„Neexistuje oblast nebo oceán, který by nebyl problémem znečištění zasažen,“ Dr. Lydia Koehler

„Neexistuje oblast nebo oceán, který by nebyl problémem znečištění zasažen,“ Dr. Lydia Koehler

Problém znečištění našich oceánů již dávno přerostl míru, kdy jsme jej mohli ignorovat. Exkluzivní rozhovor pro yachting.com s docentkou mořské biologie.

Jako součást potravního řetězce jsme my, lidé, nejen viníkem celého problému znečištění oceánů, ale i jeho obětí. Na téma znečištění planety a možných kroků jsme si popovídali s doktorkou Lydií Koehler, docentkou na univerzitě v Plymouthu a konzultantkou oboru Marine Biology.

Podařilo se nám získat od ní exkluzivní rozhovor na toto téma, v němž jsme se dotkli mimo jiné i jachtingu a plachtění.

Problém znečištění moří se stále zhoršuje a přitahuje pozornost mezinárodního společenství i veřejnosti. Jaké jsou zdroje tohoto problému?

Skutečnost je, že znečištění moří vzniká na pevnině. Plasty se například vyplavují do řek, které je pak odnášejí do oceánu. I u lodé se mohou vyhazovat odpadky do moře a vítr pak plasty zanáší dále. Existuje více zdrojů, jak se plasty dostávají do oceánu. Jakmile se plast dostane do mořského prostředí, zůstává v něm a rozpadá se na mikroplasty, které škodí mořským živočichům.

 

Je možné podložit katastrofickou situaci čísly? 

Ano, na určení rozsahu znečištění moří pracuje několik vědců. Využívají například data ze satelitů k určení míst výskytu plastů. Za všechny bych zmínila například práci Martineze-Vicenteho. Stojí v ní, že ve 340 původních publikacích bylo popsáno setkání organismů s mořským odpadem u 693 druhů. Plastový odpad představoval 92 % odpadu, se kterám se setkali. Srovnání s Červeným seznamem IUCN ukázalo, že nejméně 17 % druhů zasažených zamotáním do plastu či jeho požitím bylo zařazeno na seznam ohrožených nebo téměř ohrožených druhů. Pokud se tedy odpadky v moři kombinují s dalšími antropogenními stresory, mohou ovlivnit populace, trofické interakce a společenstva.

Znečištění moří vzniká na pevnině. Credit: Lydia Koehler, publikováno se svolením Lidi Koehler

Znečištění moří vzniká na pevnině.

Jednou z nejvíce alarmujících forem plastového znečištění jsou mikroplasty. Tyto drobné částice o velikosti menší než 5 milimetrů jsou často přehlíženy, ale přitom právě ony mají ničivý dopad na mořské tvory. V čem? A jak moc palčivá je tato hrozba?

Dosud není plně známo, do jaké míry mikroplasty mořským živočichům škodí, ale stále více výzkumů ukazuje dopady požití mikroplastů na mořské živočichy. Za všechny bych uvedla například tento výzkum z roku 2015.

Jaké jsou přímé důsledky požití mikroplastů, není dosud zcela jasné, ale vyvolává to obavy z akumulace v potravním řetězci a z nemocí a intoxikace mořských živočichů.

Jaké jsou způsoby zlepšení nebo řešení problému znečištění moří?

To je složitá otázka a odpověď na ni je komplexní. Problém začíná u každého, kdo používá plasty. Na individuální úrovni můžete snížit své osobní používání plastů a přejít na udržitelnější alternativy. Například nekupujte zeleninu nebo ovoce zabalené v plastu a místo používání plastových nákupních tašek s sebou noste bavlněnou tašku. V širším, ekonomickém měřítku, musíme změnit způsob používání plastů – to znamená, že místo jednorázového plastu musíme účinněji recyklovat a vytvořit oběhové hospodářství, kde se plast a další odpad nedostává do životního prostředí a je znovu používán nebo znovu využíván. Naše společnost musí změnit své chování a způsob, jakým nakládáme s plastem a dalšími druhy odpadu. Abychom zlepšili situaci našich oceánů, musíme udělat více pro to, aby se plasty nedostávaly do mořského prostředí, jinak veškeré úsilí o „vyčištění oceánů“ zůstane zbytečné. Pokud byste hledali odborné studie na toto téma, pak bych doporučila například tuto, zveřejněnou v Programu OSN pro životní prostředí.

