Šnorchlování ve Středozemí k potopeným antickým městům

Šnorchlování ve Středozemí k potopeným antickým městům

Poznejte při vaší plavbě starověké civilizace, které pohltilo moře

Pod mořem se skrývají nejen neskutečná fauna a barevné koráli, ale i další nečekané poklady, jako vraky, ale i sochy či uměle vytvořené expozice… anebo dokonce potopená antická města. Poznejte kousek čarovné historie přímo z paluby vaší jachty a se šnorchlem, bez nutnosti potápění. Řecko i další středomořské země nabízí naprosto jedinečné možnosti zanořit se do starobylých ruin.

Mořská hladina v průběhu let skryla spoustu starověkých měst, z nichž většina byla mnohem později archeology objevena. Jsou místa, jako třeba Indonésie, Chorvatsko anebo Malta, kde si lidé podmořský svět a celá města či muzea sami vytvářejí. Třeba v Indonésii najdeme potopené Buddhy a buddhistické chrámy, v Egyptě zase nejrůznější zvířecí i kulturní exponáty, ale Evropa – a Řecko především – se pyšní mnoha skutečnými antickými zatopenými skvosty.

Antické Řecko a jeho podmořská krása

Když se řekne zatopené město, každého milovníka historie ihned napadne bájná Atlantida. Kdybyste se ale chtěli na jachtě vydat za její chimérou, asi byste nikam nedopluli. Zato ve Středozemním moři byste mohli narazit při plavbě hned na několik starověkých a antických zaplavených měst, přičemž nejvíce jich je v Řecku.

Vydejme se společně na místa, kde na vás dýchne historie přímo pod vodou. Navíc ruiny jsou ve velmi malé hloubce, proto můžete krásu starověké architektury objevovat jen se šnorchlem a základním vybavením.

Město Pavlopetri u břehů řecké Lakónie na Peloponésu bývá nazýváno bájnou Atlantidou.

Město Pavlopetri u břehů řecké Lakónie na Peloponésu bývá nazýváno bájnou Atlantidou.

TIP YACHTING.COM: Potopená města jsou tajemná, nádherná a podmořský život zde dostává zcela nový rozměr. Většinu těchto na mělčině skrytých míst je ideální objevit právě s ploutvemi, maskou a šnorchlem. Ať už dáváte přednosto korálovým atolům, vrakům anebo jen rybkám, pak si přečtěte o 50 nejkrásnějších místech světa na šnorchlování si přečtěte zde.

Pavlopetri, Lakónie

Pavlopetri je starověké potopené město ležící u pobřeží jižní Lakónie v Řecku, a to v hloubce pouhé 3 až 4 metry. Vše tedy vidíte jako na dlani, a navíc můžete v jeho blízkosti i snadno zakotvit. Pavlopetri je jedno z nejstarších potopených měst na světě. Archeologové město nejprve odkryli a zařadili jej do mykénského období. Později se ale ukázalo, že je staré 5000 let a patří do období minojského. Také toto město před 3000 padlo za oběť zemětřesení, přesto půdorys města je téměř kompletní. Vznik města Pavlopetri se datuje přibližně do roku 2800 př. n. l. Podmořské ruiny nabídnou i začátečnickým šnorchlařům dobře zachovalé zbytky celého města z doby bronzové. Spatříte zde ulice, budovy, nádvoří, hrobky a rozsáhlou síť vodohospodářských systémů. Lokalita je perfektním a dobrodružným exkurzem za tehdejším urbanismem i každodenním životem.

Letecký snímek prehistorického sídliště Pavlopetri, potopeného města a archeologického naleziště těsně pod hladinou poblíž oblíbené pláže Pounta a ostrova Elafonisos, Peloponés, Řecko

Pavlopetri poblíž oblíbené pláže Pounta a ostrova Elafonisos

Olous, Kréta

Další ruiny zatopeného starověkého města Olous se nacházejí pouhých 5 km od krétského turistického města Elounda. I zde se můžete jen s maskou, ploutvemi a šnorchlem vydat na mořské dobrodružství.

