Check in: Ako si prebrať loď? Čo musíte skontrolovať?

Pri preberaní lode musíte skontrolovať exteriér aj interiér a celé plavidlo preliezť skrz na skrz. Na čo presne sa zamerať?

Prevzatie lode pred vyplávaním je jeden z najdôležitejších momentov, ak si nechcete nechať pokaziť plavbu. Lenže keby ste mali skontrolovať všetko, tak by ste asi vôbec nevyplávali. Je preto dobré sa zamerať na kľúčové veci a vybavenie. Poradíme vám, ktoré to sú a čo na nich preveriť.

Check-in v maríne: Ako sa preberá loď?

Check-in v maríne možno rozdeliť na dve hlavné časti — kontrolu exteriéru plavidla a kontrolu vnútri. Než začnete loď preberať, zapnite si všetky spínače dole v salóne na lodnom paneli, myslené všetky, ktoré dávajú zmysel a nespustia nechcenú operáciu, ako napríklad beh čerpadla naprázdno a pod.

Kontrola exteriéru lode: 10 vecí, ktoré nesmiete vynechať

1) Trup lode ap aluba

Po zapnutí spínačov pokračujte vizuálnou kontrolou paluby lode, bokov, zadnej časti a prednej časti. Vezmite si mobil s foťákom alebo priamo foťák a obíďte kompletne loď zvonku a nafoťte akékoľvek viditeľné šrámy na lodi (pokiaľ nemáte úplne novú loď, vždy sa nejaký šrám na lodi nájde). Detailnejšie sa zamerajte na kontrolu hrán lode na zadnej časti a na bokoch (náchylné miesto na náraz/odretie od prístavných mól pri nedostatočnom použití fenderov), luken (na lúky veľa hľadia charterovky, pretože ich výmena je pomerne drahá) a okolie prednej časti v blízkosti kotvy ( predok môže byť poničená predovšetkým od kotvy).

2) Motor – vyskúšajte jeho chod a radenie  

Zapnite motor. Kontrolujte, či naštartuje bez problémov. Zaraďte postupne chod dopredu, skúste pridať, zaraďte neutrál, zaraďte chod dozadu a skúste pridať. Všetko radenie by malo fungovať plynule a vždy by ste mali cítiť prechod medzi neutrálom a zaradeným stupňom vpred a vzad. Skontrolujte, či je možné zvýšiť voľnobežné otáčky (kvôli dobíjaniu bateriek). Skontrolujte, či sa motor chladí (z výfuku motor „fluše vodu“).

3) Kotva a kotevný navijak

Nechajte zapnutý motor a choďte skontrolovať na predok kotvu. Skontrolujte spojenie kotvy s reťazou, kotvu a jej uloženie v držiaku (skontrolujte stav kotvy, či nie je poničená, či je správne umiestnená v držiaku kotvy, či držiak kotvy nie je poškodený, či je koniec reťaze priviazaný v kotevnej studničke). Skontrolujte ovládanie kotvy a vyskúšajte spúšťanie a vyťahovanie kotvy.

TIP YACHTING.COM: Ako vyzerá celý proces check-inu v maríne? Čo všetko po vás bude charterová spoločnosť chcieť, ako prebrať loď, ale aj čo zvážiť pred podpisom zmluvy, alebo čo si môžete pred vyplávaním pripraviť už doma, sa dozviete v článku Ako prebieha check-in pri charterovej lodi krok za krokom.

4) Takeláž (plachty, laná a prvky súvisiace s plachtením)

Pokiaľ to poveternostné podmienky dovolia, vytiahnite postupne plachty. Ak to kvôli počasiu nie je možné, dohodnite sa s charterovou spoločnosťou, že kontrolu plachiet vykonáte pri prvom vyťahovaní plachiet. A v prípade, že budú zničené, prídete späť do maríny alebo doložíte spätne fotky poškodenia; tu už individuálne záleží na prístupe charterovej spoločnosti, ako sa k prípadnému problému s plachtami postaví. Pokiaľ sú plachty poškodené, trvajte na ich opravení alebo výmene.


