Perinteinen merenkulku: sekstantti GPS-aikakaudella

Ovatko perinteiset merenkulun navigointimenetelmät menneisyyttä vai ovatko ne edelleen käyttökelpoisia satelliittiaikana?


Satelliittinavigointijärjestelmien aikakaudella saattaa tuntua siltä, että perinteiset suunnistusmenetelmät merellä ovat vanhentumassa. Perinteinen merinavigointi taivaankappaleiden avulla on kuitenkin edelleen ajankohtaista ja kiehtovaa, vaikka satelliittitiedot ovatkin nykyään vakiintunut osa jokapäiväistä elämäämme. Nykyteknologia tarjoaa merenkulkijoille tarkkaa tietoa sijainnistaan, mutta ikivanhojen navigointitekniikoiden ymmärtäminen on korvaamatonta, kun elektroniset laitteet eivät toimi tai satelliittisignaali katkeaa.

Merenkulun historia ja sekstantin keksiminen

Navigointi merellä on ollut muinaisista ajoista lähtien merenkulun kulmakivi, ja merenkulkijat ovat käyttäneet aurinkoa ja tähtiä tiensä ohjaamiseen. Päivällä he suunnistivat matkansa auringon mukaan, kun taas yöllä tähti Polaris toimi viitepisteenä. Näiden menetelmien tarkkuus oli kuitenkin rajallinen, ja tekniikan kehittyessä kehitettiin kehittyneempiä välineitä ja navigointitekniikoita.

Kompassi, tähtinavigointi ja sekstantti

Atlantin petollisilla vesillä navigoiminen oli historiallisesti suuri haaste merenkulkijoille, jotka olivat pitkälti riippuvaisia kompassista ja laivansa arvioidusta nopeudesta. Näihin menetelmiin liittyi kuitenkin rajoituksia, ja usein merivirtojen arvaamattomuus tai virheelliset nopeuslaskelmat haittasivat niitä. Tähtinavigoinnin tulo merkitsi merkittävää edistysaskelta navigointitekniikoissa. Merenkulkijat pystyivät 1400- ja 1500-luvuilla paikantamaan sijaintinsa kymmenen kilometrin tarkkuudella, mikä oli mahdollista tarkkojen taivaanmittausten ja laskelmien ansiosta. Uusi läpimurto tapahtui 1700-luvulla, kun sekstantti otettiin käyttöön. Tämä väline mahdollisti ennennäkemättömän tarkan mittauksen taivaankappaleiden korkeudesta horisontin yläpuolella. Sekstantin ansiosta merenkulkijat pystyivät määrittämään sijaintinsa huomattavan tarkasti ja tarkentamaan sijaintinsa meripeninkulman tarkkuudella.

merenkulkija, jolla on sekstantti vahdissa merivoimien aluksella

Nykyaikainen sekstantti käytännössä

Miten sekstantti on saanut nimensä?

Sekstantti on saanut nimensä latinankielisestä sanasta "sextans", joka tarkoittaa kuudesosaa, mikä kuvastaa sen kykyä mitata jopa 60 astetta eli yhtä ympyrän kuudesosaa. Nimitys johtuu sekstantin rakenteesta, jossa on 60 asteen segmentteihin jaettu ympyrän kuudesosan kaari sekä peili kulman mittaamista varten.

Sekstantin monipuolisuus

Sekstantin tärkein etu on kyky mitata auringon, kuun tai tähtien korkeus horisontin yläpuolella tarkasti ja luotettavasti, jolloin aluksen sijainti voidaan määrittää mahdollisimman pienellä virheellä. Peilien ja kiikareiden avulla sekstantti antaa merimiehille mahdollisuuden mitata kulmia myös horisonttiin katsottaessa, mikä on mittaustarkkuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Sen kompakti koko ja helppokäyttöisyys tekevät siitä korvaamattoman työkalun millä tahansa meriretkellä.


Sekstantin etuna on myös se, että se ei vaadi ulkoista virtalähdettä tai elektronisia komponentteja, mikä tekee siitä luotettavan työkalun käytettäväksi myös äärimmäisissä meriolosuhteissa. Monipuolisuutensa ja luotettavuutensa ansiosta sekstantista on tullut välttämätön osa jokaisen merenkulkijan arsenaalia, mikä johtaa turvallisempaan ja menestyksekkäämpään merenkulkuun.

YACHTING.COM VINKKI: Katso merellä käytettäviä muita keksintöjä jahdin navigointilaitteita koskevasta oppaastamme. Lue myös, miten merikarttoja luetaan.

Sekstantti: välttämätön väline meriretkillä.

Sekstantti on ollut merivoimien historiassa keskeisessä asemassa alusten sijainnin määrittämisessä merellä. Erityisesti Amerikan sisällissodan aikana brittiläinen amiraali Sir George Cockburn, joka valvoi Amerikan rannikon saartoa 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa, käytti sekstanttia laivastonsa tarkkaan paikantamiseen, Amerikan satamien tehokkaaseen saartamiseen ja huoltoreittien katkaisemiseen.


