ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Kurz

Kurz je směr, kterým plavidlo pluje.

Kurzy můžeme pro účely jachtingu rozdělit na

  • kurz reálný (někdy také nazývaný kurz pravý - true course)
    • úhel mezi zemským severem a přídí lodě
  • kurz magnetický
    • úhel mezi magnetickým severem a přídí lodě
  • kurz kompasový
    • úhel mezi kompasovým severem a přídí lodě

  • Anglicky: Course