Teknenin parçalarını anlamak: Denizcilik Terminolojisini Keşfetmek

Teknenin parçalarını anlamak: Denizcilik Terminolojisini Keşfetmek

Giriş

Tekne ve yelken söz konusu olduğunda, bir tekneyle ilişkili çeşitli parçaları ve terminolojileri anlamak çok önemlidir. Önemli hususlardan biri de bir teknenin farklı tarafları ve bunları tanımlamak için kullanılan özel terimlerdir. Bu kapsamlı kılavuzda, denizcilik terimlerinin büyüleyici dünyasına girecek, bir teknenin yanlarını, yelken terminolojisini, gemi terimlerini ve daha fazlasını keşfedeceğiz. İster deneyimli bir denizci olun ister tekne yolculuğunuza yeni başlıyor olun, bu makale size sularda güvenle gezinmek için ihtiyaç duyduğunuz uzmanlığı ve bilgiyi sağlayacaktır.

 • İskele Tarafı: Bir teknenin iskele tarafı, teknenin pruvasına (ön tarafına) bakarken sol tarafı ifade eder. Bu terim Latince sol anlamına gelen "portus" kelimesinden türemiştir. Bunu hatırlamak için "kırmızı porto şarabı" ifadesini düşünün, çünkü hem "port" hem de "sol" dört harflidir. Bir teknenin iskele tarafı genellikle geceleri kırmızı bir ışıkla işaretlenir.
 • Sancak Tarafı: İskele tarafının aksine, bir teknenin sancak tarafı pruvaya bakarken sağ taraftır. "Sancak" terimi Eski İngilizce "steorbord" kelimesinden gelmektedir ve eski zamanlarda teknenin dümen küreği veya dümeninin bulunduğu taraf anlamına gelmektedir. Sancak tarafı genellikle geceleri yeşil bir ışıkla gösterilir.

Bir Teknenin Önü ve Arkası

 • Pruva: Bir teknenin ön veya ön kısmı olarak da bilinen pruva, suyu kesen ön bölümdür. Pruvanın sadece basit bir nokta değil, kaldırma kuvveti ve dengeye yardımcı olan farklı bir alan olduğunu unutmamak önemlidir. Daha büyük teknelerde baş tarafta çapa dolapları veya oturma alanları gibi çeşitli ekipmanlar bulunabilir.
 • Kıç: Kıç taraf teknenin arka kısmıdır. Denge sağlar ve birçok teknede motor ve dümen mekanizmasını barındırır. Kıç, güverte alanı da dahil olmak üzere teknenin tüm arka ucunu da ifade edebilir. Yelkenli teknelerde kıç tarafta genellikle suya kolay erişim için bir yüzme platformu bulunur.

Yelken Terminolojisi

 • Ana Yelken: Ana yelken veya sadece "ana yelken" olarak da bilinen ana yelken, bir yelkenli teknedeki birincil yelkendir. Genellikle en büyük ve en önemli yelkendir ve birincil itici güç kaynağını sağlar. Ana yelken direğe bağlıdır ve çeşitli kontrol halatları veya levhalar kullanılarak ayarlanabilir.
 • Flok: Flok, ana direğin önüne yerleştirilmiş üçgen bir yelkendir. Teknenin dengelenmesine yardımcı olur ve rüzgarüstü seyrederken ek itiş gücü sağlar. Flok, pruvadan direğin tepesine kadar uzanan bir tel veya kablo olan forestay'a bağlanır.
 • Spinnaker: Spinnaker büyük, renkli ve genellikle asimetrik bir yelken olup rüzgaraltı seyirlerde kullanılır. Genellikle hafif ve orta şiddetteki rüzgarlarda açılır ve ana yelkenin karşı tarafından gelen rüzgarı yakalamaya yardımcı olur. Spinnaker yelken seyrine hız ve heyecan katar ve ustaca kullanılmasını gerektirir.

