ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Nouzové signály

Jestliže je plavidlo v nouzi a vyžaduje pomoc, musí použít nebo vystavit předepsané signály.

Následující signály, používané nebo vystavované buď společně nebo odděleně, upozorňují na nouzi a potřebu pomoci:

 • signál dělem nebo jinou výbušninou vypalovaný v intervalech asi jedné minuty
 • trvalý zvuk podávaný jakýmkoliv zařízením pro signály v mlze
 • rakety nebo granáty, vypouštějící červené hvězdy, vypalované jednotlivě v krátkých intervalech
 • signál podávaný radiotelegraficky nebo jiným signalizačním způsobem, skládající se ze skupiny . . . - - - . . . (SOS) v Morseově abecedě
 • radiofonníě vysílaný signál sestávající z mluveného slova "Mayday"
 • mezinárodní kódový signál nouze označený písmeny N.C.
 • signál sestávající ze čtvercové vlajky, která mý nad nebo pod sebou kouli, nebo cokoliv kouli podobného
 • plameny na lodi (např. hořící sud s dehtem, olejem atp.)
 • padáková raketa nebo ruční pochodeň dávající červené světlo
 • dýmový signál vydávající oranžově zbravený dým
 • pomalé a opakované zvedání a spouštění rozpažených paží
 • radiotelegrafní poplachový signál
 • radiofonní poplachový signál
 • signály předávané prostřednictvím nouzových, místo - určujících radiobójí
 • schválené signály přenášení pomocí radiokomunikačních systémů, včetně záchranných lodních radarových systémů