Skontrolujte laná (oplet by nemal byť porušený; ak je oplet porušený, trvajte na výmene lana), vinšny (či nie sú poničené a či je ich chod plynulý), stopery (či sa dobre otvárajú/zatvárajú, či správne plnia funkciu — držia laná), uchytenie rahna do sťažňa (ak napríklad nechýba matka skrutky alebo závlačka). Vykonajte vizuálnu kontrolu sťažňa, rahna, bočných vant, predného a zadného sťahu (či niečo z toho nie je poničené).

TIP YACHTING.COM: Napadlo vás niekedy požičať si gennaker — najrozšírenejšiu prídavnú plachtu, ktorú môžete na charterových lodiach vidieť? Gennaker nie je na lodi automaticky a každý kapitán si ho musí pred plavbou nainštalovať sám aj s oťažami. V charterovkách ho dostanete väčšinou pri check-ine zbalenom v taške. Znie to zložito, ale nie je sa čoho báť — pomôže vám článok 5 dôvodov, prečo si požičať gennaker.

5) Palubné vybavenie

Skontrolujte prístroje na palube (námorný plotter, prístroje ukazujúce hĺbku (informujte sa, či je hĺbka meraná od vodorysky alebo od spodku kýlu), smer a rýchlosť vetra, údaje súvisiace s autopilotom). Skontrolujte záchranný kruh/podkovu a záchrannú svietiacu bóju (či je všetko správne zbalené, či je šnúrka k podkove ak lodi dobre naviazaná, či záchranná bója pri spustení svieti). Informujte sa, kde je umiestnený záchranný ostrovček (povinné vybavenie lode na plavbu v oblasti B — 200 NM od pobrežia). Skontrolujte svetlá na palube lode (pozičné svetlá, motorové svetlo, zadné svetlo, palubné svetlo svietiace zo sťažňa na prednú časť paluby).

6) Kormidlo a autopilot

Skontrolujte chod kormidlového kolesa/kormidlových kolies a autopilota, či si prevezme kontrolu nad kormidlami (skúste nastaviť 10° doprava a doľava a skontrolujte, či otáča kormidlami). Vykonajte vizuálnu kontrolu kormidlového listu/kormidlových listov (pokiaľ na ne uvidíte napr. z móla).

7) Prívesný motor

Pokiaľ si požičiavate prívesný motor, skontrolujte jeho pevnosť uchytenia na zábradlí a či je zaistený špagátom. Vyskúšajte krátko na držiaku jeho naštartovanie, pridanie plynu, chcípnutie.

8) Dinghy

Skontrolujte, či dinghy nie je poškodený a či je dostatočne nafúknutý (či z neho neuteká vzduch). Pokiaľ by nebol dostatočne nafúknutý, skúste ho dofúknuť a sledujte, či z neho vzduch neuteká.

9) Batysty

Skontrolujte vybavenie batyst vrátane úložných priestorov pod podlahami v kokpite/u kormidiel. V úložných priestoroch by ste mali nájsť rezervnú pinu, náhradnú kotvu, laná — obzvlášť potom dlhé kotevné lano (cca 50 m) na vyväzovanie k brehu, páka k ručnej bilge pumpe (často uchytená zospodu na veku batysty), vedro, rejžák vody, pádla a pumpa k člnu (pumpu vyskúšajte!), záchranný ostrovček.

10) Plynové fľaše

Skontrolujte stav plynových fliaš (či sú plné - skúste poťažkať fľaše v ruke, či hadica nie je sterela, či funguje ventil - zapnite ventil a bežte vyskúšať sporák a rúru).

Kontrola interiéru lode pri check-ine: Na čo sa zamerať

1) Varenie

Zapnite plyn na sporáku (obvykle pred tým musíte zapnúť ventil plynu pri bombe vonku a ďalej pod sporákom/v blízkosti sporáka). Priložte zapaľovač/sírky, zapáľte plameň. Postupne vyskúšajte funkčnosť všetkých platničiek a rúry. Skontrolujte kuchynské vybavenie na varenie.

2) Chladnička

Skontrolujte, či chladnička chladí a či je možné regulovať výkon chladničky (ak je u chladničky regulácia). Hovorí sa, že počas letných plavieb je chladnička hneď po motore druhou najdôležitejšou vecou na lodi. 

