Tikimybė, kad į jus trenks žaibas

Tikimybė, kad į jus trenks žaibas

Suprasti žaibo žalą ir apsaugoti savo valtį

Kalbant apie gamtos jėgas, tik nedaugelis dalykų yra tokie žavūs ir keliantys baimę kaip žaibas. Žiauri perkūnijos galia ir grožis gali kelti nuostabą, tačiau ji taip pat kelia didelį pavojų. Nors tikimybė, kad į jus trenks žaibas, yra palyginti nedidelė, norint užtikrinti įgulos narių ir laivų saugumą, labai svarbu suprasti, kokią žalą jis gali padaryti, ypač jachtoms. Šiame straipsnyje nagrinėsime tikimybę būti nutrenktam žaibo, galimas žaibo padarytos žalos pasekmes ir veiksmingas priemones, skirtas apsaugoti jachtą nuo šio gamtos reiškinio.

Žaibo smūgio tikimybės supratimas

Žaibas trenkia palyginti retai, tačiau vis tiek kelia potencialų pavojų, ypač tiems, kurie leidžia laiką atviruose vandenyse. Nacionalinės meteorologijos tarnybos duomenimis, tikimybė, kad per metus į žmogų trenks žaibas, yra maždaug 1 iš 500 000. Tačiau ši statistika neturėtų sumenkinti žaibo saugos svarbos, nes pasekmės gali būti sunkios.

Žaibo padarytos žalos pavojai ir pasekmės

Žaibui trenkus į jachtą, elektros iškrova gali padaryti didelę žalą. Kai kurios iš galimų pasekmių yra šios:

 1. Konstrukcijos pažeidimai: Žaibas gali padaryti skylių, įtrūkimų ar pradūrimų laivo konstrukcijoje, dėl to gali atsirasti nuotėkis ir sutrikti stabilumas.

 2. Gaisro pavojus: Žaibo smūgio sukeltas stiprus karštis gali uždegti laive esančias degias medžiagas ir sukelti didelį gaisro pavojų.

 3. Elektros sistemos gedimas: Žaibo smūgis labai pažeidžia jachtos elektronikos prietaisus, o dėl to kilęs elektros energijos šuolis gali sugadinti arba sunaikinti gyvybiškai svarbią įrangą.

 4. Sužeidimai arba mirtis: Tiesioginis smūgis arba antrinis poveikis, pavyzdžiui, elektros smūgis arba krentantys daiktai, gali sukelti sunkius sužalojimus ar net mirtį įgulos nariams.

Jachtų apsaugos nuo žaibo sistemos

Norėdami sumažinti su žaibo smūgiais susijusią riziką, jachtų savininkai turėtų apsvarstyti galimybę įsirengti apsaugos nuo žaibo sistemą. Šias sistemas paprastai sudaro laidininkų, įžeminimo ir žaibolaidžių tinklas, strategiškai išdėstytas laive. Tinkamai įrengtos ir prižiūrimos šios sistemos gali nukreipti žaibo smūgius saugiai nuo jautrių zonų, sumažinti žalą ir sužeidimų riziką.

Saugos patarimai, kaip išvengti žaibo smūgių

Nors apsaugos nuo žaibo sistemos yra labai svarbios, taip pat labai svarbu taikyti saugos priemones, kad apskritai išvengtumėte žaibo smūgio. Štai keletas saugos patarimų, kurių reikėtų nepamiršti:

 1. Stebėkite oro sąlygas: Stebėkite oro prognozes ir stebėkite artėjančios audros požymius.

 2. Ieškokite prieglobsčio: Kai netoliese griaudėja perkūnija, ieškokite tinkamo prieglobsčio sausumoje arba jachtos kajutėje. Venkite atvirų erdvių ir aukštų objektų.

 3. Atjunkite elektroniką: Per perkūniją atjunkite jautrius elektroninius prietaisus, kad apsisaugotumėte nuo žaibo iškrovos sukeltų elektros įtampos šuolių.

 4. Venkite veiklos vandenyje: Plaukiojimas, žvejyba ar užsiėmimas vandens sportu perkūnijos metu labai padidina riziką būti nutrenktam žaibo.

 5. Jei per perkūniją esate jachtoje, ieškokite prieglobsčio po deniu ir venkite sąlyčio su metaliniais daiktais ar stovinčiu vandeniu.

Draudimo vaidmuo atlyginant žaibo padarytą žalą

Jachtų savininkai turėtų apsvarstyti galimybę apsidrausti visapusišku draudimu, apimančiu apsaugą nuo žaibo padarytos žalos. Labai svarbu atidžiai peržiūrėti polisą ir įsitikinti, kad jis apima ne tik fizinę žalą, bet ir galimą atsakomybę bei remonto ar pakeitimo išlaidas.

Žaibo saugos priemonės įgulos nariams

Visi įgulos nariai turėtų būti apmokyti apie žaibo saugos protokolus. Tai apima pavojų supratimą, audros sąlygų atpažinimą ir žinojimą, kaip reaguoti žaibo smūgio atveju. Švietimas ir pasirengimas yra labai svarbūs siekiant sumažinti riziką ir užtikrinti visų laive esančių žmonių saugumą.

Reguliarių patikrinimų ir techninės priežiūros svarba

Reguliarūs patikrinimai ir techninė priežiūra yra būtini siekiant nustatyti galimus jachtos apsaugos nuo žaibo sistemos pažeidžiamumus. Atliekant įprastus patikrinimus, įskaitant vizualines apžiūras ir sistemos efektyvumo testavimą, galima išvengti su žaibais susijusių incidentų ir užtikrinti, kad sistema visada veiktų optimaliai.

Mūsų žurnale skaitykite aukščiausios kokybės straipsnius tokiomis temomis kaip buriavimas, buriavimo patarimai ir kelionės kryptys.

