ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

SART

radarové zařízení pro účely pátrání a záchrany - search and rescue radar transponder (SART), které slouží k lokalizaci záchranného člunu nebo lodi v tísni, vytvořením série teček na monitoru radaru záchranné lodi. SART reaguje pouze na X-band radary (vlnová délka 3 cm). Na S-band radary (vlnová délka 10 cm) nebo jiné nereaguje.

SART bývá většinou válcovitého tvaru, velikosti lidského předloktí a jasně barevný.