ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Navigační pravítko / trojúhelník

  • Anglicky: Navigation ruler
  • Německy: Navigations lineal
  • Francouzsky: Règle de navigation
  • Italsky: Squardretta nautiche
  • Chorvatsky: Navigacijsko ravnalo