ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Izolované nebezpečí

Izolované nebezpečí je místo, které je nebezpečné z hlediska splavnosti. Tato "nebezpečná voda" je v dobře značených vodách označená bójí, která má na vrcholu dvě černé koule. Takto může být označena např. mělčina nebo ostrov, který není dostatečně viditelný pouhým okem. Takováto místa je dobré míjet v dostatečné vzdálenosti od bóje.

  • Anglicky: Isolated danger mark