně nedýchal výpary z motoru. 

Záchrana MOB na plachty: 2 způsoby, jak to udělat

Existuje více způsobů, jak se dá k záchraně MOB na plachty přistupovat. Většina z nich ale vychází ze dvou základních, a to je Quick stop a Figure eight. Každý kapitán preferuje jiný způsob a rozhoduje se podle aktuálních podmínek na moři, počtu členů posádky na palubě a jejich úrovni jachtařských zkušeností, či jejich síle.  

1. MOB manévr lodí: Quick stop neboli Crash stop

Tento způsob rychlého zastavení je nejpřímějším a nejjednodušším způsobem, jak se vrátit pro vypadlou osobu. Namiřte příď lodi proti větru, nezasahujte vůbec do otěží a kormidlo vytočte na návětrnou stranu. Většinou by toto mělo stačit k tomu, že loď přirozeně dodriftuje zpět k muži přes palubu.

Může se ale stát, že už loď je příliš daleko od tonoucího a bude potřeba dokončit celé kolečko proti větru a vrátit se. Zasahujte přitom pouze do otěží hlavní plachty, genu nechte tak, jak je. Stejně tak se nesnažte vytrimovat plachty na maximum a rozjet se co nejrychleji — u tonoucího je potřeba zastavit, a nehodí se mít vysokou rychlost či náklon. Když už je plachetnice už u člověka ve vodě, je dobré ji znovu postavit do driftu a pomalu se k němu nechat snést. Tento způsob je nejvhodnější pro short-handed posádky (tj. posádky složené z malého počtu osob, například z pouze dvou lidí), protože je jednoduchý a nevyžaduje v podstatě žádnou práci s plachtami.

MOB manévr: rychlé zastavení (Quick stop, Crash stop).

2. MOB manévr lodí: Ležatá osmička

Této metodě se také někdy přezdívá Reach and reach, Reack-tack-reach nebo Figure eight recovery. Tvar, který loď opíše totiž připomíná číslici 8. Tento manévr je o něco složitější a vyžaduje více jachtařských schopností, ale je pravděpodobnější, že se podaří. Navíc má při něm kormidelník více času na drobné korekce.
Ihned po pádu člena posádky do vody odpadněte po větru, abyste měli přibližně boční vítr. Chvíli se s lodí vzdalujte od místa události, ale poté proveďte obrat proti větru. Na opět boční vítr se přibližujte zpět k tonoucímu. Necháte se na něj snést větrem. Na konci manévru postavíte loď proti větru, aby se zbrzdila, a abyste loď uklidnili před vytahováním tonoucího na palubu. Nejlépe tento manévr demonstruje obrázek níže. Všeobecně se tento typ MOB manévru doporučuje při horších podmínkách, v bouři a ve vlnách.
MOB manévr: ležatá osmička (Reach and reach, Figure 8).

Vytažení tonoucího z moře na palubu: 9 způsobů, jak to udělat

Manévr s lodí v rámci nalezení muže přes palubu je náročný, ještě náročnější je ale vytáhnout tonoucího z vody. Zvlášť když je v bezvědomí, nespolupracuje, váží přes 100 kilo a jsou vlny. Technik, jak vytáhnout někoho z vody, je několik a nelze říci, že by existoval jen jeden správný postup. Velkou roli zde hraje hlavně výška paluby, vybavení (schůdky, baden plato...), chování vln, počet členů posádky na palubě a ono zmíněné bezvědomí. Jaké jsou tedy naše tipy na vytažení muže na palubu?

1. Záchrana tonoucího přes pasarelu

Tělo tonoucího se nasune na lávku, ta se poté dá do přibližně vodorovné polohy, a pak se pomocí výtahů vyzvedne na palubu. Někdo radí nasunutí těla na pasarelu a vytažení přes vinšny na palubu, někdo si pomáhá lanem na vazácích. Princip je ale podobný. Stejně tak se místo pasarely dají použít dveře nebo matrace, prostě cokoliv, co je po ruce. 

2. Vytažení tonoucího na plachtě

Spousta kapitánů propaguje jako nejlepší způsob vytažení tonoucího přes spuštěnou plachtu. Výtah hlavní plachty spustí plachtu dolů na palubu a pak do moře, kde se do ní zasune tonoucí, pak se plachta opět „vytahuje“ a s ní se vytahuje i tělo na palubu. 

