ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Vinšna

Vinšna je naviják na palubě lodi sloužící k usnadnění napínání a povolování lan (otěží, výtahů atd.) a zabraňující prosmeknutí lana.

Na vinšnu se vkládá lano po směru hodinových ručiček. K zabránění prosmeknutí lana je dobré vinšnu "obtočit" vícekrát (ideálně 3x až 4x). Pokud ani tak nejsme schopni lano napnout, lano se vloží přes zobáček na vinšně do drážky v horní části vinšny a použije se k dotažení lana na vinšně klika, která se vkládá nejčastěji do osy válce navijáku zeshora.

Na starších či malých vinšnách dotáhneme lano po směru hodinových ručiček. Na novějších či větších vinšnách je už dnes standardní, že je dotahování dvourychlostní (pokud točím klikou proti směru hodinových ručiček, jde dotahování pomaleji, ale lehčeji; pokud točím klikou po směru hodinových ručiček, dotahování jde rychleji, ale musím na dotahování vynaložit více síly).

Na moderních lodích můžete naleznout elektrické vinšny, zde točení klikou a vynakládání sil na navíjení nahrazuje tlačítko.