ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Poistiť kauciu na loď sa oplatí

Ak chcete, aby dovolenka na prenajatej lodi prebehla pohodovo, myslite na poistenie. Zistite si, v akých prípadoch vás kryje, a čo sa stane s vašou kaucií za loď v prípade poškodenia alebo nehody.
Ak chcete, aby dovolenka na prenajatej lodi prebehla pohodovo, myslite na poistenie. Zistite si, v akých prípadoch vás kryje, a čo sa stane s vašou kaucií za loď v prípade poškodenia alebo nehody.

Na trhu je množstvo charterových spoločností a rozdiely v poistení, ktoré vám ponúknu, sú veľké. Cena pritom nie je kľúčová. Oveľa dôležitejšie je rozsah škôd, ktoré toto poistenie kryje. Okrem toho skladáte vratnú kauciu na loď - či sa vám skutočne vráti, záleží práve na nastavení poistenia.

Skúsenosti hovoria, že aj drahšie poistenie môže mať nižšiu mieru krytia a limity v podobe množstva výluk. To znamená, že ak dôjde k poistnej udalosti, môžete zistiť, že práve to vaše poistenie nekryje predmet škody, ku ktorej došlo. Charterová spoločnosť si potom v rámci uhradenia škody ponechá aj vašu kauciu v rade stoviek alebo aj tisícok eur.


Ako spoznať dobré poistenie kaucie

Dobré poistenie kaucie ale na trhu len tak nenájdete. Podľa čoho ho spoznáte?

 • stojí rovnako alebo aj menej ako u väčšiny charterových spoločností
 • pokrýva široké spektrum škôd a situácií, ku ktorým môže na lodi dôjsť
 • garantuje vám vrátenie peňazí za kauciu (ak nie je hradená v hotovosti) 
 • v prípade poistnej udalosti sa z kaucie odpočíta len spoluúčasť


Poistenie kaucie, ktoré sú dostupné na slovenskom trhu, ponúkajú spoločnosti ako Allianz, Yacht-Pool a yachting°com. Allianz má len veľmi malé krytie, Yacht-Pool a yachting°com majú krytie veľmi široké. Ich poistenie patrí k najlepším na trhu, napriek tomu medzi nimi sú rozdiely, ktoré nie sú zanedbateľné.


Naozaj široké poistné krytie sa vzťahuje na

 • plachty
 • kýl a kormidlo poškodené o útes, plytčinu alebo v prístave
 • kotvu a reťaz
 • lodnú skrutku a hriadeľ, pri namotaní lana na mori, alebo poškodenie o útes
 • čln a prívesný motor, ich poškodenie, odcudzenie, alebo utopenie motora
 • poškodenie gelcoat na trupe, odretie farby
 • prešliapnutia alebo odtrhnutie okienok lanami

Porovnajme si dve najlepšie poistenie kaucie na trhu. Základnými parametrami sú cena poistenia, šírka poistného krytia, výška spoluúčasti v prípade poistnej udalosti, doba platnosti poistenia a servis a poistné poradenstvo v prípade vzniku poistnej udalosti.


Zrovnanie poistenia kaucie

  yachting°com Yacht-Pool
Cena poistenia +
Cena pojistného krytia +
Spoluúčasť +
Platnosť poistenia +
Servis a pojistné poradenstvo +

K výhodám poistenie kaucie u Yacht-Pool patrí nižšia spoluúčasť a dlhšia doba platnosti poistenia, ktorá je jeden rok. Poistenie je teda výhodné pre jachtárov, ktorí na more vyrážajú aj niekoľkokrát za sezónu alebo v priebehu celého roka.


Pre rekreačních jachtárov je výhodnejšie poistenie u yachting°com

Je lacné, dokonca najlacnejší na trhu
 • pokrýva všetky bežné škody, ktoré môžu pri rekreačnej plavbe vzniknúť
 • dohodnutie je jednoduché, v prípade poistnej udalosti jednáte s českými subjektmi
 • platnosť poistenia je 30 dní - dosť dlho aj na dlhú štvortýždňovú plavbu
 • spoluúčasť je vyššia, ale vzťahuje sa na väčšie škody

Poistenie kaucie, ktoré ponúka yachting°com, vzniklo na základe dlhoročných skúseností s jachtingom a v úzkej spolupráci s poisťovňou Kooperativa, takže zodpovedá platným zákonom ČR. Kryje jachtárov na moriach po celom svete, riešenie prípadnej poistnej udalosti prebieha v Česku. A ľahšia komunikácia sa v nečakanej situácii hodí.

Nenechajte si pokaziť dovolenku zbytočnými starosťami. Dobré poistenie, ako je to od yachting°com, vám ušetrí starosti aj peniaze.

Prehľad sadzieb poistného v závislosti na výške skladanej kaucie a výške spoluúčasti v prípade škodového plnenia nájdete tu:

Prehľad sadzieb poistného