Kotvení na divoko: Praktické rady pro úzké zátoky, proudy a vlnobití

Kotvení na divoko: Praktické rady pro úzké zátoky, proudy a vlnobití

Získejte užitečné tipy a postupy pro kotvení ve specifických situacích na divokých vodách. Přečtěte si, jak zvládnout kotvení v úzkých zátočinách, silných proudech a za vlnobití.

Běžný český jachtař, který tráví sezónu v Chorvatsku, případně Řecku, kotví málokdy. Na městských molech v Řecku se často používá specifický způsob kotvení, který vyžaduje trochu zručnosti – o tom jsme psali zde. Ale jinak není kotvení žádná velká věda. Kdo přeci jen trochu tápe, po přečtení našeho souhrnného článku o kotvení bude zaručeně moudřejší.  

Co když se ale octnete ve specifické situaci, kde běžné způsoby nestačí? Pojďme se na tyto situace podívat a popsat si, jak postupovat.

Jak kotvit v úzké zátoce

Primárně se vždy snažíme vybírat si místa ke kotvení tak, aby poskytovaly dostatek prostoru. Čím užší bude zátoka, tím větší šance, že se budete nebezpečně blížit ke břehu. Vybíráme tedy zátoky, které jsou spíše širší a kde vás při otáčení neohrozí srážka s břehem nebo najetí na mělčinu. Jsou ale situace, kdy musíme zakotvit i v úzké zátoce, například v norských fjordech nebo v Patagonii.  

V takové případě určitě nechceme, aby se loď jakkoliv otáčela a je tedy nezbytně nutné ji vyvázat napevno. Budeme tedy používat kotvu v kombinaci s uchycením k nějakému pevnému předmětu na břehu. U malých plachetnic často stačí kůl zatlučený do země nebo kotevní vývrtka (tato praxe je běžná například u nás na Orlíku), u větších už musíme pečlivě vybírat dostatečně pevný a stabilní objekt. Často ale nejde jen o to, aby objekt splňoval naše požadavky, ale abychom neporušovali místní předpisy. Zatím co někde je vyvazování, například ke stromům, běžná praxe, jinde se může jednat o přestupek. Například český řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách přímo stanovuje, že pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je zakázáno používat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky, žebříky, svodidla atd. Předem se tedy raději ujistěte, že se nedostanete do problémů. 

Ilustrace plachetnice a kotvení, vyvazování ke břehu, zdroj: https://www.sailmagazine.com/cruising/sketchbook-stern-anchoring

Vizualizace kotvení při vyvazování zádi ke břehu členem posádky, zdroj: https://www.sailmagazine.com/cruising/sketchbook-stern-anchoring

Když jsme tedy vyřešili zákonnost, můžeme přistoupit k samotnému kotvení. Nejčastěji se používají právě stromy. Předem je třeba si ověřit, že je strom dostatečně pevný, není vyvrácený nebo ztrouchnivělý. Vyvazovat se budeme buď ke kmeni, nebo ke kořenům (pokud vyčnívají nad zem). Naším cílem není strom jakkoliv porušit, buďte tedy maximálně ohleduplní a pečlivě vybírejte, co na vyvázání použijete. Ideální je například plochý popruh s okem, do kterého pak uchytíme běžné vyvazovací lano, případně tlustší lano, které strom nebude odírat. Určitě nepoužívejte kovové řetězy.  

Poté co zvolíme vhodná lana, bude potřeba s nimi vyslat někoho na břeh. Obvykle není možné až ke břehu nacouvat, v takové případě vyšleme na břeh dobrovolníka s lany v člunu. Dostatečně dlouhé lano uvažte k zádi lodi. Chcete-li mít opravdovou jistotu, například v případě horších podmínek (silný vítr atd.) je lepší použít lana dvě, jedno na levoboku a druhé na pravoboku a tím pádem i dva objekty a vyvázat loď tzv. do kříže

TIP YACHTING.COM: Ověřte si, zda skutečně znáte všech 9 nejzákladnějších uzlů pro námořníky. Hodí se pro běžné i nečekané situace na moři.  

Asi 50m před místem, kde chcete kotvit, shoďte kotvu a couvejte na zvolené místo. Lano pak odvezte na břeh a vyvažte ke zvolenému objektu. Počítejte s tím, že budete ještě dotahovat kotvu, nevažte lano tedy úplně na pevno, nechte mu vůli. Dotahování je snazší než povolování. Jakmile je loď vyvázaná, můžete začít navíjet volný řetěz kotvy (pomalu, postupně) dokud neucítíte, že drží. Dotáhněte vyvazovací lana a ujistěte se, že zvolené vyvazovací objekty vás udrží.  

Tento způsob kotvení by vám měl poskytnout dostatek jistoty k přečkání noci v úzké zátoce, případně v blízkosti dalších lodí, s kterými se o zátoku dělíte. 

