Jak se bezpečně plavit a navigovat loď v mlze

Jak se bezpečně plavit a navigovat loď v mlze

Při plavbě v mlze je nutné zajistit bezpečnost posádky i lodě. Víte, jak toho nejlépe docílit?

Mlha na moři umí být v mnoha případech záludnější a nebezpečnější než drsné počasí se silným větrem a vysokými vlnami, zvláště pro menší plavidla. Dohledová vzdálenost může klesnout až na nulu, čímž se podstatně zvyšuje riziko kolize s dalšími loděmi, břehem nebo jinými překážkami. Pokud padne na moři mlha, je v první řadě nutné zajistit bezpečnost posádky, začít používat příslušnou signalizaci a podniknout všechny kroky k tomu, aby byla vaše loď co nejvíce zpozorovatelná.

V mlze se orientujte všemi smysly

Zhoršená nebo téměř nulová viditelnost představuje sice hlavní rizika při plavbě v mlze, ale to není pro posádku jediná výzva. Mlha zkresluje také šíření zvuku. Ten se může odrážet nebo se pohybovat nestandardním způsobem, a proto bývá občas těžké určit, z jakého směru zvuk přichází. I přes veškerou pomoc moderní elektroniky, jako je navigace, GPS nebo radar, není nic těžkého v mlze úplně ztratit přehled o pozici lodě i směru, jakým se plaví.


To ale neznamená, že plavba v mlze není možná. Jen klade na jachtaře a jejich zkušenosti i schopnosti výrazně větší požadavky. Obecně platí, že pokud je mlha u břehu a nejste si jistí, jestli bude na moři jasno, vyplatí se odjezd z mariny nebo kotviště odložit. V případě, že vás přepadne mlha na moři, je potřeba v zájmu zachování bezpečnosti a minimalizace případného vzniku škod podniknout několik kroků. Ty vycházejí ze samotných pravidel jachtingu a plavby ve ztížených podmínkách, i ze zkušeností ostřílených mořských vlků.

Bójka s jachtou v mlze.

První kroky, co dělat, když začne padat mlha

Pokud můžete, zvláště v případě, že jachting je spíše váš koníček a nemáte naježděno tisíce námořních mil, vyplatí se plavbě v mlze vyhnout. To znamená před vyplutím sledovat předpověď počasí a případně ze své zkušenosti posoudit, zda vznik mlhy během vaší plavby nehrozí. Také když už je v přístavu mlha, je lepší počkat, dokud se nerozpustí a vy si budete moci užívat krásy jachtingu bez překážek.


Může se ale snadno stát, že vás mlha zastihne přímo na moři. Pak je potřeba okamžitě zareagovat. Na prvním místě je bezpečnost posádky. Všichni členové by měli mít na sobě oblečení a záchranné vesty, protože v případě kolize nemusí být čas se oblékat. Členové posádky, kteří jsou na palubě, by měli být s lodí spojeni bezpečnostními úvazy nebo harnessy. Ty musí být dostatečně volné, aby umožňovaly pohyb po lodi, a zároveň se daly snadno odepnout. Bezpečnostní úvazy jsou klíčové hlavně v případech pádu přes palubu, kdy je v mlze téměř nemožné člověka, který spadl do moře najít. 

TIP YACHTING.COM: Víte, jak zachránit muže přes palubu? Navzdory veškeré opatrnosti se někdy pádu člověka z lodi nevyhnete, proto by měl každý člen posádky vědět, jak se v takové situaci zachovat. Zopakujte si s námi hlavní pravidla a kroky v článku Muž přes palubu (MOB) krok za krokem.

Zapněte radarový odrážeč a poziční světla, ať je loď v mlze vidět

Souběžně se zajištěním bezpečnosti posádky je také nutné věnovat pozornost lodi a snížit riziko srážky na minimum. Ve chvíli, kdy padne mlha, by měl kapitán nebo navigátor zanést do mapy co nejpřesnější polohu lodě nebo stanovit nejpravděpodobnější polohu. Je nutné zapnout radarový odrážeč. V případě, že není na lodi daný fixně, umístěte ho co nejvýše v takeláži. Drtivá většina plavidel na otevřeném moři používá radar jako prevenci proti kolizi, takže tím zvýšíte šance, že vás okolo plující loď zaznamená. Dále je potřeba rozsvítit poziční světla.