Yelken için Denizcilik Terimleri

 • Tacking: Bir teknenin pruvasını rüzgara doğru çevirerek yön değiştirdiği bir yelken manevrasıdır. Bu, yelkenlerin bir taraftan diğerine geçmesini sağlayarak teknenin rüzgara karşı açılarla seyretmesini sağlar. Tacking, rüzgarüstü seyrederken istenen hedefe doğru ilerlemek için çok önemlidir.
 • Jibing: Gybing olarak da bilinir, tramolanın tersidir. Yön değiştirmek için teknenin kıç tarafını rüzgâra doğru döndürmeyi içerir. Jibing tipik olarak rüzgaraltına yelken açarken kullanılır. Bumbanın (ana yelkenin alt kısmını tutan yatay direk) tekne boyunca kuvvetlice sallanmasını önlemek için dikkatli bir koordinasyon gerektirir.
 • Koşu: Rüzgar doğrudan teknenin arkasından gelirken yelken açmak anlamına gelir. Rüzgar yelkenleri engel olmadan doldurduğu için en hızlı yelken noktasıdır. Koşarken, teknenin rotası rüzgar yönüyle aynı hizaya gelir ve yelkenler rüzgarı verimli bir şekilde yakalamak için mümkün olduğunca açılır.

Gemi Terminolojisi

 • Baş güverte: Genellikle "fo'c'sle" olarak kısaltılan ön güverte, bir geminin üst güvertesinin ön kısmıdır ve tipik olarak pruvanın üzerinde yer alır. Tarihsel olarak, mürettebat için kamara görevi görmüş ve depolama alanları ile demir zincirini barındırmıştır. Günümüzde, modern gemilerde, baş güverte mürettebat konaklama yerlerini içerebilir veya depolama amacıyla kullanılabilir.
 • Çeyrek güverte: Çeyrek güverte, bir geminin üst güvertesinin kıç kısmıdır ve genellikle subaylar ve seyir faaliyetleri için ayrılmıştır. Gemiye komuta etme, navigasyon ve geminin bayrak ve işaretlerini kullanma gibi önemli gemi operasyonlarının gerçekleştirildiği belirlenmiş bir alandır.
 • Tekne: Tekne gövdesi, direkler, yelkenler ve üst yapı hariç olmak üzere bir tekne veya geminin ana gövdesi veya kabuğudur. Yüzdürme gücünü sağlayan ve tüm gemiyi destekleyen su geçirmez yapıdır. Gövde tipik olarak fiberglas, ahşap veya çelik gibi güçlü malzemelerden yapılır.

Rüzgar Terminolojisini Keşfetmek

 • Rüzgâr yönü: Rüzgar yönü, rüzgarın estiği taraf veya yön anlamına gelir. Rüzgar yönünde seyrederken, bir tekne rüzgar önden gelecek şekilde rüzgara doğru yönelir. Bu yön, rüzgarın yelken trimi ve manevra üzerindeki etkilerini anlamak için önemlidir.
 • Leeward: Leeward rüzgar yönünün tersidir. Rüzgarın estiği tarafı veya yönü ifade eder. Leeward seyrederken, bir tekne rüzgar arkadan gelecek şekilde konumlandırılır. Leeward tarafı daha az rüzgar alır ve genellikle daha yumuşak ve rahat yelken koşulları için kullanılır.

Temel Tekne Terimleri

 • Şamandıra: Şamandıra, teknelere rehberlik etmek ve tehlikeleri veya seyir kanallarını belirtmek için kullanılan yüzen bir işaret veya işaretçidir. Şamandıralar tipik olarak deniz tabanına demirlenir ve her biri belirli bir amaca hizmet eden çeşitli şekil ve renklerde olur. Güvenli navigasyonda hayati bir rol oynarlar ve benzersiz özellikleriyle tanımlanırlar.
 • Çapa: Çapa, bir tekneyi yerine sabitlemek için tekneden bırakılan kancalı veya kanatlı ağır bir cihazdır. Deniz tabanını kavrar ve teknenin sürüklenmesini önler. Demirleme, uygun koşulları bekleme veya balık tutma ya da yüzme gibi faaliyetler için durma sırasında teknenin hareketini durdurmak için çapalar gereklidir.
 • Dümen: Dümen, bir teknenin kıç tarafına takılan dikey, düz veya bıçak benzeri bir yapıdır. Teknenin dümenini tutmak ve yönünü kontrol etmek için kullanılır. Dümenci dümeni çevirerek teknenin rotasını değiştirebilir, tekneyi sağa veya sola yönlendirebilir.

