Co je to AIS a jak funguje

AIS je praktický systém, který sdílí informace o plavidle, jeho poloze a směru plavby.

Mořeplavci a objevitelé neznámých zemí za mořem nebo oceánem už od pradávna vymýšleli způsoby, jak určit svoji polohu, směr plavby a do námořních map vyznačovali nebezpečné mělčiny, skrytá skaliska a další překážky. Vytvořili si také specifický znakový systém, kterým mezi sebou lodě na dálku komunikovali. Dnes už při plavbě na jachtě nemusíte spoléhat na triedr, hvězdy a další nebeská tělesa, kompas nebo světla majáků. K navigaci, komunikaci a dalším potřebným informacím mají dnešní jachtaři a kapitáni mnohem sofistikovanější a spolehlivější nástroje a systémy. Kromě radarů, rádií, navigací a dalších elektronických i analogových přístrojů existuje také systém AIS. O co se jedná a jak pomáhá zabránit kolizím?

AIS pomáhá automaticky identifikovat plavidlo a jeho trasu

AIS je v námořní plavbě zkratka pro Automatic Identification System (Automatický systém identifikace). Jedná se o lokalizační, identifikační a z části navigační pomůcku, která má některé rysy společné s radarem a často je na něj napojena, ale v mnohém se také liší a neměla by být s radarem zaměňována. Radar je dražší, složitější a funguje na principu vysílání vln, které se odrážejí od okolních lodí, překážek a dalších předmětů. Přijaté odražené vlnění se pak zobrazuje na monitoru radaru. 

U AIS se zjednodušeně řečeno jedná o systém, který v pravidelných informacích vysílá a přijímá informace o plavidle, poloze, rychlosti směru a identifikačních údajích plavidla. Primárním důvodem, proč byl vyvinutý, a jeho hlavním úkolem je vytváření identifikační sítě vzájemně mezi plavidly, mezi plavidly a pevninou a mezi pozemními stanicemi tak, aby se v co největší míře zabránilo kolizím na moři. Údaje jsou sdílené prostřednictvím satelitního nebo internetového spojení, které mohou odesílat a přijímat všechny lodě disponující systémem AIS. Pro velké lodě je AIS v rámci plavebního řádu povinností, u menších (například charterových lodí) se nevyžaduje, i když je pro zajištění maximální bezpečnosti plavby vhodný.

The Airborne AIS system, copyright Agung Wahyudiono, study APPLICATION MODEL OF AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM AND SURVEILLANCE TECHNOLOGY FOR INDONESIA MARINE SECURITY BASED ON LAPAN-A2 SATELLITE.

The Airborne AIS system, © Agung Wahyudiono

Automatic Identification System vysílá předem naprogramované údaje, jako je jméno lodi, typ a velikost lodi, její poloha, rychlost, směr plavby atd. AIS používá k vysílání VHF vysílačku, která je běžně zabudovaná v každé charterové lodi. VHF je zkratka pro Very High Frequency (velmi vysoká frekvence) a vysílá v pásmu, které se pohybuje kolem 130 až 174 MHz. Pásmu okolo 156 MHz, vyhrazenému pro lodní přepravu, se říká MARINE.

Navigační technologie a palubní přístroje

TIP YACHTING.COM:  Zajímá vás radiokomunikace a práce s vysílačkou na lodi? Chcete mít jistotu, že vám v marině půjčí všechny lodě v charteru, protože například v Chorvatsku je kurz na vysílačku povinný? Pomůžeme vám získat průkaz SRC a poradíme, co vše vás čeká v kurzu na vysílačku.

Jak funguje AIS?

Výše jste se mohli dočíst, systém AIS využívá k vysílání VHF vysílačku v pásmu MARINE, které je vyhrazeno pro lodní dopravu. Údaje jsou aktualizovány v rozmezí od 2 do 10 sekund, v případě, že se loď pohybuje. Každé 3 minuty, když kotví. Jednou za šest minut se aktualizují další vedlejší údaje. 

V rámci ASI existují dvě třídy. AIS Class A používají velké dopravní a obchodní lodě (konkrétně lodě o výtlaku více než 300 GT, komerční trajekty a rybářské lodě nad 15 metrů). Jedná se o drahé a sofistikované přístroje schopné zpracovat velké množství dat, které u menších lodí ani není možné specifikovat. AIS Class B jsou levnější, jednodušší a vhodné pro soukromé jachty a charterové lodě. Druhá třída vysílá méně dat, která se aktualizují jednou za půl minuty a dosah signálu je zhruba 10 námořních mil. Výjimka platí pouze v případě, že loď přesáhne rychlost 14 uzlů, v tu chvíli se informace o poloze plavidla aktualizují rychleji.

