Ubezpieczenie depozytów

Ubezpieczenie depozytów

Podarty żagiel, zadrapana burta w marinie, zgubiony odbijacz - to może się zdarzyć nawet najbardziej doświadczonym załogom. Żegluj bez obaw o uszkodzenie łodzi lub jej wyposażenia i utratę depozytu.

Oferta ubezpieczeń > Ubezpieczenie depozytów

Czym jest ubezpieczenie depozytów?

Zarysowany żelkot łodzi, zatkana toaleta, zanurzony silnik zaburtowy, zepsuty lub podniesiony właz - to tylko kilka z najczęstszych powodów utraty kaucji, którą wpłacasz firmie czarterowej podczas odprawy. Kwota ta zazwyczaj waha się od 500 do 5000 euro.


Jeśli podczas rejsu nie wystąpią żadne szkody, otrzymasz zwrot kaucji, w przeciwnym razie firma czarterowa potrąci część lub całość kaucji (w zależności od wysokości szkody). Wykupienie ubezpieczenia kaucji gwarantuje, że nie stracisz swoich pieniędzy. Do wyboru są dwa warianty: ubezpieczenie kaucji BASIC i ubezpieczenie kaucji EXTRA.

PORÓWNANIE WARIANTÓW UBEZPIECZENIA DEPOZYTÓW


PODSTAWOWY
EXTRA
Ubezpieczenie podstawowych żagli, pontonu, kabestanów, żelkotu.
Ubezpieczenie dodatkowych żagli
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Udział własny20% wartości depozytu
10% wartości depozytu

Ubezpieczenie depozytów ma zastosowanie do wszystkich obywateli UE mieszkających w UE.

PODSTAWOWE Ubezpieczenie depozytów

Dlaczego warto wykupić wariantBASIC?

Ubezpieczenie to obejmuje częściową lub całkowitą utratę depozytu w wyniku wypadku, kradzieży, wandalizmu lub klęski żywiołowej.


Ile kosztuje wariantBASIC ?

Koszt ubezpieczenia depozytu zależy od kwoty depozytu. Szczegółowe informacje na temat kosztów ubezpieczenia depozytu w wariancie BASIC, w tym ewentualnego udziału własnego, można znaleźć w cenniku.

Szczęśliwa załoga na katamaranie przy słonecznej pogodzie

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Częściowa lub całkowita utrata kaucji na rzecz czarterującego w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia wyczarterowanego statku rekreacyjnego spowodowanego zaniedbaniem ubezpieczonego skippera lub załogi.


Zakres ubezpieczenia obejmuje również:


 • Ponton wraz z silnikiem zaburtowym
 • Żelkot
 • Podstawowe ż agle (w tym nieostrożne obchodzenie się z nimi, rozdarcie z powodu nagłych podmuchów wiatru itp.)
 • Utrata lub inne uszkodzenie kabestanów

Co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie nie obejmuje (wyłączenia) szkód spowodowanych:


 • umyślnie przez kapitana lub załogę jednostki pływającej
 • w wyniku użycia alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych
 • W związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi - np. wojną, buntem, nacjonalizacją, konfiskatą...
 • W przypadku, gdy kapitanem statku jest osoba nieposiadająca odpowiednich uprawnień, potwierdzonych powszechnie uznawanym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje (tj. statek nie może pływać bez upoważnionego kapitana).
 • podczas żeglugi w obszarze, dla którego statek nie został zatwierdzony
 • W przypadku, gdy statek nie nadaje się do żeglugi, jeśli taki stan już wystąpił i był widoczny przed wypłynięciem.
 • Nieuzasadnione zatrzymanie depozytu w wyniku zdarzenia, które nie zostało spowodowane przez ubezpieczonego, kapitana lub jego załogę
 • Wszelkie straty finansowe (np. zajęcie łodzi z powodu naruszenia prawa, opóźniony zwrot łodzi)
 • Podczas wyścigów i regat, w tym przygotowań do nich - w razie potrzeby można wykupić dodatkowe ubezpieczenie

Warunki korzystania z wariantu podstawowego

 • Płatność jest uzależniona od udowodnionego uszkodzenia lub zniszczenia wyczarterowanego statku.
 • Dowód winy za szkodę - załoga lub kapitan spowodowali szkodę.
 • Ubezpieczenie obejmuje wyłącznie załogę i kapitana z obywatelstwem UE, niezależnie od ich narodowości.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje obszarów krajów podlegających aktualnym ogranicz eniom sankcyjnym i nie obejmuje szkód spowodowanych przez osobę podlegającą ograniczeniom sankcyjnym.