Yaygın Denizci Terminolojisi

 • Kaptan: Kaptan, bir tekne veya yelkenli tekneden sorumlu kişidir. Kaptan, navigasyon, mürettebat yönetimi ve karar verme dahil olmak üzere teknenin genel işleyişinden ve güvenliğinden sorumludur. Tekneyi farklı koşullarda idare etmek için gerekli beceri ve deneyime sahiptirler.
 • Mürettebat: Mürettebat, teknenin işletilmesinde kaptana yardımcı olan bireyler grubunu ifade eder. Mürettebat üyeleri yelkenleri idare etmek, dümen tutmak, hatları yönetmek ve teknenin ve içindekilerin genel güvenliğini ve konforunu sağlamak gibi çeşitli sorumluluklara sahip olabilir.
 • Dümen: Dümen, dümeni kontrol etmek için kullanılan tekerlek, yeke veya diğer herhangi bir cihaz dahil olmak üzere bir teknenin dümen mekanizmasını ifade eder. Dümeni kullanan kişi tekneyi yönlendirmekten ve kaptanın talimatlarını takip etmekten sorumludur.

Yelken Talimatlarını Anlamak

 • İskele: İskele, pruvaya (ön tarafa) bakıldığında bir teknenin sol tarafını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Aynı zamanda bir kanalın veya limanın sol tarafını da gösterebilir. Bunu hatırlamak için "iskele şarabı kırmızıdır" ifadesini düşünün, çünkü kırmızı seyir ışıkları geceleri bir teknenin sol tarafını işaretlemek için kullanılır.
 • Sancak: Sancak, pruvaya bakarken bir teknenin sağ tarafını ifade eder. Aynı zamanda bir kanalın veya limanın sağ tarafını da gösterebilir. Bunu hatırlamak için yararlı bir anımsatıcı, "sancak" ve "sağ "ın her ikisinin de "R" harfine sahip olmasıdır.
 • Kıç: Kıç, bir teknenin arka veya arka bölümünü ifade eder. Ön taraf olan pruvanın tam tersidir. Kıç genellikle bir teknedeki kıç kamara veya kıç güverte gibi belirli özelliklerin veya alanların konumunu tanımlamak için kullanılır.

Sularda Seyretmek: Temel Yelken Terimleri

 • Rota: Rota, bir teknenin işaret ettiği yönü veya takip etmek üzere ayarlandığı rotayı ifade eder. Genellikle kuzeye göre derece cinsinden ifade edilir, 0 derece kuzeyi ve 180 derece güneyi temsil eder.
 • Rota: Rota, bir teknenin izlemesi amaçlanan yol veya rotayı ifade eder. Rüzgar yönü, seyir tehlikeleri ve varılmak istenen yer gibi faktörleri dikkate alır. Değişen koşulları hesaba katmak için rotanın bir yolculuk sırasında ayarlanması gerekebilir.
 • Kerteriz: Kerteriz, teknenin konumuna göre bir nesnenin veya dönüm noktasının yönünü tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Genellikle kuzeyden saat yönünde derece olarak ölçülür ve navigasyona ve teknenin konumunun belirlenmesine yardımcı olur.

Yatçılık Terimlerinin Büyüleyici Dünyası

 • Yat: Yat, öncelikle zevk ve eğlence faaliyetleri için kullanılan bir eğlence teknesi veya gemisidir. Yatlar genellikle lüks ile ilişkilendirilir ve küçük yelkenli yatlardan büyük motorlu yatlara kadar çeşitli boyut ve konfigürasyonlarda mevcuttur.
 • Katamaran: Katamaran, iki paralel gövdesi veya dubası olan bir tekne veya gemi türüdür. Denge ve hız sağlar ve verimli tasarımıyla bilinir. Katamaranlar yelken, seyir ve yarış amaçları için popülerdir.
 • Monohull: Monohull, tek gövdeli bir tekne veya gemiyi ifade eder. Çoğu tekne ve gemi için geleneksel tasarımdır ve suyu kesen tek bir yapı ile karakterize edilir. Monohull'lar çok yönlüdür ve eğlence amaçlı yelken, balıkçılık ve ticari taşımacılık dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanılır.