Olous byl důležitým městským státem na starověké Krétě, a dokonce zde byl i významný přístav. Dnes jsou pozůstatky města Olous částečně zatopené a některé artefakty z původního města jsou k vidění i v Archeologickém muzeu v Agios Nikolaos. Návštěvníci této oblasti si mohou prohlédnout také pobřežní ruiny a podmořská archeologická naleziště.

Zatopené město Olous najdeme i blízko turistické Eloundy na Krétě v Řecku.

Zatopené město Olous najdeme i blízko turistické Eloundy na Krétě v Řecku.

TIP YACHTING.COM: Upozorňujeme, že výše uvedené hloubky se mohly v průběhu času změnit v důsledku přírodních procesů nebo probíhajícího výzkumu. Před plánováním návštěvy je vždy dobré vyhledat si nejaktuálnější informace ze spolehlivých zdrojů nebo se obrátit na místní archeologické úřady, které vám poskytnou přesné a podrobné informace.

Helike, Achája, Peloponés

Někteří vědci říkají, že Helike byla jednou z mnoha Platónových inspirací pro napsání příběhu o ztraceném městě Atlantida. Helike bylo starověké řecké město v Acháji poblíž vesnice Rizomylos na severním Peloponésu. Jednalo se o kdysi prosperující a vlivný městský stát, jenže v roce 373 př. n. l. po katastrofálním zemětřesení slavně zmizelo pod hladinou moře.

I sem se dá pohodlně doplout. Město bylo zatopeno po zemětřesení a následnou vlnou tsunami. I zde se hloubka během dne liší a pro šnorchlování je lepší zvolit odliv.

Helike, dnes zcela ponořená pod vodou, byla pro staré Řeky velkou kuriozitou a připomínkou přízně bohů – zejména boha moří, Poseidona. Pro Římany se stal místo jakousi turistickou atrakcí. Ale zatímco v době Řeků a Římanů bylo město možná pod vodou v laguně, od té doby byla laguna zcela zasypána říčními sedimenty.

Potopené ruiny města Helike jsou předmětem archeologického průzkumu a výzkumu. Ačkoli se o přesné poloze města vedou diskuse, pokračuje úsilí o odkrytí a zachování pozůstatků.

Amathus, Kypr

I Amathus bylo starověké město, které se nacházelo na jižním pobřeží Kypru. Nyní je částečně zatopeno. Amathus byl ve starověku významným městským státem a jeho historie sahá až do neolitu. Ruiny Amathusu zahrnují zbytky chrámu zasvěceného Afroditě, akropoli, nekropoli a různé další stavby. Návštěvníci si mohou prohlédnout archeologický park, který představuje zachovalé ruiny a nabízí pohled do historie města.

Epidauros, Saronský záliv

Pokud jste někde poblíž, a ať už zde plánujete zakotvit nebo ne, neměli byste si nechat ujít pozemní i podmořské krásy Epidauru. Výlet na Epidauros je jedinečný, pokud zkombinujete prohlídku památek i šnorchlování a jízdu na mořském kajaku. Prozkoumejte nejznámější památky včetně Malého antického divadla v Epidauru i starověké potopené město, které je známé také jako ztracená Atlantida v Argolidě. Zatopené ruiny města Epidauros v naleznete ve střední části zálivu v zátoce Vlassis. Při připlouvání dávejte pozor na mělčinu, která od pobřeží vybíhá. Pokud zde plánujete zakotvit, pak se vyplatí objevit i krásné pobřeží a divokou přírodu této oblasti.

Zátoka Vlassis leží na jihozápadě Saronského zálivu, jižně od přístavu Palea Epidauros. Zatopené ruiny města Epidauros naleznete ve střední části zálivu. Při připlouvání dávejte pozor na mělčinu, která od pobřeží vybíhá.

Zátoka Vlassis leží na jihozápadě Saronského zálivu, jižně od přístavu Palea Epidauros. Zatopené ruiny města Epidauros naleznete ve střední části zálivu. Při připlouvání dávejte pozor na mělčinu, která od pobřeží vybíhá.