3) Bezpečnostné vybavenie

Skontrolujte počet, umiestnenie a stav záchranných viest a harnesov. Pokiaľ plávate s deťmi, overte, že je na lodi dostatok viest pre deti i dospelých, rovnako tak aj to, či sú vesty dostatočne veľké pre mohutnejších členov posádky. Správne by mal byť počet viest na lodi podľa kapacity lode (možno vyžadovať pre plavbu aj jednu vestu náhradnú). Harnesy sú na lodi obvykle pre menej osôb, než pre celú posádku (podľa typu a náročnosti plavby vyžadujte harnesy pre celú posádku).


Či už sa chystáte na loď s vlastnými deťmi alebo s ratolesťami vašich známych, je potrebné plavbu a loď trochu prispôsobiť, aby všetko prebehlo hladko a predovšetkým bezpečne. V článku Bezpečná dovolenky na lodi, ktorú si užijú malí aj veľkí jachtári sme spísali najdôležitejšie zásady, ktoré treba dodržiavať.


Informujte sa o umiestnení hasiacich prístrojov, požiarnej sekery, nožníc na prestrihnutie vantov/sťahov. Skontrolujte signálne vybavenie, pyrotechnické vybavenie a denné znaky (kužeľ a gule). Informujte sa o umiestnení lekárne a skontrolujte jej obsah. Informujte sa o umiestnení bocmanskej lávky (ak lávka nebude na lodi, vyžadujte ju).

4) Navigačné vybavenie

Prejdite aj navigačné vybavenie — mapy, navigačné pomôcky (kružítko/odpichovátko, pravítko, ceruzka, guma), pilota/sprievodca pre danú oblasť.

TIP YACHTING.COM: Muž cez palubu (Man Over Board alebo MOB) je niečo, čo nechce žiadny jachtár zažiť. Ale keď sa to stane, treba vedieť rýchlo a správne zareagovať, pretože ide o život. Kapitán aj posádka sú vo chvíli, keď niekto spadne do mora, vystavení obrovskému stresu, a preto je kľúčové poznať a ovládať jednotlivé kroky a role počas záchrannej operácie. Ako na to si pripomeňte v článku Muž cez palubu (MOB) krok za krokom.

5) Záchody

Overte, či záchody dobre splachujú, či nikde okolo záchodu neuniká voda. Informujte sa, či je na lodi fekálny tank a kde je kohút na jeho vypustenie.

TIP YACHTING.COM: Jedným z dôležitých vybavení na lodi je aj toaleta. Doma zvláda jej použitie každý, ale lode sú isté špecifiká. S akými typmi záchodov sa na lodi môžete stretnúť? Ako správne splachovať? Čo do toalety hádzať a čo nie? Ako predísť vyliatiu obsahu nádrže, alebo si poradiť s upchatým záchodom? Na všetky tieto vaše otázky odpovie nasledujúci článok: Lodná toaleta: Ako ju používať.

6) Voda a nádrže

Zistite, či všade v umývadlách, drezoch a sprchovacích kútoch tečie voda a či dobre odteká. Informujte sa, kde vodu a odpady vypnúť. Pýtajte sa na umiestnenie nádrží na vodu. Ako a kde je možné nádrže na vodu prepínať (pokiaľ je na lodi viac nádrží na vodu). Zistite, kde je plniaci otvor nádrží. Pýtajte sa, či boli nádrže doplnené (doplnením sa môžete presvedčiť, či sú plné).

7) VHF a ostatné elektrické vybavenie

Overte funkčnosť vysielačky — zapnutie/vypnutie, ladenie kanálov/ skúška funkcie squelch. To isté platí aj pre funkčnosť wifi na palube (ak ju máte zaplatenú). Skontrolujte funkčnosť zásuviek, ukazovatele paliva a vody a ich stav. Nevynechajte ani lodné vypínače — či fungujú, či držia v polohách zapnuté/vypnuté. Informujte sa na vypínače, pri ktorých neviete ich funkciu. Informujte sa o umiestnení hlavných ističov — vypínačov batérií, kotevného vrátku a hlavného vypínača elektrického prúdu na lodi. Skontrolujte svetlá vo vnútri lode.