Denizcilik Tanımlarına Aşina Olmak

 • Draft: Su çekimi olarak da bilinen draft, bir teknenin gövdesinin su hattının altındaki derinliğini ifade eder. Su hattından teknenin en derin kısmına kadar olan dikey mesafedir. Su çekimi, bir teknenin belirli su derinliklerine ve sığ alanlarda seyretmeye uygunluğunun belirlenmesinde çok önemli bir rol oynar.
 • Beam: Beam, bir teknenin en geniş noktasındaki genişliğini veya enini ifade eder. Gövdenin bir tarafından diğer tarafına ölçülür ve bir teknenin dengesine katkıda bulunur. Daha geniş bir kiriş genellikle daha fazla iç alan ve denge sağlar ancak manevra kabiliyetini etkileyebilir.
 • Fribord: Fribord, su hattı ile teknenin gövdesi veya güvertesinin üst kısmı arasındaki dikey mesafedir. Teknenin gövdesinin su hattının üzerindeki yüksekliğini temsil eder. Fribord, özellikle sert veya dalgalı sularda bir teknenin denize elverişliliğini belirlemeye yardımcı olur.

Yelkenler: Rüzgarın Gücü

 • Direk: Direk, bir teknedeki yelkenleri destekleyen uzun, dikey bir direk veya direktir. Genellikle ahşap, alüminyum veya karbon fiberden yapılır. Direk, yelkenlerin desteklenmesi ve kontrol edilmesinde çok önemli bir rol oynar ve serenler ve arma gibi ek bileşenlere sahip olabilir.
 • Bumba: Bumba, direkten teknenin kıç tarafına doğru uzanan yatay bir direk veya spardır. Ana yelkenin alt kenarını destekler ve yelkenin açısının ve şeklinin ayarlanmasını sağlar. Bumba yelkenin konumunu kontrol etmeye yardımcı olur ve tramola ve flok manevralarında hayati bir rol oynar.
 • Orsa: Orsa, bir yelkenin ön kenarı veya ön kenarıdır. Direk boyunca uzanır ve tipik olarak kızaklar veya orsa arabaları kullanılarak direğe bağlanır. Orsanın doğru gerilmesi ve kontrolü, verimli yelken performansı ve manevra kabiliyeti için önemlidir.

Tekne Anatomisini Keşfetmek: Baştan Kıça

 • Porthole: Lumboz, tipik olarak teknelerin yan taraflarında bulunan küçük, yuvarlak bir penceredir. Doğal ışık, havalandırma ve çevrenin manzarasını sağlar. Lumbozlar genellikle cam veya akrilik gibi güçlü malzemelerden yapılır ve gerektiğinde açılıp kapatılabilir.
 • Kelepçe: Klemens, bir teknede halatları veya ipleri sabitlemek için kullanılan metal veya plastik bir bağlantı parçasıdır. Halatın ilmeklenmesini ve güvenli bir şekilde tutulmasını sağlayan iki boynuzu veya kolu vardır. Klemensler tekneyi bağlamak, usturmaçaları sabitlemek veya yelken halatlarını ayarlamak için gereklidir.
 • Camadan: "Gunnel" olarak telaffuz edilen gunwale, bir teknenin yan taraflarının üst kenarı veya kenarıdır. Yapısal destek sağlar ve teknenin şeklini korumaya yardımcı olur. Balinalar genellikle çeşitli ekipman ve aksesuarlar için tutamak ve bağlantı noktaları olarak kullanılır.

Dergimizdeyelken, yelken ipuçları ve destinasyonlar gibi konularda en iyi makalelerimiziokuyun .

