ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Bouřková kosatka

Bouřková kosatak je plachta která se vytakuje u plachetnice na přední stěh. Má malou plochu, větší gramáž (silnější a pevnější materiál) a plošší profil. Jak napovídá název, vytahuje se při bouřlivém počasí. Bouřlivý vítr je na beaufortově stupnici 8 stupeň, 34-40 uzlů. Není to ale pevná hranice, kdy je třeba bouřkovou kosatku vytahovat - o tom rozhoduje kapitán, v závislosti na svých zkušenostech, na velikosti a typu lodi a na posádce. Co je pro jednoho kapitána, posádku a loď čas vytáhnout bouřkovou kosatku, to může být pro jiného kapitána, posádku a loď ideální vítr.

  • Anglicky: Spitfire, Storm jib
  • Německy: Sturmfock, Sturm-Fock
  • Francouzsky: Foc de tempête
  • Italsky: Fiocco della tempesta
  • Chorvatsky: Oluja flok