ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Vnitrozemská cesta

Vnitrozemská cesta je úsek vodní cesty, který je přizpůsoben provozu říčních lodí:

 • prohloubené koryto
 • rozšířené koryto
 • zpevněné břehy
 • apod.

 • Lodní provoz je podle "říčních" pravidel (jiná, než na moře).
  Patří sem:

  • řeky
  • přehrady
  • umělé vodní nádrže
  • vodní kanály určené k lodnímu provozu

  Více na stránkách SPS zde.
  Platí zde průkaz:

  1. VMP, nebo
  2. MPZ - mezinárodní