ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Přílivové proudy

Přílivové proudy vznikají během přílivů a odlivů. Informace o směru a rychlosti přílivového proudu najdeme na navigačních mapách, v atlasech přílivových proudů nebo v nautických ročenkách pro danou oblast.