ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Rekreační plavidlo

Rekreační plavidlo je malé plavidlo, kterým není provozována koncesovaná vodní doprava. Je určeno pro rodinnou rekreaci, většinou jde o soukromé plavidlo.