Toinen merkittävä henkilö, brittiläinen kapteeni James Cook, oli 1700-luvulla ensimmäinen brittiläinen kapteeni, joka käytti sekstanttia tutkimusmatkoillaan. Cook käytti sekstanttia tuntemattomien maapallon osien kartoittamiseen, mikä auttoi häntä löytämään uusia saaria ja rannikoita ja loi tärkeitä merikarttoja tuleville merenkulkijasukupolville.


Nämä esimerkit korostavat sekstantin ratkaisevaa roolia meriretkien onnistumisessa ja turvallisuudessa kautta historian. Sen luotettavuus ja tarkkuus yhdistettynä kokeneiden merenkulkijoiden taitoihin tekevät siitä korvaamattoman työkalun merenkulun navigoinnissa tänäkin päivänä.

YACHTING.COM VINKKI: Navigoinnin lisäksi on myös kätevää osata arvioida etäisyyttä merellä, kun olet valtavassa valtameressä.

Sekstantin rakenne

 1. Kaari: Kaari on sekstantin pääkomponentti, joka on valmistettu metallista tai muovista ja joka ulottuu noin 1/6 koko ympyrän pituudelle ja mittaa jopa 60 astetta.
 2. Peilit: Sekstanttiin kuuluu kiinteästi kaksi peiliä, joista toinen on kiinteä ja toinen säädettävissä mikrometriruuvilla tarkkaa kohdistusta varten.
 3. Etsin: Sekstanttiin kiinnitetty etsin auttaa paikantamaan taivaankappaleita navigointia varten.
 4. Mikrometriruuvi: Tämä ominaisuus helpottaa liikkuvan peilin hienosäätöä, mikä on ratkaisevan tärkeää kulmien tarkan mittaamisen kannalta.
 5. Mittakaava: Sekstantissa on asteikko, joka on merkitty asteina ja minuutteina ja jonka avulla kulmamittaukset voidaan lukea suoraan.
vanha merivoimien sekstantti ja optiikka valkoisella pohjalla

Historiallinen sekstantti

Miten käyttää sekstanttia: askel askeleelta

 1. Sekstantin asettaminen paikoilleen: Varmista ensin, että sekstantti on asetettu ja kalibroitu oikein. Tarkista, että peili on puhdas ja terävä ja että sekstantti on tasapainossa vaakatasossa.
 2. Valitse kohde: Valitse taivaankappale, jota haluat käyttää sijaintisi määrittämiseen. Yleisiä vaihtoehtoja ovat aurinko, kuu, planeetat tai tähdet.
 3. Kohteen tarkennus: Tähtää valitsemasi taivaankappale sekstantilla siten, että sen heijastus horisontista heijastuu sekstantin peiliin.
 4. Kulman mittaaminen: Määritä valitun taivaankappaleen ja horisontin välinen kulma sekstantin mittausjalustan avulla.
 5. Kirjataan kulma ylös: Kirjaa mitattu kulma sekstantin mitta-asteikolle.
 6. Laske sijaintisi: Käytä mitattua kulmaa, nykyistä päivämäärää ja kellonaikaa sijaintisi laskemiseen merenkulkutaulukoiden tai erityisten tietokoneohjelmien avulla.
 7. Toista tämä muiden pisteiden osalta: Toista tämä menettely muiden taivaankappaleiden osalta, jotta sijaintisi voidaan määrittää mahdollisimman tarkasti.
 8. Tulkitse tuloksia.
 9. Reitin mukauttaminen: Säädä reittiäsi sijaintisi ja muiden tekijöiden, kuten tuulen nopeuden ja suunnan, perusteella niin, että se on turvallinen ja tehokas.
 10. Perusteellinen huolto: Kun olet lopettanut sekstantin käytön, puhdista se huolellisesti ja säilytä se turvallisessa paikassa, jotta se on valmis tulevaa käyttöä varten.

YACHTING.COM VINKKI: Perinteisten apuvälineiden lisäksi meillä on myös 10 parasta älypuhelinsovellusta purjehtijoille.

Sekstantin nykyaikainen käyttö

Aikaisemmin sekstantti oli tärkeä väline merellä navigoinnissa, mutta GPS-satelliittinavigoinnin tulon myötä sen merkitys on vähitellen vähenemässä. Vielä vuosituhannen vaihteessa tähtinavigointi oli yleinen käytäntö, mutta nykyään turvaudumme yhä enemmän nykyaikaiseen teknologiaan. Siitä huolimatta tähtinavigoinnin tuntemus on edelleen tärkeää, erityisesti varasuunnitelmana elektronisten laitteiden vikaantuessa tai satelliittisignaalin katketessa. Vaikka sekstantteja käytetään nykyään harvoin suurissa aluksissa, niitä on edelleen aluksella. Yhdistämällä perinteiset menetelmät nykyaikaiseen tekniikkaan sekstantista voi kuitenkin tulla turvallinen ja menestyksekäs navigoinnin avaintekijä vielä nykyäänkin.


Nykyään kaikki veneet käyttävät nykyaikaista navigointia. Älä siis pelkää lähteä purjehtimaan, me voimme auttaa sinua löytämään täydellisen veneen.