ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Aký kapitánsky preukaz potrebujem a v ktorých krajinách platí

Akú licenciu potrebujem a v ktorých krajinách moje „papiere” platia? Uznávajú chorvátsky preukaz aj v iných krajinách a čo vyžadujú charterové spoločnosti v Grécku? S naším kompletným prehľadom tápať rozhodne nebudete.
Akú licenciu potrebujem a v ktorých krajinách moje „papiere” platia? Uznávajú chorvátsky preukaz aj v iných krajinách a čo vyžadujú charterové spoločnosti v Grécku? S naším kompletným prehľadom tápať rozhodne nebudete.
Aký preukaz potrebujem na loď a v ktorých krajinách moje „papiere” platia? Platí chorvátsky preukaz aj v iných krajinách? Asi žiadna iná otázka nevzbudzuje toľko vášní v jachtárskych diskusiách. Pripravili sme preto vyčerpávajúci prehľad, ktorý všetky tieto otázky zodpovie.
 
Spoločne si prejdeme rôzne typy preukazov, ale najmä všetky pravidlá, ktoré v jednotlivých destináciách platia vrátane čerstvých noviniek roku 2018.
 


Ktoré kapitánske preukazy sú uznávané medzinárodne?

O žiadnom preukaze nemôžeme tvrdiť, že je na 100 % uznávaný všade. Výcvik a certifikácia veliteľov námorných jácht ani vzájomné uznanie týchto preukazov rôznymi krajinami totiž nie je medzinárodne žiadnym spôsobom kodifikované, a to ani v rámci EÚ.
 
Viac než typ preukazu nás preto zaujímajú právne normy jednotlivých štátov. Jednoducho povedané, o tom, či na svojom území bude akceptovaný preukaz vydaný v inej krajine, každá krajina rozhoduje sama.
 
Jednotlivé krajiny sa riadia právom vlajky, pod ktorou jachta pláva. To znamená, že pokiaľ má osoba preukaz krajiny, pod ktorej vlajkou je jachta registrovaná, nemôže mať žiadny problém. V opačnom prípade je akceptácia preukazu veliteľa námornej jachty inej krajiny výsostným právom krajiny, kde je jachta registrovaná.
 
Tento princíp je však možné uplatniť iba vo vlastných teritoriálnych vodách na základe práva teritoriálnych vôd. Väčšina štátov teda uplatňuje výhradne miestnu legislatívu bez ohľadu na to, kde je loď registrovaná a pod akou vlajkou pláva.

Ministerstvo dopravy každej krajiny však obvykle s ďalšími štátmi túto akceptáciu národných preukazov (osvedčení) vyjednáva. Svoju úlohu pri tom vždy hrajú aj vlastné podmienky a benevolencia charterovej spoločnosti. Spoločne sa preto pozrieme aj na to, ako k akceptácii pristupujú jednotlivé krajiny v praxi a tiež na jednotlivé typy preukazov.
Loď Dufour 410 označená Chorvátskou vlajkou, podľa princípu práva vlajky Loď Dufour 410 označená Chorvátskou vlajkou, podľa princípu práva vlajky

Aký preukaz na loď potrebujem  

Vybrať si môžete z niekoľkých možností. Rozhodujte sa najmä podľa toho, kde všade sa chcete plaviť a ako vážne to s jachtingom myslíte.
 
 • Preukaz odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla (nesprávne tiež kapitánsky preukaz) vydáva MD SR a platí takmer po celom svete. Základný stupeň C - veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby - vám umožní viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia, ak sila vetra nepresiahne 4° Beaufortovej stupnice. Môžete si ho rozšíriť a získať stupeň B a A, s ktorým sa už môžete plaviť bez obmedzení. Rovnaký či podobný koncept preukazu vydávajú aj ďalšie štáty EÚ.
   
