Medikány v Řecku – malé hurikány ve Středomoří

Medikány v Řecku – malé hurikány ve Středomoří

Medikány jsou důsledkem silné tlakové níže, která způsobuje intenzivní bouře. Na plachtění v nich určitě zapoměňte.

Medikán je extrémně silná bouře, která se za určitých meteorologických podmínek objevuje ve Středozemním moři a nemá daleko k intenzitě amerických nebo tropických hurikánů. Vzniká ve chvíli, kdy prudce dojde k vytvoření nízké tlakové níže. Způsobuje velmi nepříjemné počasí s výrazným poklesem teplot, silnými dešti a větrem. Obvykle se objevuje na pobřeží Řecka, ale ohrožuje také Albánii, Chorvatsko a Itálii.

Když se nebe nad mořem zahalí do mračen

V září roku 2023 zasáhl Řecko velmi silný medikán, který byl pojmenovaný Zorba. Přinesl s sebou intenzivní déšť, extrémně silný vítr a ve vyšších polohách i sněžení. Nejvíce zasaženými oblastmi byly Peloponés a Kréta. Proto místní úřady právě na Krétě nebo Zakynthosu rozhodly o uzavření škol a části přístavů. Jakkoli tato bouře nebyla tak silná, aby napáchala velké škody, bylo vyhlášeno veřejné doporučení, aby se lidé zbytečně nezdržovali venku.

Pro Řecko ale nejsou medikány ničím neobvyklým a objevují se průměrně jednou až dvakrát do roka. Například v listopadu v roce 2017 se objevil jeden z nejsilnějších medikánů za poslední roky. Byl natolik silný, že způsobil obrovské katastrofy. Součástí medikánů jsou totiž přívalové deště a silný vítr dosahující rychlosti až 180 kilometrů za hodinu. V této době postihl Athény, kde kolabovala doprava a vznikly i materiální škody na domech, vyvracel stromy z kořenů a způsoboval výpadky proudu.

TIP YACHTING.COM: Medikány jsou pro jachtaře extrémně nebezpečné a nedá se v nich plachtit. Existuje ale další řada silných větrů, které mohou ohrozit vaši plavbu. Přečtěte si, kde se v Chorvatsku schovat před borou.

Pantanassa, Řecko

Pantanassa, Řecko

Středozemní moře bylo obklopeno temnými mraky, způsobeno výraznou tlakovou níží, která se rozvinula do medikánu. Medikán je druh bouře, který představuje slabší verzi amerických hurikánů. Bouře vzniká u pobřeží, kdy dojde k prudkému poklesu teploty a silnému dešti. 

A netýká se jen Řecka, ale také dalších zemí na pobřeží Středozemí, konkrétně Jadranu. Například Chorvatsko už kvůli medikánu vydalo několikrát výstrahu pro celé pobřeží Jaderského moře. Hlavním rizikem jsou silné vichřice a deštivé počasí. Z důvodu nepříznivého počasí byla v Chorvatsku nejedenkrát omezena lodní a pozemní doprava, přičemž některé pobřežní dálnice a silnice jsou uzavřeny pro kamiony a dvoupatrové autobusy, aby se předešlo převrácení vozidel.

TIP YACHTING.COM: Pokud už se stane, že vás zastihne na moři bouře, musíte jednat rychle. V našem článku vám poradíme, jak bezpečně při bouři plout a také jak zakotvit, abyste minimalizovali problémy. Pamatujte –⁠  kdo je připraven, není překvapen!

Co je tlaková níže

Tlaková níže, někdy také nazývaná nízkotlaká oblast nebo deprese, je meteorologický termín označující oblast v atmosféře, kde je atmosférický tlak nižší než okolní. Tlaková níže je klíčovým faktorem ovlivňujícím počasí a klima na Zemi a její povaha má zásadní dopady na meteorologické jevy.

Základními rysy tlakové níže jsou:

Nižší atmosférický tlak: Tlaková níže je charakterizována nižším atmosférickým tlakem, než je v jejím okolí. To vytváří gradientní tlak, který způsobuje proudění vzduchu směrem do oblasti nižšího tlaku.

