Jachtařská lana: Jak se od sebe jednotlivé druhy liší a jak prodloužit jejich životnost

Vše, co jste kdy chtěli vědět o lodních lanech a báli jste se zeptat. Který materiál je nejlepší? A proč je potřeba dávat pozor, jaké uzly na laně vážete.

Málokdo tuší, jaký je vlastně materiál jeho lanoví a co od něj může očekávat. Výběr správných lan na loď nám může výrazně ulehčit práci, a tím pádem zvýšit radost, kterou nám jachting bude přinášet. Který materiál je tedy vhodný? Jak prodloužit trvanlivost lan a jak je skladovat? A které uzly snižují pevnost lan a proč? Vše se dozvíte v tomto článku.

Typy lan, které využijete na lodích

Lana se vyrábějí několika různými způsoby podle toho, na co přesně jsou určeny a jaké jejich vlastnosti je třeba umocnit, respektive neztratit. V zásadě lze rozlišovat lana kroucená a lana pletená.

Vyvazovací a kotevní lana musí umět odolávat mechanickému i chemickému namáhání

Kroucená lana vznikají tak, že se nejprve jednotlivá vlákna stáčejí do pramenů a prameny jsou pak stáčená proti původnímu směru, ze tří, čtyř nebo i 12 pramenů. Pevnost kroucení jednotlivých pramenů propůjčuje lanu specifické vlastnosti.

Pevně kroucené prameny vytváří lano tvrdé a nepoddajné. Volně kroucené prameny nechávají lano poddajné a měkké. Jiné druhy lan se splétají. Jak lana kroucená, tak splétaná mohou být navíc finálně opatřena takzvaným opletem, dalším pleteným „pouzdrem“ chránícím vnitřní lano.

Lodní lana podle materiálu

Vlastnosti lana určuje nejen způsob výroby, ale především použitý materiál. Kombinace těchto prvků pak určuje, jak se lano bude chovat, jak bude pevné nebo pružné, jak bude trvanlivé nebo ohebné.

Polypropylénová (PP) lana

Na lodi je jedna z klíčových vlastností, zda dané lano plave na hladině. Právě tuto podmínku splňuje polypropylén, který má navíc i skvělou odolnost vůči povětrnostním vlivům včetně UV záření, a zároveň dobrou oděruvzdornost. Většinou proto polypropylenová lana najdeme na tažných a záchranných lanech všeho druhu, například i na tom oranžovém, na němž máte na zádi přivázaný záchranný kruh. Zachraňovaný jedinec vám bude jistě blahořečit, že jste mu hodili lano, které nejde okamžitě ke dnu.

Výroba polypropylénových lan v nápadných zářivých barvách tak nalézá svoje opodstatnění. Polypropylén se také používá na vyvazování, je pevný, vzhledem připomíná přírodní materiály. 

TIP YACHTING.COM: Muž přes palubu (Man Over Board nebo MOB) je něco, co nechce žádný jachtař zažít. Ale když se to stane, je potřeba umět rychle a správně zareagovat, protože jde o život. Kapitán i posádka jsou ve chvíli, kdy někdo spadne do moře, vystaveni obrovskému stresu, a proto je klíčové znát a ovládat jednotlivé kroky a role během záchranné operace. V článku Muž přes palubu krok za krokem vám připomeneme, jak na to.

Kroucené polypropylénové lano

Lana z polyamidu (PA) neboli nylonu

Naproti tomu polyamidová lana nejsou úplně nejvhodnější, protože voda značně snižuje jejich pevnost. Po kontaktu s vodou natahuje PA lano do svých struktur značné množství vlhkosti a pevnost lana dramaticky klesá. Už nárůst o zhruba 6 hmotnostních % ubírá takovému lanu třetinu pevnosti!

Je jasné, že pro jachting spojený s expozicí jak slané, tak sladké vodě nejsou polyamidová (nylonová) lana příliš vhodná. Vyrábí se jich mnohem méně než těch ostatních a používají se téměř výhradně na vyvazovací a kotevní lana, kde musí být značně předimenzovaná.

Naproti tomu jsou výjimečně elastická. Stárnutím tvrdnou, potřebují chránit před ultrafialovým zářením. PA na lodi můžeme najít ještě na jednom místě — jako tenké šňůrky na přivazování vlaječek a podobně. V mořské vodě nylon kromě jiného také tvrdne. Nosnost se po řádném vysušení vrací na původní úrovně.

Moderní stroj spřádá nylonové lano

Polyetylénová (PE) lana neboli HMPE

Polyetylén je naproti tomu pevný, tuhý, voda mu vůbec nevadí. U lan jej dnes najdeme především jako HMPEhigh modulus polyethylen, vysokomolekulární polyetylén. Lana z něj jsou až osmkrát pevnější než ocelová a zároveň až osmkrát lehčí. Zároveň jsou odolná proti působení chemikálií a ve vodě plavou. Také nízká průtažnost z nich dělá oblíbená lana pro malé lodě a závodní jachty. Jejich velkou nevýhodou je ovšem velká ztráta pevnosti při navázání uzlu.   