Díky AIS systému můžeme vysílat a přijímat celou řadu dat. Pro lepší pochopení se dají rozdělit do několika skupin:

1. Statické informace (vysílané každých 6 minut nebo na vyžádání):

 • MMSI číslo (unikátní devítimístný kód pro komunikaci)
 • IMO číslo (neměnné číslo trupu lodě)
 • jméno a volací znak lodě
 • délka a šířka lodě
 • typ lodě
 • umístění antény pro určení polohy

2. Dynamické informace (závisí na rychlosti a změně kurzu)

 • poloha lodi s uvedením přesnosti měření
 • časové určení polohy (v místním čase UTC)
 • kurz proti dnu (COG)
Převrácená jachta v silném větru

TIP YACHTING.COM: Pro rekreační plavidla jsou k dispozici ještě AIS přijímače, které data pouze přijímají, ale nevysílají, a jsou cenově dobře dostupné. Pro navigaci můžete použít jednu z 10 nejlepších mobilních aplikací pro jachtaře.

3. Informace související s plavbou (vysílané každých 6 minut, při změně údajů nebo na vyžádání)

 • ponor lodi
 • typ nákladu
 • místo určení a předpokládaný příjezd
 • plán trasy (body trasy)

4. Krátké zprávy týkající se bezpečnosti – textová zpráva v libovolném formátu, která je určená jednomu nebo více přijímačům v oblasti dosahu (například informace o chybějící bóji, pozorování ledovce a dalších neočekávaných překážek atd.

Jak se díky AIS vyhnout kolizi

Všechny lokalizační a navigační systémy jsou velmi dobrou prevencí, jak zabránit srážce s dalším plavidlem nebo jiné kolizi. Jenže praxe bývá od teorie často odlišná, a proto je vždy důležité spoléhat na vlastní rozum, zkušenosti a pozorování aktuální situace. Zvláště při příbřežní plavbě a v rušných vodách nemůžete přepokládat, že všechny lodě jsou vybaveny systémem AIS, protože pro menší a rekreační plavidla není tento systém povinnou součástí výbavy. Může se také stát, že velké lodě vybavené systémem AIS Class A filtrují vysílání přístrojů AIS Class B. Pokud je situace jakkoli nepřehledná nebo si nejste jistí, jste vždy povinni pokusit se zabránit srážce. K tomu vám kromě palubních přístrojů a lokalizačních nebo navigačních systémů, poslouží také průběžné sledování okolí. Připravili jsme pro vás praktického rádce jak posoudit vzdálenost na moři.

Zatopená loď v přístavu

AIS systémy jsou vybaveny alarmem, který vás výstrahou varuje na nebezpečí možné kolize. Z dat můžete vyčíst, v jaké vzdálenosti se budou plavidla míjet a kdy tato situace nastane. Jedná se ovšem pouze o orientační údaje. Zvláště u manuálně řízených lodí, kde jejich rychlost i směr kolísají v závislosti na vlnách, proudech a poryvech větru. Také ve frekventovaných vodách se může alarm spouštět i v případech, kdy z lodě žádné jiné plavidlo nevidíte.

Údaje z AIS systému si můžete nechat zobrazit na mapovém plotteru společně s dalšími údaji, jako je vaše poloha, břeh, mělčiny, bóje, majáky a další plavidla v okolí. V současnosti už není problém si nechat posílat do chytrého telefonu, tabletu nebo počítače. Pokud se plavíte na soukromé jachtě nebo na charterové lodi, můžete vždy vysílání ASI vypnout (takzvaný AIS Silent mode). To je praktické v situacích, kdy se plavíte nebo kotvíte v pirátských nebo nebezpečných vodách. Zatímco vy jste pro ostatní lodě v tomto systému neviditelní, vy vidíte lodě, které ASI signál vysílají. 

Chtěli byste stát na palubě lodi jako kapitán? Podívejte se na možné termíny kapitánkých kurzů!

Na jaké lodi otestujete navigační a lokalizační systémy?

Rádi vám poradíme s výběrem lodi s vhodným navigačním systémem. Ozvěte se nám.

FAQ Identifikační a lokalizační systém AIS