Lydia Koehler při výzkumné práci. Kredit: Lydia Koehler, se svolením

Lydia Koehler při výzkumné práci. Credit: Se svolením Lidi Koehler

Jaké programy existují a na co jsou zaměřeny?

Existuje několik rozšiřujících se výzkumných programů zaměřených na znečištění moří. Na mezinárodní úrovni se členské státy Organizace spojených národů dohodly na rezoluci o ukončení znečištění moří plasty a připravují právně závazný nástroj týkající se tohoto problému, který by měl být uzavřen do konce roku 2024.

 

Jak moc funguje osvěta a ve kterých zemích je situace nejhorší a proč?

Na tuto otázku je obtížné odpovědět, protože by bylo nutné znát situaci v každé zemi, což je velmi obtížné. Problém znečištění oceánů je celosvětový a netýká se pouze jedné země, i když obecně platí, že velké množství plastů se do oceánů dostává v rozvojových zemích s rozsáhlým pobřežím, rozsáhlým rybolovem a vysokým turistickým ruchem.

Plasty představují největší nebezpečí. Do oceánů se dostávají z pevniny.

Plasty představují největší nebezpečí. Do oceánů se dostávají z pevniny.

Čemu přesně se věnujete ve své práci  Vy, coby čerstvá doktorandka? Na co se zaměřujete A jak osobně nahlížíte na tento problém?

Ve své práci se zaměřuji na politické a právní aspekty správy oceánů a na to, jak chráníme mořský život. Zvláště se zajímám o žraloky a jejich příbuzné. Můj osobní pohled na znečištění moří je takový, že se jedná o obrovský problém, který vyžaduje naléhavá opatření ve spolupráci mnoha zemí a hospodářských odvětví a společenskou změnu. Je načase jednat hned a neotálet a nebránit inovacím a změnám ve způsobu používání plastů. 


Mají i aktivity, jako třeba jachting nebo plachtění, nějaký vliv na životní prostředí a moře?

Myslím, že problémem je rostoucí tlak na mořský život způsobený veškerou lidskou činností. Jachting se masivně rozšířil a přispívá spotřebou pohonných hmot ke změně klimatu a znečištění oceánů. Značnou hrozbu představuje také odhazování odpadků. Nicméně existují způsoby, jak zlepšit udržitelnost tohoto rekreačního odvětví používáním alternativních paliv, zajištěním toho, aby se na palubu nevyhazovaly odpadky, aby se nekotvilo na citlivých stanovištích a aby se dodržovaly zásady udržitelného cestovního ruchu.


V jakých zemích jste pracovala coby mořský biolog a kde je podle Vás situace nejhorší? Co jsi viděla na vlastní oči?

Osobně jsem pracovala v Egyptě, na Maledivách, v Bruneji Darussalamu, na Maltě a ve Spojeném království na různých aspektech ochrany moří a řízení rybolovu. Viděla jsem dopady znečištění na korálové útesy a pláže plné odpadků, zejména v místech, kde se na stejném místě odehrává cestovní ruch, lodní doprava a rybolov. Bylo mi jasné, že neexistuje oblast nebo oceán, který by nebyl tímto problémem zasažen.


Děkujeme za rozhovor.


Zajímá vás téma znečištění oceánu více? Přečtěte si text od OSN zde.

Pokud se chcete sami přesvědčit o čistotě moří a oceánů, vydejte se na cestu. Poradíme vám.