Lana z polyesterového vlákna (PES)

Polyesterová lana (PES) ve vodě neplavou, ale mají velmi dobrou pevnost a jsou odolné vůči UV. Polyesterová lana tak nacházejí na jachtě využití hned na několika místech  — od výtahů přes otěže až k vyvazovacím lanům. Jejich výhodou je i to, že jsou oděruvzdorné, a i když jsou mokré, zůstávají pružné a měkké.

Splétané polyesterové lano

Dnes, kdy rostou nároky na specifické vlastnosti lan, výrobci používají také nejrůznější kombinace syntetických materiálů tak, aby lano dosahovalo co možná nejlepších žádoucích charakteristik.

Další užitečné jachatařské tipy:

Jak skladovat jachtařská lana

Lana je možné skladovat „bez ztráty kytičky“ až pět let, ovšem při dodržení určitých podmínek. Skladujeme je na čistém a tmavém místě při pokojových teplotách i vlhkosti. Zvláště dobře se je snažíme chránit před chemikáliemi, které mohou jejich pevnost snížit téměř na nulu, aniž by to bylo zvenku vidět! Kyselina z baterie, nafta, petrolej... mohou být úplnými lanovými zabijáky.

Správné skladování nejenom že minimalizuje degradaci materiálu a další negativní změny struktury. Existují i výzkumy, které prokázaly, že dobré skladování má za následek dokonce zlepšení některých vlastností lana. Největším nepřítelem lan na moři je samozřejmě slunce. 

U některých lan se s tím nelze než smířit, ta ostatní bychom měli vždy pečlivě uklízet.

Co s lany určitě nedělat?

Asi je jasné, že bychom lana měli bránit před nadměrným zatížením, třením, před působením chemikálií a nečistot, ale i slunce. Po lanech také nešlapeme. Není to jen stará námořnická pověra, má to i zcela praktický důvod — nečistoty z podrážek či na lanech samotných je při zatížení poškozují.

Pravidelně bychom měli lana kontrolovat. Povytažené obočí by mělo provázet nalezení jakéhokoli zatvrdlého místa (pravděpodobně poškození třením), poškozeného nebo výrazněji posunutého opletu nebo zmenšení průměru duše pod opletem (nejspíše natržení nebo přiskřípnutí duše).

Všechna zauzlovaná, zamotaná místa rozvazujeme stejně jako samotné uzly. Pokud je lano více zatěžováno od jednoho ze svých konců, pravidelně konce převazujeme.

Ukázka nepříliš starého vyvazovacího lana, které prasklo pod náporem na návětrné straně lodě

Jak ovlivňují pevnost lan různé druhy uzlů

Možná jste už také měli možnost si všimnout, že zatěžované lano s uzlem se nejčastěji přetrhne v místě, kde jeho rovná část vstupuje do uzlu. U běžně používaných uzlů je obvyklé, že snižují pevnost lana, na němž jsou uvázány, o 30-60 % oproti rovnému lanu bez uzlu.

Jak snižují pevnost lana konkrétní uzly?

  • Koncový osmičkový uzel o 55 %
  • Refový uzel o 55 %
  • Škotová spojka o 50 %
  • Lodní smyčka o 48 %
  • Dračí smyčka o 36 %
  • Osmičkový uzel o 35 %

Lze se tomuto problému nějak vyhnout? V zásadě ne. Většinu uzlů na jachtě budete potřebovat rozvazovat, převazovat, posouvat. Jediný postup, který sníží pevnost lana minimálně, je zaplétání. To lze ale použít jen u specifických lan a jen na jejich konci. Navíc je výroba takového zapletení časově náročná a vyžaduje značné zkušenosti.

Ukázka zaplétané smyčky, která téměř nesnižuje pevnost lana

TIP YACHTING.COM: Lana jsou jednou z nejdůležitějších věcí na palubě každé jachty. Bez jejich upevňování, spojování, navazování se zkrátka neobejdete. Bravurní zvládnutí uzlů je pro každou plavbu, kotvení i vyvazování lodi zcela zásadní. A protože nejen začínající jachtaři občas chybují, připravili jsme pro vás v článku 9 základních námořnických uzlů, které využijete na lodi přehled  nejdůležitějších uzlů, s jejichž pomocí zvládnete na lodi úplně všechno.

S kterou plachetnicí vyrazíte do vln?

Plánujete dovolenou na lodi? Napište mi nebo zavolejte.

FAQ: Druhy lodních lan