3. Vytočení ráhna nad hladinu

Pokud to podmínky plavby dovolí, je další metodou vyložení ráhna do boku (jakoby z lodi ven) a pomocí výtahu (například výtahu hlavní plachty nebo výtahu gennakeru) vytáhnout člověka z vody ven. Systém je na kladkách a na vinšnách, takže je potřeba podobnou sílu jako při tahání někoho na stěžeň, a měl by tedy tento způsob zvládnout téměř každý. Pro usnadnění tahání lze lano ještě „zpřevodovat“ tím, že se dá na dvě vinšny za sebou. Využít se může i bocmanská lávka. Nevýhodou této metody je nutnost kontraotěže na ráhně, jinak by mohlo létající ráhno ve vlnách někoho zranit nebo shodit do vody a museli bychom řešit dvojité MOB. 

4. Přes záda jiného člena posádky

Někteří kapitáni doporučují chmat vytáhnutí tonoucího přes záda jiného člena posádky, který se nahne dolů z lodi. Záda poslouží jako taková rampa pro vyzvednutí bezvládného těla z vody. Vyžaduje to ale dobrou fyzickou kondici a sílu. Určitě to nefunguje v případě, že MOB je stokilový muž vytahován přes záda slečny s 50 kg. 

5. Pomocí záchranného ostrůvku

Vzhledem k ceně této záchrany (záchranný ostrůvek je velice drahý), doporučujeme toto řešení, pokud opravdu jiné nezbývá — jste na otevřeném moři, daleko od pevniny, jsou velmi velké vlny nebo už má tonoucí opravdu na mále. Každopádně dostat člověka na záchranný ostrůvek je snadné a dostat jej poté na palubu je snazší než z hladiny moře. Navíc už na ostrůvku ho lze ošetřit, uklidnit a podobně. Podobným způsobem lze ale využít i by boat či paddleboard. 

Prázdný záchranný člun na pláži.

6. Chmat s překříženýma rukama 

Tento způsob vyžaduje sílu a nehodí se pro všechny typy lodí. Tonoucí osoba je vytahována překříženýma rukama nahoru přes záď lodi. Pokud máte loď s příliš vysokým zrcadlem, tento proces se vám bude dělat velice obtížně. 

7. Vytáhnutí pomocí otěží geny

Pokud se MOB nachází na boku lodě, lze ho vytáhnout povolenou otěží geny tak, že mu například nohy provléknete za lano, a pak jen na vinšně v kokpitu natahujete otěž, až ho přitáhneme k board line, a pomocí členů posádky na palubu. 

8. Pošli tam druhého – jen při klidném moři

Nabízí se otázka, zda není nejjednodušší poslat druhého člověka pro tonoucího, nasunout se pod něj a vytáhnout je oba. Pokud to situace dovolí, jedná se samozřejmě o skvělý způsob, ale je nutná součinnost více členů posádky a je to přeci jen dost riskantní. Hrozí, že spadne i další osoba. 

9. Jedna velká improvizace

Celá procedura MOB je často jednou velkou improvizací. To se týká hlavně vytahování tonoucího z vody. Mějte na paměti, že hlavní je vytáhnout ho co nejdříve a co nejbezpečněji, ať už k tomu použijete výtah, pasarelu, kruh či paddleboard nebo nějaký jiný originální způsob.

TIP YACHTING.COM: POZOR! Pokud je vytahovaná osoba podchlazená, je nutné abychom ji při vytahování nebo těsně po něm umístili do vodorovné polohy. Podchlazený jedinec má totiž zpomalený krevní oběh a ve vertikální poloze mu srdce nezvládá okysličovat krev tak, jak by bylo potřeba.

Chcete se naučit plachtit? Podívejte se na nabídku našich kurzů:

SOS: První pomoc při záchraně muže přes palubu

Člověka přes palubu jsme vytáhli a máme pocit, že je vše vyřešené. To ale není tak úplně pravda, jelikož poúrazové stavy a šoky ohrožují život i nadále po vytažení z vody. Co dělat a co nedělat, abyste neohrozili život člověka, který byl před chvílí mimo palubu? 

