+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Ochrana osobných údajov

1. Bezpečnosť

Yachting.com, s.r.o. rešpektuje vaše súkromie. Ochrane vášho súkromia, rovnako ako aj zabezpečeniu všetkých dát venujeme pri všetkých obchodným postupoch mimoriadnu pozornosť.
Aby spoločnosť yachting.com, s.r.o., ochránila dáta, ktoré máme pod kontrolou, pred zneužitím, stratou, porušením, prístupom neoprávnených osôb alebo neoprávneným prezradením, používa vhodné bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia neustále zlepšujeme v súlade so stavom technologického vývoja.

2. Používanie externých odkazov

Webová stránka yachting.com, s.r.o., môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán prevádzkované poskytovateľmi, ktorí s nami nie sú v kontakte. Po kliknutí na odkaz (napr. IP adresu alebo URL stránku, ktorá odkaz obsahuje) už na zhromažďovanie, ukladanie či spracovanie akýchkoľvek osobných údajov a dát prenesených kliknutím na odkaz nemáme vplyv, keďže správanie tretích strán je z povahy veci mimo našu kontrolu. Nemôžeme byť preto zodpovední za spracovanie osobných údajov a dát tretími stranami. Z tohto dôvodu sa vyššie uvedené prehlásenie o bezpečnosti nevzťahuje na tieto externé odkazy.

3. Osobné údaje a súhlas s ich spracovaním a zasielaním obchodných správ v elektronickej podobe

Ak nám poskytnete svoje osobné údaje, spracujeme ich, prípadne nami poverený správca, s ktorým máme uzavretú príslušnú zmluvu, aby sme vás informovali o svojich produktoch a službách, pre účely technickej správy webovej stránky, zákazníckej správy, pre produktové prieskumy, pre otázky, ktoré zašlete yachting.com, s.r.o., alebo pre marketingové účely, avšak len v rozsahu nevyhnutnom na tento účel. Naši zamestnanci a poskytovatelia služieb pre spoločnosť yachting.com, s.r.o., sú povinní zachovávať dôvernosť a dodržiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Vaše údaje nebudú bez vášho súhlasu postúpené tretím stranám mimo yachting.com, s.r.o., a/alebo mimo povereného správcu.
Registráciou a vyplnením osobných údajov udeľuje návštevník v zmysle zák. č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, v platnom znení, výslovný súhlas s tým, aby spoločnosť yachting.com, s.r.o., IČ: 27586421, ako prevádzkovateľ, prípadne ňou určený správca, spracovávala poskytnuté osobné údaje, uložila ich vo svojej databáze a využila ich pre účely vo vyššie uvedenom odstavci.
Registráciou návštevník súčasne súhlasí s tým, aby mu spoločnosť yaching.com, s.r.o., IČ: 27586421, ako prevádzkovateľ, zasielala obchodné správy o ponuke produktov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty alebo služby krátkych správ (SMS) v zmysle zákona č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti v platnom znení.
Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných správ poskytuje návštevník dobrovoľne a na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať výslovným a určitým prejavom učineným formou doporučeného dopisu či e-mailu prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním obchodných správ je rovnako možné zrušiť prostredníctvom odkazu umiestneného v každej obchodnej správne yachting.com, s.r.o. V tomto prípade budú vaše osobné údaje zmazané. Dáta pre účely fakturácie a účtovania nebudú dotknuté.

Poučenie o nahrávaní hovorov klientskej linky yachting.com

Čo v tomto poučení nájdete?

Toto poučenie zhŕňa základné zásady spracovania osobných údajov zo strany yachting.com, pokiaľ ide o nahrávanie telefónnych hovorov na klientskych linkách s (potenciálnymi) zmluvnými partnermi zo strany našej spoločnosti. 


Poučenie o nahrávaní hovorov klientskej linky yachting.com


4. Používanie cookies

1. Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia vo vašom počítači, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies môžete kedykoľvek zmazať. Upozorňujeme však, že zmazanie cookies môže mať za následok, že niektoré funkcie už nebudú k dispozícii. Informácie o zmazaní cookies nájdete vo funkcii Pomocník vo svojom prehliadači.

2. yachting.com cookies
Yachting.com, s.r.o., používa cookies a aktívne komponenty (napr. JavaScript) pre sledovanie preferencií návštevníkov a optimálne prispôsobenie rozvrhu svojej webovej stránky.

Rozsah a účel spracovania dát

Po návšteve našej webovej stránky uložíme meno vášho internetového poskytovateľa, webovú stránku, z ktorej ste nás navštívili, webové podstránky, ktoré u nás navštívite, všetky vami stiahnuté súbory, videné videá/pustené audio stopy, jednotlivé odkazy, na ktoré kliknete, vyhľadávané slova a frázy (site search), ako aj dátum a dĺžku vašej návštevy. Pokiaľ je vaša návšteva výsledkom online reklamy, napr. bannerov, reklamných videí, kampaní vo vyhľadávačoch, zaznamenávame tiež, aký banner, AdWords atď. vás motivovali k návšteve webovej stránky yachting.com, s.r.o.

