ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Gnomonická projekce

Gnomonická projekce je vhodná pro oceánské plavby, kdy se pluje po nejkratší vzdálenosti, která je na gnomonické mapě zobrazena jako přímka. Tato nejkratší vzdálenost je tzv. ortodroma. Ortodroma je nejkratší spojnice dvou míst na povrchu Země. Na mapě v gnomonické projekci je ortodroma přímkou, loxodroma křivkou protínající poledníky pod stejným úhlem.

  • Anglicky: Gnomonic Projection