8) Lodné dokumenty 

Medzi lodné dokumenty patrí osvedčenie o technickej spôsobilosti, povolenie na plavbu v danej oblasti, zoznam členov posádky alebo crew list, poistenie lode, (koncesná listina). Vyžadujte od charterovej spoločnosti kontakt na človeka, ktorého budete kontaktovať v prípade problémov.

9) Motor

Otvorte motorový priestor (najčastejšie ho nájdete pod schodmi do salónu). Skontrolujte, či nedochádza k úniku oleja — či z motora niečo netečie a priestor pod motorom je suchý a čistý, môžete tiež skontrolovať stav oleja a chladiacej kvapaliny (merky/nádobky podobné ako v aute), napnutie klinových remeňov, pokiaľ nie sú zakryté pod vekom ( všetky spomínané kontroly kvapalín, stavu motora a časti motora by ale mali byť vykonané technikom charterovej spoločnosti). Zistite umiestnenie plniaceho otvoru nádrže na naftu. Pýtajte sa, či je nafta doplnená a skontrolujte palivomer (bohužiaľ nemožno často veriť ani charterové spoločnosti, ani palivomeru). Pokiaľ chcete mať istotu, že je nádrž na naftu plná, zájdite čo najskôr k benzínke a dočerpajte naftu (jedine tak budete mať istotu).

10) Náradie a náhradné diely

Informujte sa, kde je umiestnené náradie a náhradné diely k motoru. Skontrolujte obsah náradia.

TIP YACHTING.COM: Poctivé prevzatie lode nie je záležitosť na pár minút. A než sa nazdáte, dovolenka na lodi je skoro na konci. Kedy stihnúť všetku tú zábavu? Spísali sme pre vás 10 dobrých dôvodov, prečo ísť jachtiť aspoň na 14 dní.

Rýchly prehľad: Čo skontrolovať pri prevzatí lode počas check-inu?

Vonku

 • Trup lode – paluba, boky, predok, zadok
 • Motor – radenie, chladenie
 • Kotvenie – kotva, ovládanie, navijak, reťaz
 • Takeláž – plachty, laná, vinšny, stopéry, rahno, sťažeň
 • Palubné vybavenie – prístroje, kruh/podkova, ostrovček, svetlá
 • Kormidlo - bicykel / pina, list, autopilot
 • Prívesný motor – uchytenie, zaistenie povrázkom, štart, pridanie
 • Dinghy – nafúknutý?
 • Batysty – obsah batyst a priestorov pri kormidlách (pína, kotva, laná, páka k bilge pumpe, hadice, pádla a pumpa, záchranný ostrovček)
 • Plynové fľaše (plnosť, ventil, náhradné)

Vnútri

 • Varenie – platničky, rúra, kuchynské vybavenie
 • Chladnička – chladí
 • Bezpečnostné vybavenie – vesty, harnesy, hasiace prístroje, sekera, nožnice na vanty/sťahy, lekáreň
 • Navigačné vybavenie – mapy, navigačné pomôcky, pilot pre danú oblasť
 • Záchody – splachujú, netečú v okolí
 • Voda a nádrže – tečie voda, dobre odteká, prepínanie nádrží
 • VHF a ostatné elektrické vybavenie – VHF, Wifi, zásuvky, lodné vypínače, hlavné ističe, svetlá
 • Lodné dokumenty – osv.tech.spôsobilosti, povolenie na plavbu, crew list, poistenie lode, koncesná listina, emergency kontakt
 • Motor – suchý a čistý, plniaci otvor na naftu
 • Náradie a náhradné diely – obsah náradia, jednotlivé diely

TIP YACHTING.COM: Okrem podrobného postupu, ako prevziať loď, sa hodí aj zoznam vecí, ktoré si na loď nezabudnúť pribaliť. Prečítajte si naše tipy aj preverené rady.

Nalákal vás článok a chcete aj na loď? Ozvite sa priamo ma.

FAQ Čo kontrolovať pri check-ine