Nezapomeňte na zvukové signály v mlze

Jak jsme napsali výše, nestačí pouze zlepšit viditelnost lodě, ale je potřeba zároveň i vysílat zvukové signály předepsané mezinárodními stanovami.


Obvyklé zvukové signály v mlze:

  • loď pluje pod plachtami: jeden dlouhý a dva krátké tóny každé 2 minuty
  • loď pluje na strojní pohon: dva dlouhé tóny každé 2 minuty 
  • neovladatelné plavidlo, plavidlo s omezenou možností pohybu: jeden dlouhý tón a dva krátké tóny každé dvě minuty
  • loď na kotvě: rychlé zvonění po dobu 5 sekund každou minutu (jeden krátký, jeden dlouhý a jeden krátký tón)

Další jachtařské tipy:

Spolehněte se na své oči

I přestože je v mlze viditelnost značně snížená, stále se vyplatí pozorně sledovat situaci na vlastní oči a nedůvěřovat slepě jen radaru a navigaci. Ideální pozice je venku na palubě, kde vám nezkresluje vidění sklo v oknech nebo svit monitorů. Podle typu mlhy obvykle bývá nejlepší viditelnost na hladině nebo naopak ve výšce. 

Nebojte se po palubě pohybovat a hledat pozorovací místo s nejlepší viditelností. Situaci by měl monitorovat minimálně jeden člen posádky, ideálně více, a k radaru by měl být přidělený další člověk, který ho bude nepřetržitě sledovat. V případě, že plujete za mlhy v noci, viditelnost lodi zvýšíte svícením nebo záblesky světel do plachet, k čemuž vám úplně postačí silnější baterka.

Kameny u pobřeží v mlze.

TIP YACHTING.COM: Bojíte se, že vás na moři přepadne mlha a nemáte dostatek zkušeností s plavbou ve ztížených podmínkách? Pronajměte si jednu z našich charterových lodí se zkušenými kapitány a užijte si jízdu na lodi bez starostí. Naši obchodníci vám s obojím rádi pomohou.

Poznejte mlhu na vlastní uši

Mlha nejenom znesnadňuje vidění a zhoršuje celkovou viditelnost, ale také zkresluje šíření zvuku. Velmi jednoduše se pak může stát, že zdroj zvukového signálu, který je kousek před vámi, můžete vnímat jako něco, co vydává výstražné tóny daleko za vámi. Právě proto se vyplatí při plavbě v mlze využívat všechny smysly a dostupné technologie, díky jejichž souhře se zdárně dostanete do bezpečných vod.


Sluch je další důležitý smysl, který vám pomůže plavbu v mlze usnadnit. Zvláště pokud jej zkombinujete se znalostmi jachtingu. Mezi osvědčené strategie zkušených jachtařů patří správně zvolený směr jízdy. Obecně platí, že zvuk se nese po větru. To znamená, že pokud budete křižovat nebo stoupat proti větru, máte větší šanci uslyšet případné zvukové signály před vámi. Naopak při jízdě po větru se zvuk ponese s vámi a bude těžší ho rozpoznat a identifikovat jeho zdroj. 

Paprsky světla z majáku odrážející se v mlze ve tmě.

V případě, že neplujete pod plachtami ale na motor, vsaďte na pomalejší jízdu zhruba 3 až 5 uzlů (podle podmínek), při které není motor natolik hlučný, aby vám umožnil slyšet okolní zvuky. Čas od času motor na chvíli vypněte a poslouchejte, zda neuslyšíte nějaké zvuky nebo signály ve vašem okolí. V některých případech můžou zvuky zaniknout jen při konverzaci dvou osob. Proto se vyplatí mít uši nastražené a bedlivě sledovat situaci. Samozřejmostí jsou pak mlhové zvukové signály popsané výše a znalost signálů, které vysílají okolní bóje, majáky a další značené body, které mají ukazovat cestu a zabránit kolizi.

TIP YACHTING.COM: Majáky jsou při plavbě v mlze užitečnými pomocníky. Věděli jste, že každý má svou specifickou zvukovou a světelnou signalizaci? Kromě toho jsou to také architektonické skvosty. Podívejte se na 15 majáků, které musíte navštívit.