Plachetnice v úzké zátoce vyvázaná pouze lany ke břehu, průzračná voda

Plachetnice v úzké měké zátoce vyvázaná pouze lany, jak na přídi, tak zádi, bez kotvy

Kotvení v kanálu s proudem

Kotvení v kanálu, kde navíc působí silný proud, určitě není ideální, a je lepší se této variantě vyhnout. Když už z nějakého důvodu musíte v kanálu kotvit, počítejte s tím, že budete potřebovat dvě kotvy. Jednu klasicky na přídi a jednu na zádi. Běžné charterové plachetnice ale dvěma kotvami vybavené nejsou a upřímně, jen málokdy se na půjčené lodi dostanete do situace, kdy budete potřebovat i druhou kotvu. Některé lodě bývají vybaveny takzvanou vodní kotvou (o ní si můžete přečíst zde), ta se ale k našemu účelu nehodí. Občas může být na lodi záložní, menší kotva, ale je otázkou nakolik na ni lze spoléhat v případě opravdu silného proudu.  

Jsou ale i místa, kde se kotví běžně i v silných proudech. Takové kotviště je například v Puntarenas na Kostarice. Místní jachtclub zde má bojky, mezi které se loď vyváže na přídi i na zádi. Zaměstnanci mariny vám z člunu pomohou se vyvázat a loď stojí bezpečně na místě, i když je zde při odlivu a přílivu proud poměrně silný. 

TIP YACHTING.COM: Zatím jste se s mořskými proudy nesetkali nebo o tom možná jen nevíte? Jak Jak je rozpoznat a zůstat v bezpečí čtěte v článku Mořské proudy ve Středozemním moři. 

Budete-li přeci jen z nějakého důvodu muset kotvit v proudu, postupujte následovně. Nejprve spusťte záďovou kotvu. Počítejte s tím, že budete potřebovat dvojnásobně dlouhý kotevní řetěz. Jen ten vám dá dostatek prostoru k manévrování. Můžete na něj například navázat dodatečné lano. Poté se rozjeďte dopředu a shoďte kotvu na přídiJakmile je kotva shozená, je potřeba ji začít dotahovat dokud se nechytí. Zároveň dbejte na to, aby lano záďové kotvy bylo rovněž správně napnuté. Podle potřeby ho povolujte nebo dotahujte. Určitě se nejedná o manévr pro jednoho člověka. Kotvy pečlivě průběžně kontrolujte.

Ilustrace plachtenice a kotvení, zdroj: https://vanislemarina.com/news-blog/bow-and-stern-anchoring-best-practices/

Vizualizace kotvení s dvěma kotvami, zdroj: https://vanislemarina.com/news-blog/bow-and-stern-anchoring-best-practices/

Kotviště s vlnobitím

Ideálně si vybíráme ke kotvení poklidné zátoky, kde se sotva zvedne nějaká ta vlnka. Jsou ale bohužel i kotviště kde s vámi vlny nemilosrdně házejí ze strany na stranu a jiná varianta neexistuje. Neoblíbené je z tohoto důvodu například (bohužel jediné) kotviště na ostrově Santa Cruz na Galapágách. Takové místo může často vyvolat i mořskou nemoc a je tedy žádoucí kolébání lodě pokud možno minimalizovat.  

TIP YACHTING.COM: Při nepřízni počasí může celou vaši plavbu doprovázet nepříjemné vlnobití. Máme pro vás Velkého průvodce vlnami: Jak v nich plout a manévrovat pro co nejklidnější plachtění. 

V tomto případě budete opět potřebovat dvě kotvy – příďovou a dodatečnou záďovou. Za pomocí druhé kotvy zajistěte loď tak, aby příď směřovala k vlnám. Nečekejte s úplně klidnou nocí, bez houpání, ale určitě je tato varianta lepší, než když do vás vlny narážejí z boku.   

Únikové cesty při kotvení v neideálních podmínkách

Co platí pro všechny tři způsoby kotvení –⁠ mějte vždy připravenou únikovou variantu.  Hlavně v případě použití dvou kotev počítejte s nutností záďovou kotvu vytáhnout, nebo v nejhorším úplně odříznout. Druhá kotva nebývá úplně spolehlivá. Může se uvolnit a způsobit vám spoustu nepříjemností.  

Pokud do vašeho kotviště přijede další loď, ujistěte se, že ví, kde přesně máte shozené kotvy, případně kudy vedou vaše vyvazovací lana.  

To, co platí při kotvení všeobecně, totiž neustálá ostražitost a bdělost, platí zde dvojnásob. Ve všech případech jsme si zvolili způsoby kotvení, které z nějakých důvodů nejsou ideální, a hrozí zde větší riziko, že se něco nepovede. Sledujte předpověď počasí, všímejte si případných změn směru nebo síly větru a věnujte pozornost okolním lodím i předmětům.  

Buďte připravení v případě nutnosti kotviště opustit. Každopádně prvním krokem je vybrat si loď k pronájmu.

Pojďte zkusit kotvení na divoko v praxi. Rád Vám pomohu vybrat loď!

FAQ: Kotvení na divoko