yelkenli yat yarışı

Yakınımdaki Yelkenli Tekneler: Mükemmel Tekneyi Bulmak

 • Tekne İlanları: Bölgenizde yelkenli tekne ararken, çevrimiçi tekne listeleri değerli bir kaynak olabilir. Çok sayıda web sitesi, teknik özellikler, fiyatlandırma ve satıcıların iletişim bilgileri dahil olmak üzere satılık yelkenli teknelerin kapsamlı listelerini sunar. YachtWorld, Boat Trader ve Sailboat Listings gibi web siteleri yakınınızdaki yelkenlileri bulmak için popüler seçeneklerdir.
 • Çevrimiçi Pazar Yerleri: Tekneye özel ilanlara ek olarak, eBay ve Craigslist gibi genel çevrimiçi pazar yerleri de satılık yelkenli tekneler içerir. Bu platformlar arama sonuçlarını konum, fiyat aralığı, tekne tipi ve diğer kriterlere göre filtreleyerek bölgenizde bulunan yelkenlileri bulmanızı sağlar.
 • Yerel Marinalar: Yerel marinaları veya yat kulüplerini ziyaret etmek, yakındaki yelkenlileri bulmak için bir başka mükemmel yoldur. Marinalarda genellikle tekne sahiplerinin satmak istedikleri teknelerin ilanlarını yayınladıkları ilan panoları veya bilgi merkezleri bulunur. Ayrıca marina personeline veya diğer teknecilere sorarak yerel olarak mevcut olabilecek yelkenli tekneler hakkında bilgi alabilirsiniz.

Seyir Yardımı: Geçiş Hakkı Kuralları

 • Çarpışmadan Kaçınma: Çarpışmadan kaçınma, güvenli tekneciliğin temel bir ilkesidir. Teknecilerin suda kazaları ve çarpışmaları önlemek için aldıkları önlemleri ifade eder. Geçiş hakkı kurallarının anlaşılması, uygun bir gözcülüğün sürdürülmesi ve diğer teknelerle iletişim kurulması etkili bir çarpışmadan kaçınma için esastır.
 • Hazırda Bekleyen Tekne: Ayakta duran tekne, belirli bir durumda geçiş hakkına sahip olan teknedir. Rotasını ve hızını korurken, diğer tekneler bir çarpışmayı önlemek için teslim olmalı ve uygun önlemleri almalıdır. Geçiş üstünlüğüne sahip tekne genellikle iki teknenin kesişen rotalarda olması gibi belirli seyir kurallarına göre belirlenir.
 • Yol Veren Tekne: Yol veren tekne, bir çatışmadan kaçınmak için yol vermesi ve rotasını değiştirmesi gereken teknedir. Duran teknenin arkasına geçmek veya onu emniyetli bir şekilde geçmek için erken ve esaslı bir şekilde harekete geçmelidir. Yol veren tekne seyir kurallarına uyarak bir çatışmadan kaçınmaktan sorumludur.

Emniyetli ve Sağlam: Güvenlik için Tekne Tekneciliği Terminolojisi

 • Can yeleği: Kişisel yüzdürme cihazı (PFD) olarak da bilinen can yeleği, bir teknede çok önemli bir güvenlik öğesidir. Bir kişiyi suda yüzer halde tutmak için tasarlanmıştır ve acil bir durumda kaldırma kuvveti sağlar. Düzgün bir şekilde takılmış ve Sahil Güvenlik onaylı bir can yeleği giymek, özellikle yüzme bilmeyenler için ve dalgalı sularda tekne güvenliği için gereklidir.
 • İşaret fişekleri: İşaret fişekleri acil durumlarda dikkat çekmek için parlak, renkli ışık yayan sinyal cihazlarıdır. Genellikle tehlike sinyali vermek veya bir teknenin konumunu kurtarma ekiplerine göstermek için kullanılırlar. İşaret fişeklerinin el işaret fişekleri, paraşüt işaret fişekleri ve duman işaret fişekleri gibi farklı türleri vardır ve her biri belirli amaçlara hizmet eder.
 • Sintine Pompası: Sintine pompası, bir teknenin sintine alanında biriken suyu tahliye etmek için kullanılan mekanik veya elektrikli bir cihazdır. Sintine, teknenin gövdesinde suyun toplanabileceği en alt kısımdır. Sintine pompası teknenin kuru kalmasına yardımcı olur ve dengesini ve kaldırma kuvvetini etkileyebilecek fazla su almasını önler.