Vnímejte okolí celým tělem

I hmat, respektive vjemy, které cítíte na kůži, mohou při navigaci v mlze pomoci, i když se jedná, podobně jako u čichu, spíše o doplňkový vjem. Při plavbě v mlze se vám ale budou hodit každá drobnost, díky které bezpečně poplujete a dostanete se do přístavu nebo kotviště. Zaměřte se na to, jak vzduch působí na vaší pokožce

Když je třeba vzduch pocitově teplý, zatímco voda je studená, zamiřte do mělčích vod, kde je šance, že bude moře teplejší a teploty vody a vzduchu nejsou tak rozdílné. Naopak, jestiže je vzduch chladný, zamiřte na otevřené moře, kde je větší hloubka a voda je chladnější. V případě, že se orientujete podle teploty vzduchu a vody, vždy myslete na to, že mlha vzniká z výrazně odlišných teplot vzduchu a pevniny nebo moře. Proto je potřeba hledat místo, kdy tyto rozdíly nejsou tak markantní. 

Nezapomínejte ani na čich

Vůně a pachy vám mohou o dění kolem vás také něco napovědět, i když kvůli mlze není vidět a žádné zvukové signály právě neslyšíte. Čich je dobrý doplňkový vjem, díky kterému můžete orientačně určit polohu něčeho, co nevydává zvuk. Například pach rybiny může indikovat blízkost rybářské lodě, podobně jako dieselové zplodiny motorový člun či loď v okolí apod.   

TIP YACHTING.COM: Zajímá vás, jakou signalizaci používat při plavbě v mlze? Přihlaste se na kurz pro získání kapitánského průkazu, kde se naučíte vše potřebné, a navíc vás proškolí zkušení odborníci.

Potřebujte kapitánský průkaz nebo jen více praxe? Zkuste naši Akademii...

Elektronika a moderní technologie na lodi

V současné době je většina lodí vybavena moderními navigačními systémy a zařízeními, která lokalizují vaši aktuální pozici i polohu plavidel nebo překážek kolem vás, jako je radar, GPS, rádio apod. Elektronika na lodích je na velmi vysoké úrovni, ale není všemocná. Elektroniku tedy vnímejte jako pomocníka a referenční bod, ne jako absolutní pravdu.


Palubní radarový systém monitoruje případné překážky nebo další plavidla

Ve chvíli, kdy padne mlha, měli byste okamžitě zapnout radar. Pokud jej nemáte na lodi nainstalovaný trvale, je rozumné ho umístit, co nejvýše v takeláži, abyste maximálně využili jeho dosah. Měl by být určený jeden člen posádky, který bude radar neustále sledovat a hlásit kormidelníkovi či kapitánovi výskyt dalších plavidel nebo překážek. Komunikace by měla být stručná a věcná, aby se kormidelník rychle dozvěděl potřebné informace a zároveň se mohl soustředit na to, co vidí a slyší.

GPS vám pomůže s navigací jachty

GPS je dnes naprosto standardní systém určování polohy nebo hledání trasy i jako aplikace v mobilních telefonech, a tak není žádným překvapením, že se jedná také o nezbytné vybavení lodě. Nicméně podobně jako ostatní elektronické systémy, i GPS se může mýlit nebo být nepřesná, zvláště při určování absolutně přesné pozice nebo rychlosti. Proto používejte GPS v kombinaci se svým pozorováním. Pokud si můžete vybrat, zvolte takový GPS systém, který vám umožní zpětně vidět, kudy jste se předtím plavili. To může být při plavbě v mlze dobré vodítko, jak najít cestu zpět. Jednoduše poplujete stejnou cestou proti původnímu směru.

Rádio může poskytnout další užitečné informace

Palubní rádio je na většině lodí standard a je to užitečný pomocník při plavbě v mlze. Pokud máte všechna potřebná data, můžete poskytnout okolním lodím prostřednictvím rádia informace o své pozici a záměrech. Obvykle se uvádí jméno lodě, její typ a velikost, pozice (zeměpisná šířka a délka), kurz a rychlost. V rádiové komunikaci požívejte jednoduché a jasné věty, aby nedošlo k nedorozumění a zbytečně jste nezdržovali od kormidlování sebe i další lodě.

Teď už zbývá jen  vybrat loď:

V naší nabídce máme nespočet lodí, ale také kontakty na skvělé kapitány. Ozvěte se nám.

FAQ Jak se plavit v mlze