Buriavimas jachta audringu oru su griaustiniu ir žaibais

Dažniausiai pasitaikantys klaidingi įsitikinimai apie žaibosaugą

Egzistuoja keletas klaidingų įsitikinimų, susijusių su žaibo sauga. Svarbu paneigti šiuos mitus ir pateikti tikslią informaciją, kad būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių. Keletas dažniausiai pasitaikančių klaidingų įsitikinimų yra šie:

 1. Žaibas niekada netrenkia į tą pačią vietą du kartus.
 2. Guminiai batų padai užtikrina pakankamą apsaugą.
 3. Statiniai su metaliniais stogais traukia žaibus.
 4. Žaibas trenkia tik per smarkias liūtis.

Žaibų pavojų keliančių vietovių ir orų modelių nustatymas

Tam tikros geografinės vietovės ir orų modeliai yra labiau linkę į žaibus trenkti nei kiti. Labai svarbu nustatyti šias didelės rizikos vietoves ir žinoti, kokios oro sąlygos yra palankios žaibo aktyvumui. Pasikonsultavus su vietos meteorologijos tarnybomis ir naudojantis pažangiomis orų stebėjimo sistemomis galima nustatyti geriausią veiksmų planą, kaip išvengti su žaibais susijusių pavojų.

Veiksmai, kurių reikia imtis perkūnijos metu

Jei perkūnija užklumpa jachtoje, labai svarbu nedelsiant imtis veiksmų. Toliau pateikiame rekomenduojamus veiksmus:

 1. Persikelkite į saugias vietas: Ieškokite prieglobsčio jachtos kajutėje arba kitose uždarose patalpose, toliau nuo langų, metalinių daiktų ir laivo stiebo.

 2. Atjunkite elektros įrangą: Išjunkite ir atjunkite visus nebūtinus elektros prietaisus, kad sumažintumėte elektros įtampos šuolių žalos riziką.

 3. Venkite sąlyčio su metaliniais paviršiais: Nelieskite jokių metalinių paviršių ar daiktų, kurie gali praleisti elektrą, pavyzdžiui, turėklų ar takelažo.

 4. Stebėkite orus: Būkite informuoti apie audros eigą ir būkite pasirengę prireikus taikyti avarines procedūras.

Žaibo žalos mažinimo būdai

Be apsaugos nuo žaibo sistemų, yra papildomų priemonių, kurių gali imtis jachtų savininkai, kad sumažintų žaibo žalos riziką ir mastą. Šios priemonės yra šios:

 1. Apsaugos nuo viršįtampių: Įrenkite viršįtampių apsaugas visame laive, kad apsaugotumėte elektroninę įrangą nuo staigių elektros energijos šuolių.

 2. Įžeminimo sistemos: Užtikrinkite tinkamą elektros sistemų įžeminimą, kad elektros energija būtų nukreipta nuo svarbiausių komponentų ir sumažėtų žalos rizika.

 3. Žaibolaidžiai: Apsvarstykite galimybę įrengti žaibolaidžius kartu su apsaugos nuo žaibo sistema, kad būtų galima pritraukti ir saugiai nuleisti žaibo smūgius.

 4. Prijungimas ir ekranavimas: Įdiekite sujungimo ir ekranavimo metodus, kad žaibas turėtų laidų kelią, apsaugantį jautrią įrangą ir sumažinantį žalos riziką.

Žaibo smūgio poveikis jachtos elektronikai

Jachtų elektronika yra ypač jautri žaibo smūgių žalai. Su smūgiu susijusi aukšta įtampa ir galios šuoliai gali sutrikdyti arba sunaikinti jautrias navigacines sistemas, ryšių įrenginius ir kitus svarbius elektroninius komponentus. Norint sumažinti šią riziką, būtina investuoti į tvirtą ir viršįtampiams atsparią elektroniką, taip pat į tinkamą įžeminimą ir ekranavimą.

Avarinės žaibo smūgio procedūros

Nelaimingu atveju, jei į jachtą trenkia žaibas, labai svarbu turėti gerai apibrėžtas avarines procedūras. Šiose procedūrose turėtų būti numatyti veiksmai, kurių reikia imtis iš karto po smūgio, įskaitant žalos įvertinimą, sužeidimų patikrinimą, prireikus susisiekimą su avarinėmis tarnybomis ir būtinų remonto ar saugos priemonių inicijavimą.

Žaibo padarytos žalos remonto išlaidos

Žaibo padarytos žalos jachtai remontas gali brangiai kainuoti. Priklausomai nuo žalos masto, remontas gali būti susijęs su konstrukcijos taisymu, elektros sistemos pakeitimu ar net visišku laivo atstatymu. Tinkamas draudimas ir prevencinių priemonių įgyvendinimas gali padėti sumažinti su žaibo žala susijusią finansinę naštą.

Išvada

Jachtų savininkams ir įgulos nariams labai svarbu suprasti, kokia yra tikimybė, kad į laivą trenks žaibas, ir kokią žalą jis gali padaryti. Įdiegę veiksmingas apsaugos nuo žaibo sistemas, praktikuodami saugos priemones ir nuolat informuodami apie oro sąlygas, asmenys gali gerokai sumažinti riziką ir užtikrinti savo ir savo laivų saugumą. Atminkite, kad žaibas yra gamtos jėga, kuri reikalauja pagarbos ir atsargumo, todėl, kalbant apie žaibo saugą, visada geriau būti atsargesniems.

Tad ko laukiate? Peržiūrėkite mūsų užsakomųjų laivų asortimentą ir keliaukite į kai kurias mėgstamiausias buriavimo vietas.

DUK apie žaibus, stebinančius valtis ir jachtas