ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Sáling

Sáling je pojmenování pro výztuhy stěžně, které se nacházejí mezi stěžněm a bočním vantem. Sáling je umístěn  na stěžni kolmo na podélnou osu lodě (nebo směřuje mírně k zádi lodě) a se stěžněm svírá pravý úhel.