Turecko a ruiny u ostrova Kekova

Na severní straně ostrova Kekova leží starověké lykijské sídliště, které je jen částečně zatopené. Nad hladinu moře tak ční dechberoucí byzantské ruiny, ale další části města jsou pod vodou. Potopené město Kekova vás zavede do částečně zatopených ruin, které pocházejí z lýkijského období, tedy z období mezi 6. a 4. stoletím před naším letopočtem. Ruiny zahrnují zbytky domů, ulic, schodišť, a dokonce i malého divadla. V důsledku zemětřesení v minulosti se část města sesunula do moře, čímž vzniklo zatopené archeologické naleziště, které vidíme dnes. Během byzantské éry bylo město zcela opuštěno kvůli hrozbě arabských nájezdníků.

Potopené město Kekova bohužel se šnorchlem neprozkoumáte, ale máte šanci jej navštívit, pokud poplujete kolem. Ač je místo chráněno jako speciálně vyhlášená oblast, aby se zachoval jeho archeologický a historický význam, jsou k dispozici organizované výlety lodí, které umožňují pozorovat potopené ruiny z hladiny.  Návštěvníkům je zakázáno se mezi ruinami koupat nebo potápět, aby se zabránilo dalšímu poškození křehkých pozůstatků, 

Na výlet lodí se můžete vydat z nedaleké vesnice Kaleköy, známé také jako Simena, která je výchozím bodem pro výlety lodí do potopeného města. Je to půvabná pobřežní vesnice s hradem, který se tyčí na vrcholu kopce, odkud stojí za to panoramatický výhled na okolí včetně potopeného města a malebného pobřeží.

Nejmystičtějším místem ostrova Kekova a jeho okolí jsou potopené ruiny starého města Simena, jež se z rybářské vesnice rozrostlo ve své době v plnohodnotné město.

Nejmystičtějším místem ostrova Kekova a jeho okolí jsou potopené ruiny starého města Simena, jež se z rybářské vesnice rozrostlo ve své době v plnohodnotné město.

TIP YACHTING.COM: I pro šnorchlování v antických ruinách platí podobné zásady jako pro šnorchlování u vraků lodí. Archeologická naleziště vyžadují pečlivou ochranu a konzervaci a přístup k ponořeným ruinám je obvykle vyhrazen pouze kvalifikovaným výzkumníkům a odborníkům. Některá místa, zejména v Řecku, jsou ale vole přístupná a tím i jedinečná. Pokud máte zájem navštívit některou archeologickou lokalitu, doporučujeme kontaktovat místní úřady nebo místní archeologické oddělení, a informovat se o přístupnosti, prohlídkách s průvodcem nebo o případných zvláštních povoleních.

Itálie – Baiae byste neprozkoumali celé ani jako potápěč

Starořímské potopené město Baiae leží v Itálii, na severozápadním pobřeží Neapolského zálivu, nedaleko dnešního Bacoli v regionu Kampánie. Neuvěřitelné je, že jeho ruiny sahají z hladiny až do hloubky 100 metrů. Město je částečně zatopené a mnohé ruiny jsou velmi dobře zachovány, a to i navzdory sopečné činnosti. Právě kvůli výbuchu sopky město zaniklo. Ve své době byla Baiae velmi oblíbeným římským letoviskem, proslulým luxusními vilami, termálními lázněmi a zábavními podniky, dokonce se zde nacházely vily císařů Caesara a Nerona. Později bylo město poškozeno muslimskými nájezdníky a po epidemii malárie v roce 1500 zcela opuštěno. 

Dnes mohou potopené ruiny města prozkoumat potápěči a šnorchlaři. Podvodní archeologický výzkum odhalil různé stavby, včetně pozůstatků vil, ulic a římských lázní, které umožňují nahlédnout do velkoleposti tohoto starobylého letoviska.

K rozvalinám města u Kekovy, které leží pod hladinou, se lze dostat jen lodí nebo člunem. Při plavbě mějte oči otevřené, protože je to jedno z pár míst, kde lze spatřit létající ryby.

K rozvalinám města u Kekovy, které leží pod hladinou, se lze dostat jen lodí nebo člunem. Při plavbě mějte oči otevřené, protože je to jedno z pár míst, kde lze spatřit létající ryby.

Chystáte se plout do Řecka anebo za jinými antickými památkami? Rádi vám poradíme nejlepší loď i trasu

FAQ: Co by vás ještě mohlo zajímat o šnorchlování na netradičních místech?