Doświadczenie naszych klientów z ubezpieczeniem depozytów

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym artykułem - Ubezpieczenie depozytów łodzi czarterowych w praktyce: doświadczenia naszych klientów. Tutaj dowiesz się o doświadczeniach naszych klientów związanych z roszczeniami z tytułu ubezpieczenia kaucji - co im się przydarzyło, jak to rozwiązali i kiedy odzyskali swoje pieniądze.

Nasza wskazówka

Wahasz się, czy ubezpieczenie depozytu jest tego warte? Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowanie tak! Nie tylko zaoszczędzi ci nerwów, ale także sporo pieniędzy. Dowiedz się, dlaczego dokładnie powinieneś wykupić ubezpieczenie depozytu w naszym artykule - 5 powodów, dla których warto wykupić ubezpieczenie depozytu.

UBEZPIECZENIE DEPOZYTU gwarantuje, że otrzymasz

zwrotny depozyt ,nawet jeśli przypadkowo uszkodzisz łódź.

EXTRA Ubezpieczenie depozytów

Dlaczego warto wykupić wariant EXTRA ?

Ubezpieczenie obejmuje częściową lub całkowitą utratę depozytu w wyniku wypadku, kradzieży, wandalizmu lub klęski żywiołowej. Ponadto polisa obejmuje również rażące niedbalstwo i odpowiedzialność cywilną, w tym następcze straty finansowe i uszczerbek na zdrowiu innych osób - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.


Ile kosztuje wariant EXTRA ?

Koszt ubezpieczenia kaucji i odpowiedzialności cywilnej zależy od wysokości kaucji. Sprawdź szczegóły w tabeli, gdzie znajdziesz cennik i wysokość udziału własnego. W przypadku rezerwacji łodzi w pakiecie cenowym Premium, który obejmuje już ubezpieczenie kaucji BASIC, za wariant EXTRA zapłacisz tylko różnicę w cenie obu ubezpieczeń.

Załoga, córka i ojciec zwijający żagle

Co jest objęte ubezpieczeniem?

Częściowa lub całkowita utrata kaucji na rzecz czarterującego w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia wyczarterowanego statku rekreacyjnego spowodowanego zaniedbaniem ubezpieczonego skippera lub załogi.


Zakres ubezpieczenia obejmuje również:


 • Ponton wraz z silnikiem zaburtowym
 • Żelkot
 • Żagle podstawowe i dodatkowe (w tym nieostrożne obchodzenie się z nimi, rozdarcie z powodu nagłych podmuchów wiatru itp.)
 • Utrata lub inne uszkodzenia kabestanów
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - NOWOŚĆ: obejmuje również szkody wyrządzone członkom załogi przez skippera i jego obsługę statku. Nie obejmuje szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego na czarterowanym statku. Szczegóły tutaj.

Warunki korzystania z wariantu EXTRA

 • Płatność jest uzależniona od udowodnionego uszkodzenia lub zniszczenia wyczarterowanego statku
 • Dowód winy za szkodę - załoga lub kapitan spowodowali szkodę.
 • Ubezpieczenie obejmuje tylko załogę i kapitana z obywatelstwem UE, niezależnie od ich narodowości.
 • Ubezpieczenie nie obejmuje obszarów krajów podlegających aktualnym ogranicz eniom sankcyjnym i nie obejmuje szkód spowodowanych przez osobę podlegającą ograniczeniom sankcyjnym.

Co nie jest objęte ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie nie obejmuje (wyłączenia) szkód spowodowanych:


 • umyślnie przez kapitana lub załogę jednostki pływającej
 • w wyniku użycia alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych
 • W związku ze zdarzeniami nadzwyczajnymi - np. wojną, buntem, nacjonalizacją, konfiskatą...
 • W przypadku, gdy kapitanem statku jest osoba nieposiadająca odpowiednich uprawnień, potwierdzonych powszechnie uznawanym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje (tj. statek nie może pływać bez upoważnionego kapitana).
 • podczas żeglugi w obszarze, dla którego statek nie został zatwierdzony
 • W przypadku, gdy statek nie nadaje się do żeglugi, jeśli taki stan już wystąpił i był widoczny przed wypłynięciem.
 • Nieuzasadnione zatrzymanie depozytu w wyniku zdarzenia, które nie zostało spowodowane przez ubezpieczonego, kapitana lub jego załogę
 • Wszelkie straty finansowe (np. zajęcie łodzi z powodu naruszenia prawa, opóźniony zwrot łodzi)
 • Podczas wyścigów i regat, w tym przygotowań do nich - w razie potrzeby można wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód spowodowanych przez ubezpieczonego na wyczarterowanej łodzi.

Wszystko, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu kaucji za czarter łodzi

Zainteresowany naszą ofertą? Masz jakieś pytania? Napisz do nas, a my skontaktujemy się z Tobą:

Denisa Nguyenová

Denisa Nguyenová

Sales Consultant

+420 730 188 100denisa.nguyenova@yachting.com