ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Námořní plavidlo

Námořní plavidlo je námořní obchodní loď a námořní jachta.