Tieto informácie nám pomáhajú čo najlepšie prispôsobiť našu webovú stránku potrebám všetkých návštevníkov.

3. Cookies iných poskytovateľov

Niektoré webové podstránky yachting.com, s.r.o., zahŕňajú obsah a služby iných poskytovateľov (napr. YouTube, Facebook, Instagram), ktorí môžu používať cookies a aktívne komponenty. Yachting.com, s.r.o., nemá na spracovaní osobných údajov a dát týmito poskytovateľmi vplyv.

Pre informácie o spôsobe spracovania vašich dát navštívte webovú stránku príslušného poskytovateľa.


5. Používanie analytických nástrojov Google Analytics, Mouseflow, IBM Marketing Cloud, Facebook Pixel a meranie prístupu

Na týchto webových stránkach vykonáva spoločnosť yachting.com, s.r.o., meranie prístupu pomocou nástroja k analýze navštevovaných webových stránok spoločností Google Analytics, Mouseflow a IBM Marketing Cloud. Na svojej facebookovej stránke vykonáva spoločnosť yachting.com, s.r.o., meranie prístupu pomocou nástroja Pixel. 

Prístupové údaje sú zaznamenávané anonymne, takže nie je možné vytvorenie prepojenia k používateľovi. Je to zabezpečené najmä anonymizáciou IP adresy.

Aby byla umožněna analýza použití webové stránky, používají se k záznamu tzv. cookies. Díky tomu může yachting.com, s.r.o. především zlepšit kvalitu dat. Zaznamenané informace o použití internetových stránek jsou anonymně přenášeny na server statistiky, který je provozován společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) ve Spojených státech amerických.

Prístup k týmto anonymným údajom majú výhradne oprávnené osoby.

6. Používanie sociálnych zásuvných modulov ako súčasť sociálnych médií

1. Facebook

Webová stránka yachting.com, s.r.o., používa sociálne zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Zásuvné moduly je možné identifikovať pomocou loga Facebook alebo prípony „Facebook“, „Like“ či „Share“.

Pri návšteve niektorej z našich webových podstránok, ktorá zásuvné moduly obsahuje, sú tieto zásuvné moduly pôvodne deaktivované. Zásuvné moduly nie sú aktivované, dokým nekliknete na príslušné tlačidlo. Aktiváciou zásuvných modulov vytvoríte spojenie s Facebookom a vyjadríte súhlas s prenosom dát na Facebook. Ak ste prihlásení do svojho konta na Facebooku, môže Facebook spojiť vašu návštevu s vaším účtom na Facebooku. Ak stlačíte príslušné tlačidlo, váš prehliadač prenesie príslušnú informáciu priamo na Facebook, kde sa uloží.

Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, o ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou Facebook a vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu vášho súkromia, sú uvedené v prehlásení Facebooku o ochrane dát.

Ak nechcete, aby Facebook zhromažďoval vaše dáta prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky odhlásiť z Facebooku.


2. YouTube

Webová stránka yachting.com, s.r.o., používa videoplatformu YouTube prevádzkovanú spoločnosťou YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je platforma, ktorá umožňuje prehrávanie audio a video súborov.

Po otvorení niektorej z našich webových podstránok vytvorí integrovaný prehrávač YouTube spojenie s YouTube pre zaistenie technického prenosu video alebo audio súboru. Ak je naviazané spojenie s YouTube, sú na YouTube prenášané dáta.

Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou YouTube a vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu vášho súkromia, sú uvedené v prehlásení YouTube o ochrane dát.


3. Instagram

Internetové stránky yachting.com, s.r.o.  používají sociální zásuvné moduly („zásuvné moduly“) sociální sítě Instagram, která je provozována společností Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Zásuvné moduly lze identifikovat pomocí loga Instagram nebo přípony „Instagram“.

Pri návšteve niektorej z našich webových podstránok, ktorá zásuvné moduly obsahuje, sú tieto zásuvné moduly pôvodne deaktivované. Zásuvné moduly nie sú aktivované, dokým nekliknete na príslušné tlačidlo. Aktiváciou zásuvných modulov vytvoríte spojenie s Instagramom a vyjadríte súhlas s prenosom dát na Instagram. Ak ste prihlásení do svojho konta na Instagrame, môže Instagram spojiť vašu návštevu s vaším účtom na Instagrame. Ak stlačíte príslušné tlačidlo, váš prehliadač prenesie príslušnú informáciu priamo na Instagram, kde sa uloží.

Informácie o rozsahu a účelu zberu dát, ďalšom spracovaní a používaní dát spoločnosťou Instagram a vašich právach a nastaveniach, ktoré môžete použiť na ochranu vášho súkromia, sú uvedené v prehlásení Instagramu o ochrane dát.