Zkontrolujte stav Muže přes palubu, zda nedošlo ke zranění

Jako první krok je potřeba zjistit, v jakém je osoba stavu. Zajímá nás především:

 • Je-li při vědomí? 
 • Dýchá? 
 • Krvácí? 
 • Tonul? 
 • Je podchlazený? 
 • Je v šoku?

TIP YACHTING.COM: Velmi užitečné jsou kurzy první pomoci, kterých se koná po republice spousta. Naučíte se základní chmaty a techniky, abyste byli schopni někomu zachránit život, což se hodí nejen na jachtě. V článku Jak řešit první pomoc na jachtě najdete ty nejčatější.

Manévr záchrany topícího se ve vodě.

Teplo – vylovenou osobu okamžitě zahřejte termofolií a teplým nápojem

V parném létě na Jadranu podchlazení příliš nehrozí, pokud ale vypadne někdo z lodi ve Skotsku nebo na podzim v Chorvatsku, podchlazení organismu představuje vážné riziko ohrožení života i po vytažení z vody, kdy už si téměř myslíme, že je vše zachráněno. Vylovenou osobu bychom měli co nejrychleji zahřát. Nejvhodnějším prostředkem je použití termofolie, která se nachází v lodní lékárničce. Jedná se o pokrývku vypadající jako kuchyňský alobal s termoizolačními vlastnostmi. Samozřejmě můžeme použít i deku, spacák nebo cokoliv teplého. Zachráněnou osobu je tedy nejdříve potřeba vysléct z mokrého oblečení a zabalit do deky. Dalším krokem je podání teplých nápojů, nejlépe čaje (ne příliš horkého, pokud máme podezření na šokový stav). Čaj oslaďte, cukr pomůže. Zahřívání zachráněné osoby by mělo probíhat postupně, ne skokově.

Lékárnička je povinnou výbavou každé jachty.

Resuscitace tonoucího člověka

Pokud zachráněná osoba tonula, došlo k poškození struktur plicních sklípků. Tonutí může nastat i při vdechnutí malého množství tekutiny, dokonce i velkého množství vodní tříště. 

První pomocí při tonutí je jednoduchý postup: Vytáhnout z vody, zhodnotit stav, provést kardio-pulmorální resuscitaci, transportovat do nemocnice. 


Resuscitace je téma obsáhlé, stručně stačí znát frekvenci stlačování hrudníku, která je u dospělé osoby 30 stlačení, 2 vdechy, u malých dětí 15 stlačení, 2 vdechy. Pokud se osoba topila, začínáme vdechy. Frekvence se udává, že by měla odpovídat přibližně rytmu písničky Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas. 

Co nikdy nedělat při první pomoci Muže přes palubu?

 • Netřít vytaženému kůži
  V žádném případě se nesnažte zahřát zachráněného třením! Masírováním by mohlo dojít k vstřebávání chladné krve z periferních oblastí (například končetin) do jádra (srdce, plic), které by mělo být co nejvíce teplé, aby nedošlo k selhání srdce. 
 • Nepodávat vytaženému alkohol
  I když se zdá jako dobrý nápad dát zachráněnému „něco na zahřátí“, kvůli možným zdravotním komplikacím, jejich odhalení nebo případné hospitalizaci potřebujeme, aby byl zachráněný stoprocentně střízlivý.  
 • Hned ho necpat jídlem
  I pokud se vám bude zdát, že má zachráněný hlad nebo si sám o jídlo řekne, zvažte jeho podání. Pokud je v šoku, může ještě upadnout do bezvědomí a začít se dusit. Pokud bude hospitalizován a měl by být v anestezii, plný žaludek situaci komplikuje. 
 • Nenechat ho usnout
  Zachráněný bude unavený, vyčerpaný a bude chtít jít spát. Nechte si ho ale ještě nějaký čas na pozorování. Může se u něj objevit šokový stav nebo zjistíte, že se poranil do hlavy či krvácí a bude nutné ho nechat transportovat do nemocnice. Pokud usne, nic z toho nepoznáte.

Prevence Man Over Board (MOB) a bezpečnostní prvky 

Nejlepší technika, jak vyřešit MOB je, aby k němu vůbec nedošlo. Nejdůležitější prevencí je používání bezpečnostních prvků, které na lodi jsou. Na lodi neberte nic na lehkou váhu, a pokud jste kapitán, jste zodpovědný za životy členů posádky. 