Proudění vzduchu: Kvůli rozdílům v tlaku začne vzduch proudit směrem k tlakové níži. Tento proud vzduchu může být stoupající, což může vést ke kondenzaci vlhkosti a tvorbě srážek.

Povětrnostní jevy: Tlaková níže hraje klíčovou roli v tvorbě povětrnostních jevů, jako jsou bouřky, cyklóny (tropické bouře a hurikány), a změny počasí. Většina extrémního počasí je spojena s tlakovými nížemi.

Směr větru: Směr větru v okolí tlakové níže je obvykle směrován směrem k ní, a to ve směru hodinových ručiček na severní polokouli (pro opačnou polokouli, na jižní polokouli, směrem proti směru hodinových ručiček).

Příčina: Tlakové níže mohou vznikat z různých důvodů, včetně teplotních rozdílů, vlhkosti a interakci vzdušných hmot. Tlakové níže se mohou také tvořit nad oceány, což může vést k vývoji tropických cyklónů (hurikánů a tajfunů).

Tlakové níže jsou stálým rysem atmosférického systému a jsou klíčovým prvkem, který umožňuje cirkulaci vzduchu a vytváření povětrnostních jevů na Zemi. Jsou pečlivě sledovány meteorology, protože mohou mít významné dopady na životy a majetek lidí, zejména pokud jde o povodně, silné větry a extrémní povětrnostní podmínky. A to platí i pro medikány.


Tlaková níže

Zdroj: https://pocestach.cz/tlakova-nize/

TIP YACHTING.COM: Plánujete dovolenou na jachtě? Příprava a sledování počasí jsou klíčovou součástí. Podívejte se, kde se vyskytují hurikány v exotických jachtařských destinacích.

Historie medikánů ve Středozemí

Bouře medikán je zvláštním a mnohdy ničivým meteorologickým jevem, který postihuje oblasti Středozemního moře a jeho okolí. Tento termín se často používá k označení bouří v této oblasti, které připomínají hurikány či tajfuny, ale mají menší intenzitu a poněkud jiné vývojové charakteristiky.

Historie bouří medikán zahrnuje několik zásadních případů, které ovlivnily řadu středomořských zemí a měly významné dopady na infrastrukturu, životní prostředí a obyvatele této oblasti. Některé z nejznámějších historických událostí zahrnují:

Medikán Zorbas (říjen 2018): Tato bouře medikán byla jednou z nejvýraznějších v novější historii. Postihla Řecko, na ostrově Kefalonie zasáhla přístav Fiskardo a způsobila rozsáhlé škody. Medikán Zorbas byl silný a mnoho turistů a místních bylo nuceno se evakuovat z ohrožených oblastí.

Medikán Janos (září 2000): Dalším významným medikánem byla bouře Janos, která zasáhla Řecko a Turecko. Povodně a sesuvy půdy byly hlavními problémy, které tato bouře způsobila.

Medikán Cleopatra (prosinec 2013): Medikán Cleopatra zasáhl ostrov Sardinie v Itálii. Tato bouře způsobila ničivé záplavy a zemřelo při ní několik lidí.

Medikán Ianos (září 2020): Bouře Ianos byla jednou z nejsilnějších bouří medikán, která zasáhla Řecko v novodobé historii. Povodně a silné deště způsobily rozsáhlé škody, zejména na západním řeckém pobřeží.

Medikán Telemachos (únor 2022): V roce 2022 zasáhl medikán Telemachos Řecko a některé další středomořské země. Povodně a silné větry způsobily závažné problémy.

Následky medikánu Ianos, Řecko 09/2020.

Následky medikánu Ianos, Řecko 09/2020.

Historie bouří medikán ukazuje, že tyto bouře mohou být nepředvídatelné a přinášet značné nepříjemnosti. Ačkoli nemají sílu hurikánů nebo tajfunů, jsou schopny způsobit rozsáhlé materiální škody, ztráty na životech a mít negativní dopady na životní prostředí. Proto jsou středomořské země a obyvatelé i turisté a jachtaři v této oblasti vystaveni neustálému riziku nejrůznějších meteorologických jevů, včetně medikánů, a musí být připraveni na jejich případné následky.

Pomůžeme vám s výběrem nejvhodnější jachty pro vás.