 • Pokiaľ sa plánujete plaviť aj vo vnútrozemských vodách a nielen na jachte, k dispozícii je aj preukaz vodcu malého plavidla, ktorý vydáva Dopravný úrad. Ten má však väčšie obmedzenia.
 
 • Veľmi náročný na získanie je obľúbený prestížny britský preukaz (osvedčenie) RYA. Ide o osvedčenie rešpektované na celom svete a jeho platnosť je časovo neobmedzená.
 
 • Svoje znalosti môžete doplniť aj preukazom rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktorý potrebujete napríklad v Chorvátsku.
Vysielačka na palube lode Vysielačka na palube lode  

Aké sú špecifické požiadavky v jednotlivých krajinách?

Vo svete charteringu sa často uplatňuje aj akési zvykové či „skúsenostné“ právo, keď sú bez oficiálneho uznania akceptované aj niektoré veľmi rozšírené preukazy z krajín s veľkou námornou tradíciou alebo keď má charterovka s držiteľmi príslušných preukazov dobré skúsenosti.

Chorvátsko

V Chorvátsku uznávajú slovenské oprávnenie a, samozrejme, chorvátsky preukaz. A na čo si dať pozor? Pre plavbu v chorvátskych vodách je nutné mať tiež preukaz rádiotelefonistu. Vlastniť ho musí buď kapitán, alebo niekto z posádky. Pokiaľ však máte chorvátsky kapitánsky preukaz, preukaz rádiotelefonistu už riešiť nemusíte, je jeho súčasťou.
V roku 2018 pribudlo pre plavbu v Chorvátsku ďalšie pravidlo. Na katamarán dlhší ako 42 stôp už musíte mať vyššiu úroveň preukazu. Nestačí vám teda už preukaz pre oblasť C (veliteľ jachty pobrežnej plavby), ani preukaz VMP, ani základný chorvátsky preukaz.
Pokiaľ bola vaša licencia vydaná v inej krajine, skontrolujte si, či platí aj v chorvátskych teritoriálnych vodách. Postoj chorvátskeho ministerstva dopravy k jednotlivým preukazom.

Taliansko

Taliansko je jednou z krajín, ktoré striktne vyžadujú, aby mal kapitán preukaz vydaný krajinou, v ktorej má občianstvo. Tento postup má oporu v zákone. V Taliansku teda napríklad Čechom neuznajú chorvátsky preukaz, často ani RYA. Problém nastáva tiež v prípade, pokiaľ Slovák disponuje preukazom vydaným v ČR.
Niektoré charterovky sú benevolentné a loď niekedy požičajú aj s týmito licenciami. Pri prípadnej kontrole či nehode by však mohlo prísť k problémom a pokutám. Preukaz rádiotelefonistu tu nie je vyžadovaný.

Grécko

Akceptácia v Grécku je zvyčajne podmienená tým, že preukaz musia mať aspoň 2 osoby. Charterové spoločnosti sa obvykle uspokoja aj s písomným doložením praxe kapitána a čestným prehlásením, v ktorom jeden člen posádky potvrdzuje, že je skúsený jachtár a dokáže kapitánovi v prípade potreby asistovať.
Chorvátske preukazy tu väčšinou akceptované nie sú. Preukaz rádiotelefonistu na plavbu po Grécku mať nemusíte.

Exotické destinácie

Prenájom lode má v niektorých exotických krajinách špecifické pravidlá. Charterové spoločnosti často okrem preukazu vyžadujú takzvané Skipper CV – kapitánov životopis, ktorý následne schvaľujú. V ňom by malo byť uvedené, na akých lodiach a v akých destináciách a termínoch sa kapitán v minulosti už plavil. Tieto formality obvykle pomáhame úspešne zabezpečiť.
 
