ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Prečo dochádza na mori k nehodám a čo občas podcenia aj skúsení jachtári?

Aké sú najčastejšie príčiny nehôd na mori a ako im ľahko predchádzať? Povieme si, akú rolu zohráva ľudský faktor a v čom robia občas chybu aj skúsenejší jachtári.
Aké sú najčastejšie príčiny nehôd na mori a ako im ľahko predchádzať? Povieme si, akú rolu zohráva ľudský faktor a v čom robia občas chybu aj skúsenejší jachtári.
Aké sú najčastejšie príčiny nehôd na mori a ako im ľahko predchádzať? Povieme si, akú rolu zohráva ľudský faktor a v čom robia občas chybu aj skúsenejší jachtári.


Prečo dochádza na mori k nehodám?

Čo je vlastne najčastejšou príčinou nehôd? Nie je to technické zlyhanie alebo náhla zmena počasia, ktorých sa obáva veľký rad jachtárov. V skutočnosti je podľa mnohých odhadov príčinou až 78% nehôd ľudský faktor.

Plachetnica v náklone pri plavbe
Podľa týchto odhadov je asi len  20% nehôd spôsobených technickou poruchou (počítame sem predvídateľnú alebo skrytú poruchu) a mizivé 2% sú spôsobené neočakávanými vonkajšími vplyvmi (tornádo, zemetrasenie, zrážka s kontajnerom, stromom…).
 


Akú úlohu presne zohráva ľudský faktor v nehodách?

Za veľkou časťou nehôd na mori stojí zlyhanie ľudského faktoru. A práve preto sa dá mnohým z nich ľahko predchádzať. Zostavili sme zoznam hneď siedmich takýchto častých príčin. Ich dôsledky občas podceňujú aj skúsenejší jachtári. Nájdete medzi nimi aj svoje príbehy?
 

1. Priveľká dôvera v GPS a mapový plotter

Veľa jachtárov sa čím ďalej, tým častejšie spolieha čisto na moderné jachtárske vybavenie. Výsledkom slepej dôvery v navigáciu však je, že často končia na útese.
 
Na rozdiel od papierovej mapy, kde sú malé skaly a útesy vidieť ihneď, sú na plotteri vidieť až pri použití zoomu. Takže keď kapitán zoom nepoužije, vôbec nemusí zistiť, že sa blíži na skalu. A práve toto sa stáva aj ostrieľanejším jachtárom.
 
 • Riešenie:
Robte dôkladnú navigáciu a nespoliehajte sa na GPS a elektronické mapy, ani na autopilota (GPS môže stratiť signál a udávať nesprávnu polohu, menšie útesy nie sú na prvý pohľad viditeľné) a pracujte s papierovou mapou.
Robte dôkladnú navigáciu a nespoliehajte sa na GPS Robte dôkladnú navigáciu a nespoliehajte sa na GPS

2. Alkohol

Alkohol znižuje mieru pozornosti a súdnosti. Našťastie vedie spravidla k menším škodám a väčšinou až v prístave – najčastejšie ide o odretú loď pri pristávaní. Alkohol však môže viesť aj k fatálnejším nehodám alebo pádu cez palubu (a je dobré pripomenúť, že 58% pádov cez palubu končí smrťou).
 
 • Riešenie:
Ideálne je, ak sa darí udržať v prevádzkyschopnom stave aj posádku pre prípad riešenia krízovej situácie.
Alkohol na lodi môže viesť aj k fatálnym nehodám Alkohol na lodi môže viesť aj k fatálnym nehodám

3. Pocit nenahraditeľnosti

Vyskytuje sa najmä u skúsených jachtárov. V ťažkých meteorologických podmienkach alebo pri dlhších plavbách s menej skúsenou posádkou sa kapitán snaží byť celú dobu hore, ideálne za kormidlom, a všetko riadiť. Dostáva sa tak do stavu chronickej únavy a zníženej schopnosti rozhodovať. A práve to môže viesť k nehode.
 
Kapitán lode musí byť ten, kto je v najlepšom stave. Posádke musí dôverovať a nesmie brať ohľady na jej neskúsenosť či morskú chorobu.
 
Pokiaľ je posádka schopná fungovať, musí sa naplno zúčastňovať riadenia lode a kapitán sa musí udržiavať v čo najlepšom stave, aby mohol nastúpiť v situácii, keď to skutočne už nikto iný nedokáže.
 
 • Riešenie:
Zaučte posádku a zohrajte sa, vtiahnite ju do riadenia, korigujte ju a rozdeľte služby.
Kapitán pri plavbe za kormidlom Kapitán pri plavbe za kormidlom

4. Podceňovanie nebezpečenstva

Kapitán nesprávne vyhodnotí aktuálnu situáciu, nepredvída alebo si nezistí informácie, napríklad o špecifikách niektorého kotviska.
 
Nehoda sa potom ľahko stane pri nesprávnom zakotvení, ktoré kapitán vyhodnotí ako bezpečné. Kotva v skutočnosti nedrží, vo vetre sa posunie, a pretože nie je nikto na hliadke, loď skončí na plytčine alebo na skale.
 
Typickým problémom je aj nedostatočná informovanosť o kotviskách, napríklad o mestských prístavoch, kde sa otáčajú trajekty. Počas otáčania urobí trajekt v prístave také veľké vlnobitie, že lode sa dostanú kormou až na mólo a na korme tým vznikne nemalé poškodenie. Toto je typické napríklad pre mestský prístav Vis, kde sa podobné nehody stávajú opakovane.
 