Teknenin Dümenlenmesi ve Manevra Yapılması

 • Yeke: Yeke, küçük tekneleri yönlendirmek için kullanılan bir kol veya kaldıraçtır. Doğrudan dümene bağlanır ve dümencinin yekeyi sola veya sağa hareket ettirerek teknenin yönünü kontrol etmesini sağlar. Yeke dümeni küçük yelkenli teknelerde ve bazı motorlu teknelerde yaygındır.
 • Tekerlek: Tekerlek, genellikle daha büyük teknelerde ve yatlarda bulunan bir dümen mekanizmasıdır. Bir dizi kablo, hidrolik veya mekanik bağlantı aracılığıyla teknenin dümenine bağlanır. Tekerlek, özellikle daha fazla kuvvetin gerekli olduğu büyük teknelerde yumuşak ve hassas dümenleme sağlar.
 • Dıştan Takmalı Motor: Dıştan takmalı motor, bir teknenin kıç aynasına (arka tarafına) monte edilen bağımsız bir tahrik ünitesidir. Tipik olarak bir motor, bir pervane ve kontrollerden oluşur. Dıştan takmalı motorlar küçük ve orta boy tekneler için popülerdir ve güvenilir güç ve manevra kabiliyeti sağlar.

Yelkenlerin Kaldırılması: Yelken Terminolojisi

 • Çarşaflar: Çarşaflar yelkenlerin açısını ve trimini kontrol etmek için kullanılan halatlar veya iplerdir. Ana yelken levhası ana yelkenin kıç alt köşesine bağlanırken, flok levhaları flokun clew'ine (kıç alt köşesi) bağlanır. Çarşafların ayarlanması yelkencinin yelkenlerin şeklini ve gücünü kontrol etmesini sağlar.
 • Mandar: Mandar, bir yelkeni kaldırmak veya yükseltmek için kullanılan bir halat veya iptir. Ana yelken mandarları ana yelkeni yükseltmek için kullanılırken, flok mandarları floku yükseltmek için kullanılır. Halatlar tipik olarak bloklar veya makaralardan geçirilir ve güverteden veya kokpitten kontrol edilir.
 • Clew: Clew, bir yelkenin alt kıç köşesidir ve çarşafların bağlandığı yerdir. Yelkenin şeklinin ve triminin kontrolünde önemli bir rol oynar. Yelkenin gerginliğini ve konumunu ayarlamak, yelkenin rüzgarla olan açısını ve genel performansını etkiler.

Bir Teknenin Kıçını Keşfetmek

 • Yüzme Platformu: Yüzme platformu bir teknenin kıç tarafında bulunan ve kıç yatırmasının ötesine uzanan düz bir alan veya platformdur. Tekneye sudan binmek, yüzmek veya su aktivitelerine katılmak için uygun ve güvenli bir alan sağlar. Yüzme platformları teknenin tasarımının ayrılmaz bir parçası olabilir veya satış sonrası aksesuar olarak eklenebilir.
 • Kıç yatırması: Kıç yatırması teknenin arka tarafındaki düz veya dikey yüzeydir. Yapısal destek sağlar ve dıştan takmalı motor veya diğer tahrik sistemleri için montaj noktası görevi görür. Kıç yatırması ayrıca drenajlar, erişim kapakları veya yüzme platformları için açıklıklar içerebilir.
 • Kıç Korkuluk: İtme yeri olarak da bilinen kıç korkuluk, bir teknenin kıç tarafında bulunan bir güvenlik korkuluğu veya korkuluktur. İnsanların denize düşmesini önlemeye yardımcı olur ve güvenli bir tutamak sağlar. Kıç korkulukları genellikle yelkenli teknelerde ve daha büyük motorlu teknelerde bulunur.

Gemi Terminolojisi Diyagramı: Bir Geminin Parçalarını Anlamak

 • Direk başı: Direk başı, yelkenli bir teknede direğin en üst bölümüdür. Genellikle seyir fenerlerini, radar ekipmanlarını, iletişim antenlerini ve diğer alet veya cihazları barındırır.
 • Ön tepe: Pruva, bir teknenin pruvasının en ön kısmıdır. Genellikle demir zincirlerinin, halatların veya diğer ekipmanların depolanması için kullanılır.
 • Örtüler: Örtüler, direkten teknenin yanlarına uzanan destek telleri veya kablolarıdır. Direğe yanal destek sağlarlar ve dengesinin korunmasına yardımcı olurlar.

