ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Kormidelní páka - nouzová

Nouzová kormidelní páka, neboli nouzová pína (angl. emergency tiller), je obvykle zahnutá nerezová trubka, která se nasazuje na osu kormidelního listu a používá se při kormidlování při poruše kormidelního systému. U lodí s jedním kormidelním kolem je obvykle nutné sundat kormidelní kolo, aby bylo možné kormidlovat nouzovou kormidelní pákou.

  • Anglicky: Emergency tiller
  • Německy: Notpinne
  • Francouzsky: Barre franche
  • Italsky: Timone di emergenza
  • Chorvatsky: Sigurnostno rudo