ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Plavidlo s omezenou manévrovací schopností

Plavidlo s omezenou manévrovací schopností je plavidlo, které vzhledem k charakteru vykonávané práce je omezeno v provádění manévrů tak, jak je požadováno pravidly COLREG, a proto nemlže uvolnit cestu jiné lodi.