Yelkencilikte Rüzgar Terminolojisi

 • Gerçek Rüzgar: Gerçek rüzgar, rüzgarın Dünya yüzeyine göre gerçek yönünü ve hızını ifade eder. Karada hareketsiz olsaydınız deneyimleyeceğiniz rüzgârdır. Denizciler genellikle stratejik kararlar almak ve yelkenlerini buna göre ayarlamak için gerçek rüzgar ölçümlerini kullanırlar.
 • Görünür Rüzgâr: Görünür rüzgâr, hareket halindeki bir teknenin deneyimlediği rüzgârdır. Gerçek rüzgar ile teknenin kendi ileri hareketinin bir kombinasyonudur. Görünür rüzgar yönü ve hızı, teknenin hızına ve gerçek rüzgara göre rotasına bağlı olarak değişebilir.
 • Beaufort Ölçeği: Beaufort Ölçeği, deniz yüzeyindeki etkilerinin görsel gözlemlerine dayanarak rüzgar hızlarını tahmin etmek için kullanılan bir sistemdir. Kuvvet 0 (sakin) ile Kuvvet 12 (kasırga) arasında değişir. Beaufort Ölçeği, denizcilerin rüzgar koşullarını değerlendirmeleri ve yelken planlarını buna göre ayarlamaları için yararlı bir araçtır.

Yelken Mürettebatının Rolleri ve Sorumlulukları

 • Kaptan: Kaptan olarak da bilinen kaptan, tekneden sorumlu kişidir. Kaptan genel navigasyon, güvenlik ve karar verme süreçlerinden sorumludur. Mürettebatın faaliyetlerini koordine eder ve teknenin sorunsuz çalışmasını sağlar.
 • Navigatör: Navigatör, teknenin rotasının planlanması ve yürütülmesinde kaptana yardımcı olur. Teknenin konumunu belirlemek ve istenen rotayı çizmek için haritalar, GPS sistemleri ve diğer seyir araçlarını kullanırlar. Navigatör ayrıca hava koşullarını izler ve potansiyel tehlikeleri belirler.
 • Pruva görevlisi: Başçı veya başçı olarak da bilinen başçı, teknenin baş tarafında bulunan bir mürettebat üyesidir. Teknenin ön tarafında bulunan yelkenleri, demirleri ve diğer ekipmanları idare etmekten sorumludurlar. Pruva görevlisi mürettebatın geri kalanıyla iletişim kurar ve teknenin manevrasına yardımcı olur.

Yelkenli Türleri ve Tasarımları

 • Slooplar: Sloop, tek direkli ve iki yelkenli (ana yelken ve flok) bir yelkenli türüdür. En yaygın yelkenli tekne konfigürasyonlarından biridir ve basitlik ve çok yönlülük sunar. Slooplar eğlence amaçlı yelken ve yarışlar için popülerdir.
 • Ketchler: Bir ketch iki direkli bir yelkenlidir. Ana direk daha uzundur ve teknenin merkezine yakın bir yerde bulunurken, daha küçük olan mizana direği dümen direğinin önünde yer alır. Ketchler daha fazla yelken alanı ve yelken kombinasyonlarında çok yönlülük sunarak onları uzun mesafeli seyir için uygun hale getirir.
 • Kesiciler: Cutter, tek direkli ancak birden fazla baş yelkeni olan bir yelkenlidir. Ana yelkene ek olarak, kesicilerin direğin önünde bir veya daha fazla baş yelkeni vardır. Baş yelkenler flok, staysail veya genoa içerebilir. Keskiler çok yönlülükleri ve çeşitli rüzgar koşullarında yelken açabilme yetenekleriyle tanınırlar.

Denizcilikte Sol ve Sağ: İskele ve Sancak

 • İskele: İskele, bir teknenin ileri bakarken (pruvaya doğru) sol tarafı için kullanılan denizcilik terimidir. Geceleri kırmızı bir navigasyon ışığı ile gösterilir. Hangi tarafın iskele olduğunu hatırlamak için kırmızı rengi "iskele şarabı" ile ilişkilendirin.
 • Sancak: Sancak, bir teknenin ileri bakarken sağ tarafı için kullanılan denizcilik terimidir. Geceleri yeşil bir navigasyon ışığı ile gösterilir. Hangi tarafın sancak olduğunu hatırlamak için "sancak" ve "sağ" kelimelerinin her ikisinin de "R" harfine sahip olduğunu düşünün.

Öyleyse ne bekliyorsunuz? Kiralık teknelerimize bir göz atın ve en sevdiğimiz yelken destinasyonlarından bazılarına gidin.

Yeni öğrendiğiniz terminoloji hakkında SSS