Pri státí v mestských prístavoch občas dôjde k poškodeniu spodnej časti kormidlového listu kvôli malej hĺbke pri brehu, keď v noci počas odlivu klesne voda. K výnimočne nízkej hladine dochádza aj počas silnej bory, keď môže byť nedostatočná hĺbka aj v prístavoch, kde to doteraz bolo bezpečné.
 
 • Riešenie:
Získavajte a vyhodnocujte informácie. Venujte sa riadeniu lode, sledujte okolie, predvídajte a pripravujte si záložný plán.
Prístav Vis, v ktorom trajekty spôsobujú vlnobitie Prístav Vis, v ktorom trajekty spôsobujú vlnobitie

5. Podceňovanie počasia

Mnoho kritických situácií, ku ktorým by vôbec nemuselo prísť, spôsobí nedostatočná alebo dokonca chýbajúca meteoanalýza. Plánovanie trasy nekončí vyplávaním – sledujte predpoveď, predvídajte a majte pripravený plán. Pokiaľ máte naplánovanú nejakú trasu plavby a predpoveď počasia jej nepraje, tak ju jednoducho zmeňte.
 
 • Riešenie:
Dôkladne sledujte predpoveď počasia na niekoľko dní dopredu, priebežne počasie vyhodnocujte a predvídajte vývoj. Objavte čaro pokročilejšej meteoanalýzy.
Dôkladne sledujte predpoveď počasia na niekoľko dní dopredu Dôkladne sledujte predpoveď počasia na niekoľko dní dopredu

6. Preceňovanie vlastných schopností

Svoje schopnosti preceňujú najmä začínajúci jachtári. S ešte nezaschnutou pečiatkou na preukaze bez obáv vyplávajú na nočnú preplavbu, na rozbúrené more alebo do silného vetra s rozbalenými plachtami. V lepšom prípade si odnesú dôležité skúsenosti, v horšom aj škodu na lodi.
 
Menej skúsený jachtár sa tiež často spolieha na teóriu naučenú na úkor praxe, prípadne si pravidlá vykladá nesprávne a preceňuje svoju schopnosť úsudku. Nevyhodnotí potom správne jednoduchú situáciu a nedokáže ju efektívne vyriešiť ani improvizovať.
 
Napríklad sa pri plavbe na plachtách spolieha na prednosť a do poslednej chvíle čaká, kým druhá loď uhne, namiesto toho, aby zvolil v danej chvíli vhodnejšie riešenie (zmena kurzu, zvukový signál…) a zabránil tak istej nehode. A to je pre pohyb (nielen) na mori to najzásadnejšie pravidlo.
 
 • Riešenie:
Trénujte, získavajte prax, vzdelávajte sa, skúšajte vymýšľať nové riešenia a krízové situácie. Čerpajte zo skúseností ostatných jachtárov.
 
Tip: Prečítajte si príbeh z plavby na Lipary, ako sa dá vyriešiť zrútený sťažeň a ako problém rozpoznať ešte pred vyplávaním.
Svoje schopnosti preceňujú najmä začínajúci jachtári Svoje schopnosti preceňujú najmä začínajúci jachtári

7. Chaos na palube

K mnohým nehodám prispieva aj neporiadok na palube. Pokiaľ nastane krízová situácia, neporiadok nám môže zásadne skomplikovať jej vyriešenie. Veľa jachtárom sa do lodnej skrutky namotalo vlastné lano. Väčšinou to prebehne rýchlo – pripravené lano sa pri posunoch lode zosunie do vody, prípadne ostanú nezaistené palubné poklopy alebo karabína od reťaze.
 
 • Riešenie:
Udržujte na lodi poriadok. Predídete škodám a hlavne, pokiaľ nastane skutočný problém, môžete sa naňho 100% sústrediť. Udržujte si aj dokonalý prehľad o tom, kde máte náradie a záchranné vybavenie.
K mnohým nehodám prispieva aj neporiadok na palube K mnohým nehodám prispieva aj neporiadok na palube

Ako ešte predchádzať nehodám na mori? 

 • Vždy si dôkladne preberte loď, skontrolujte aj stav plachiet a ich upevnenia, v prípade pochybností trvajte na výmene alebo oprave.
 • Venujte sa vždy riadeniu lode, sledujte okolie, predvídajte a pripravujte si záložný plán.
 • Všetko, o čom viete, že je nutné na lodi urobiť, či už pred plavbou alebo počas nej, urobte. Napadne vám problém, ktorému môžete predísť? Predíďte mu. Keď sa stane niečo neočakávané, budete môcť naplno riešiť nový problém namiesto riešenia toho starého.
 • Trénujte, získavajte prax, vzdelávajte sa, skúšajte vymýšľať rôzne riešenia a krízové situácie.
 • Rozhodovanie a zodpovednosť je len na kapitánovi – v prípade nutnosti preto rozhodne prerušte alebo ukončite plavbu.
 •  
  Nehody na mori sa stávajú a vždy je dobré snažiť sa zistiť ich príčinu. Práve vďaka týmto znalostiam môžeme vlastným nehodám efektívne predchádzať alebo bravúrne vyriešiť najbližšiu krízovú situáciu na mori. Väčšiemu pokoju prispeje aj poistenie kaucie.
   
  O najčastejších nehodách a škodách na lodiach ako aj o konkrétnych postupoch riešenia bude jeden z našich najbližších článkov.