Reflexní prvky nebo výrazné oblečení 

Většina originálního jachtařského oblečení má reflexní prvky či odrazky nebo jsou v pestrých barvách, aby byl jachtař dobře vidět. Na lodi s vámi ale často budou amatérští dovolenkáři, kteří budou mít na sobě svoji nepromokavou outdoorovou bundu, ve které dobře vidět nebudou. Doporučujeme tedy dělat všechno pro to, aby vidět byli. Dají se použít reflexní pásky, žlutá čepice nebo pomůže každému dát do kapsy svítící tyčinku či čelovku, aby na sebe, v případě pádu do vody, na sebe mohli vizuálně upozornit. 

Záchranná vesta s lokalizačním systémem

Ať už máte pěnovou nebo samonafukovací vestu, při plavbě v noci a při zhoršených podmínkách, by mělo být jejich nošení samozřejmostí. Možností, jakou vestu zvolit, je více. „Ideální je mít vest tolik, kolik je členů posádky plus jednu navíc pro případ ztráty“, doporučuje autorka článku a jachtařka Kateřina Kubová. Pro plavby na oceánu nebo pro náročnější plavby na otevřeném moři, se hodí mít na záchranné vestě nějaký osobní lokalizační systém, díky kterému můžete muže přes palubu lépe najít. Tyto systémy se spouští většinou automaticky po vypadnutí z lodi.

TIP YACHTING.COM: Pokud vlastníte samonafukovací vestu, nezapomeňte pravidelně měnit bombičku. Každá bombička má totiž danou dobu expirace, po jejímž vypršení již výrobce negarantuje bezchybné nafouknutí.

Děti sedící na přídi lodi v záchranných vestách.

Používejte harnesy

Pokud očekáváte horší povětrnostní podmínky, plavíte se v náročnějších či chladnějších vodách (Skotsko, Švédsko…), máte v plánu plout dále od pobřeží nebo se účastníte závodu, přicvakněte se při pohybu po palubě harnesem. Harnesy jsou ve výbavě většiny charterových lodí, ale při check-inu je doporučujeme zkontrolovat nebo si vyžádat více harnesů. Ne vždy jejich počet odpovídá kapacitě lodi. 

Safety line 

Charterové společnosti většinou nemají safety line nainstalovanou na palubě. Buď je safety line schovaná někde ve skříňce v lodi nebo se dá doptat u charterové společnosti její půjčení. Zkušenější kapitáni si vozí svoji vlastní safety line a nainstalují si ji na lodi sami. 

Baby nety 

Pokud máte na palubě malé děti, mělo by být použití dětských sítí samozřejmostí. Tyto sítě buď už na palubě jsou nebo se, což je častější, dají od charterové společnosti vyžádat navíc stejně jako dětské záchranné vesty.

TIP YACHTING.COM: Více o vhodných bezpečnostních prvcích na lodi se dozvíte v článku Bezpečná dovolené na lodi, kterou si užijí malí i velcí jachtaři.

Příprava a trénink na situaci muž přes palubu  

MOB procedura se sice trénuje na kapitánských kurzech, málokdo si ale umí při reálné akci zachovat chladnou hlavu a jednat v souladu s pravidly manévru tak, aby tonoucího co nejrychleji zachránil. Obecně platí, že tréninku MOB není nikdy dost, zvlášť pokud jedete s nezkušenou posádkou. MOB proceduru lze například trénovat s fendrem, který jeden z posádky vyhodí do vody a kapitán provádí manévr tak, aby k němu doplul a vylovil ho. Pokud jsou na moři příznivé podmínky, lze MOB provádět i s lidmi. Zrátka v nestřežený okamžik jeden z členů posádky vyskočí z lodi (po domluvě s kapitánem). To je ale samozřejmě riskantní. Divili byste se, jak rychle loď upaluje, vy jen koukáte, jak ujíždí a jak dlouho se k vám vrací.

Kromě dobré lodi vám zajistíme i zkušeného kapitána. Známe jich hned několik.

FAQ Víte, jak zachránit muže přes palubu?