Problémom a sklamaniam sa najjednoduchšie vyhnete tak, že sa pred samotným požičaním jachty informujete na úradoch konkrétnej krajiny alebo v príslušnej charterovej spoločnosti ohľadom akceptácie vlastneného preukazu. S otázkami, ako aj zapožičaním lode klientom často úspešne pomáhame my.
Plavba s posádkou v Chorvátsku Plavba s posádkou v Chorvátsku

Kompletný prehľad kapitánskych preukazov - všetko, čo potrebujete vedieť

 1. PREUKAZ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI VELITEĽA REKREAČNÉHO PLAVIDLA (nesprávne tiež kapitánsky preukaz) vydávaný Námorným úradom

Tieto preukazy majú 3 stupne, ktoré závisia od oblasti plavby (vzdialenosti od pobrežia) - C pobrežná, B morská a A oceánska plavba. Preukazy sú obvykle akceptované po celom svete bez problémov.
 
Veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C)
 
 • Do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C)
 • do sily vetra 4° Beaufortovej stupnice
Veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B)
 
 • Do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B)
Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby (stupeň A)
 
 • Bez obmedzenia (oblasť plavby A)
Získať preukaz nie je zložité. Absolvovať musíte obvykle tri úrovne - teóriu (v kapitánskom kurze), prax (praktický výcvik na mori) a skúšku (písomnú aj ústnu) pred skúšobným komisárom. Preukaz vám potom vydá Námorný úrad na základe žiadosti, v ktorej doložíte vykonanie skúšky a praxe.


2. CHORVÁTSKY KAPITÁNSKY PREUKAZ

Aj v Chorvátsku je preukaz rozdelený do niekoľkých kategórií, najrozšírenejšou je kategória B. Preukazy vydáva Ministerstvo námorníctva (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture).
 
Chorvátsky kapitánsky preukaz Voditelj brodice A
 • pre maximálnu dĺžku lode do 6 m a výkon motora do 8 kW
 • do vzdialenosti 6 námorných míľ od línie pobrežia alebo ostrovov
Chorvátsky kapitánsky preukaz Voditelj brodice B
 • Pre všetky typy lodí a všetky typy jácht do hrubého výtlaku 30 t,
 • platí aj v medzinárodných vodách.
Súčasťou chorvátskeho kapitánskeho preukazu je aj preukaz rádiotelefonistu (VHF). Pokiaľ teda už tento preukaz vlastníte, nemusíte v Chorvátsku disponovať aj samostatným preukazom rádiotelefonistu.
Aj niektoré iné štáty chorvátsky preukaz akceptujú, avšak na platnosť chorvátskeho preukazu v iných krajinách sa neoplatí spoliehať. Niektorí jachtári budú síce prisahať, že už s ním bez problémov oboplávali svet, je však mnoho takých, ktorí na to doplatili a zostali nakoniec bez lode.
Kapitán za kormidlom pri plavbe Kapitán za kormidlom pri plavbe

3. Preukaz VODCU MALÉHO PLAVIDLA (VMP)

Pre plavbu na jazerách a riekach je potrebný preukaz vodcu malého plavidla, ktorý vydáva Dopravný úrad.
 
Vodca malého plavidla kategórie A
 • Malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia
 • malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW
Vodca malého plavidla kategórie B
 • Malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW
Vodca malého plavidla kategórie C
 • Malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou nad 12 m²
Vodca malého plavidla kategórie D
 • Malé plavidlo zvláštnej konštrukcie


4. BRITSKÉ OSVEDČENIE RYA

Britské osvedčenie o spôsobilosti k vedeniu lode vydávané asociáciou RYA (Royal Yachting Association) nie je jachtárskym preukazom v pravom zmysle slova, je to skôr potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu určitého stupňa na pôde školiacich stredísk RYA. Ide o veľmi prepracovaný a náročný školiaci systém a získané osvedčenie vzbudzuje rešpekt po celom svete. RYA oprávňuje k plavbe presne podľa typu/stupňa preukazu v anglických vodách a všade tam, kde ho tiež akceptujú. Má niekoľko stupňov, ktoré fungujú aj samostatne, my uvádzame päť najdôležitejších.
 
RYA Day Skipper – Kapitán dennej plavby
 • Kapitán schopný veliť menšej plachetnici v pobrežných vodách pri dennej plavbe.
 • Teoretická znalosť základov navigácie, meteorológie, pravidiel a ďalších námorných zručností vrátane základov prílivov a odlivov.
RYA Coastal Skipper Kapitán pobrežnej plavby
 • Môže začať veliť plachetnici pri pobrežných plavbách vo dne aj v noci.
 • Pokročilá znalosť teórie navigácie, meteorológie, plavebnej náuky a ďalších námorných zručností vrátane znalosti teórie prílivov a odlivov.
RYA Yachtmaster Coastal
 • Kapitán schopný viesť plachetnicu v pobrežných vodách vo dne aj v noci.
 • Odplávaných min. 30 dní (2 dni ako kapitán), 800 míľ, 12 hodín v noci. Povinné: VHF licencia, kurz prvej pomoci, znalosť komunikácie a námornej terminológie v angličtine.
RYA Yachtmaster Offshore – Kapitán morskej plavby
 • Kapitán schopný veliť rekreačnej plachetnici na akejkoľvek plavbe, na ktorej nie je nutná znalosť astronavigácie.
RYA Yachtmaster Ocean – Kapitán oceánskej plavby
 • Veľmi skúsený kapitán schopný veliť rekreačnej plachetnici kdekoľvek na svete. 

Plavba na lodi s posádkou Plavba na lodi s posádkou

5. RÁDIOTELEFONISTA plavebnej pohyblivej služby (VHF)

Na získanie preukazu je nutné zložiť samostatnú skúšku formou testu. Preukaz vydáva Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Potrebovať ho budete napríklad v Chorvátsku.
 
Obmedzené osvedčenie
 • Pre oblasť plavby do 200 námorných míľ od brehu.
Všeobecné osvedčenie
 • Bez obmedzenia.

Kapitánka pri plavbe za kormidlom Kapitánka pri plavbe za kormidlom

Akú rolu hrá preukaz v prípade nehody a poistnej udalosti

Preukaz, ktorý je v danej krajine skutočne akceptovaný, môže mať veľký význam aj pre poistnú záruku. Poisťovne obvykle vyžadujú, aby jachtu riadila osoba majúca „appropriate certificate“ (document), bez toho, aby tento pojem ďalej vysvetľovali. Na túto podmienku býva viazaná aj výplata poistnej prémie v prípade nehody.  

Pri vyšetrovaní nehody sú kľúčové dve veci - či bola loď vedená správnym spôsobom, ktorý zodpovedal podmienkam, a či kapitán spravil všetko pre to, aby čo najviac ochránil plavidlo a posádku. V prípade pochybností sa však zisťuje tiež to, kde a ako kapitán získal schopnosti opravňujúce ho k vedeniu plavidla.


Aký preukaz si teda mám zaobstarať

Odpoveď na otázku, ktorý preukaz je najlepší a naozaj medzinárodný, teda nie je jednoznačná, keďže sa v jednotlivých krajinách prístup k preukazom líši. Ako sme už uviedli, je výhradným právom každej krajiny, aby o uznávaní preukazov na svojom území a vo svojich teritoriálnych vodách rozhodovali sami. Charterové spoločnosti sa tiež často rozhodujú na základe skúseností a zvykov.  
 
Sklamaniu sa určite vyhnete, ak sa ohľadom akceptácie vášho preukazu informujete na úradoch danej krajiny alebo v príslušnej charterovej spoločnosti pred plánovaným požičaním jachty. S otázkami, ako aj zapožičaním lode vám, samozrejme, radi pomôžeme aj my v yachting°com.
 
Preverte si svoje znalosti a schopnosti priamo na mori! Lode sú v akcii First Minute 2019
práve teraz za najlepšie ceny a čakajú len a len na vás.