ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Ako sa zmenili oceány za posledných 30 rokov? V oceánoch sú oveľa väčšie vlny a viac fúka

Ako sa zmenili oceány za posledných 30 rokov? V oceánoch sú oveľa väčšie vlny a viac fúka. Ukázala to štúdia vedcov univerzity v Melbourne.
Ako sa zmenili oceány za posledných 30 rokov? V oceánoch sú oveľa väčšie vlny a viac fúka. Ukázala to štúdia vedcov univerzity v Melbourne.
Ako sa zmenili oceány za posledných 30 rokov? V oceánoch sú oveľa väčšie vlny a viac fúka. Ukázala to štúdia vedcov univerzity v Melbourne, ktorú koncom apríla publikoval prestížny časopis Science a zahŕňa výsledky dlhoročného výskumu.
V oceánoch sú oveľa väčšie vlny než v minulosti V oceánoch sú oveľa väčšie vlny než v minulosti

Ako prebiehal výskum?

Výskum, ktorého cieľom bolo zistiť trendy v rýchlosti vetra a výšky vĺn, prebiehal celých 33 rokov, v období od 1985 až 2018.
 
Výskumníci pri ňom používali údaje, ktoré priebežne sledovalo a odosielalo 31 družíc vybavených najrôznejšími špičkovými prístrojmi na meranie výšky vĺn, rýchlosti a smeru vetra (rádiometre, rozptylomery, výškomery). Družice počas výskumu urobili spolu úctyhodných 4 miliardy meraní.
 
Merania sa navyše porovnávali s údajmi z viac ako 80 oceánskych bójí rozmiestnených po celom svete, čím vznikla najväčšia a najpodrobnejšia zbierka údajov svojho druhu.
Údaje zbieralo 31 družíc a boli porovnávané s údajmi z oceánskych bójí Údaje zbieralo 31 družíc a boli porovnávané s údajmi z oceánskych bójí

Kde fúka najviac?

Silnejší vietor zistili výskumníci nad všetkými oceánmi, ale oblasťou najvýraznejšieho zvýšenia priemernej rýchlosti vetra bola jednoznačne južná pologuľa.
 
Najväčšie rozdiely boli vždy zaznamenané v extrémnych hodnotách, teda vo chvíľach, keď vietor fučal najsilnejšie. V porovnaní s obdobím pred tridsiatimi rokmi fučí dnes silný nárazový vietor rýchlosťou vyššou o 5 kilometrov za hodinu.
 
Oblasť, kde došlo k najvýraznejšiemu zvýšeniu priemernej rýchlosti vetra, je Južný oceán. Slabší, no i tak pozitívny trend, bol zaznamenaný aj v rovníkovom Tichom a Severnom atlantickom oceáne. Ostatné oblasti sveta vykazujú len malé alebo žiadne zvýšenie.
 
A naopak, neexistujú žiadne významné regióny, kde by rýchlosť vetra klesla.
Silnejší vietor zistili výskumníci nad všetkými oceánmi Silnejší vietor zistili výskumníci nad všetkými oceánmi

Ako sa mení výška vĺn?

Silnejší vietor, samozrejme, vyháňa do výšky vlny. Tie extrémne sa oproti 90. rokom zvýšili až o 30 centimetrov. A tento rozdiel už môže byť veľmi významný.
 
Výskumníci z melbournskej univerzity tvrdia, že tieto supervelké vlny by mohli spolu so stúpajúcimi hladinami morí viesť k častejším záplavám a možno aj k zrýchlenej erózii pobrežia. Ohrozené by mohli byť aj miesta doteraz bezpečne chránené hrádzami, ktoré už nebudú stačiť na rastúcu výšku vĺn.
Supervelké vlny by mohli spolu so stúpajúcou hladinou morí viesť k častejším záplavám Supervelké vlny by mohli spolu so stúpajúcou hladinou morí viesť k častejším záplavám

Súvisí väčší vietor a vlny aj so zmenou klímy?

Bolo by predčasné spájať aktuálne výsledky iba so zmenou klímy, ktorá spôsobuje aj ďalšie prejavy extrémneho počasia, vrátane sucha, vĺn horúčav a povodní. No každopádne podľa výskumníkov výsledky výskumu medzi klimatické zmeny zapadajú.

Rovnako však dodávajú, že zvýšenie rýchlosti vetra mohlo byť spôsobené cyklickými odchýlkami klímy, ako je El Niňo a zmenami teplôt v južnom Pacifiku, ktoré sa objavujú každé dva až sedem rokov.

Nárast o 5 % v prípade vetra a 8 % v prípade vĺn sa nemusí zdať závratný, ale pokiaľ bude zmena klímy naďalej pokračovať, bude mať podľa profesora Younga aj toto malé zvýšenie zásadné dopady.
Zmena oceánov očividne súvisí aj so zmenou klímy Zmena oceánov očividne súvisí aj so zmenou klímy Varuje pred zvýšením hladiny morí a dopadom na celé životné prostredie, to všetko s potenciálne katastrofálnymi následkami. Prejaviť sa môžu napríklad ničivejšou silou búrok, ktoré ešte posilnia stúpanie hladiny mora. A okrem už spomínanej erózii a záplav môže byť tento stav nebezpečný aj pre lode a môže tiež prispievať k roztápaniu ľadu.

Súvislosť medzi klimatickými zmenami a väčšími vlnami môžeme každopádne pozorovať – oceán sa zohrieva prízemnou vrstvou atmosféry a preto viac fúka. Bezpochyby však platí, že bez ohľadu na ich príčinu, môžu väčšie vetry a vlny zhoršiť dopady klimatických zmien.
Výskumníci varujú pred zvýšenou hladinou morí a dopadom na celé životné prostredie Výskumníci varujú pred zvýšenou hladinou morí a dopadom na celé životné prostredie

Budú oceánske vlny a vetry naďalej silnieť?

Aký bude ďalší vývoj a ako možno výsledky výskumu využiť? Vedci teraz plánujú využiť 4 miliardy meraní na to, aby vytvorili globálne klimatické modely na nasledujúcich sto rokov, aby mohli predvídať ďalší vývoj a reagovať naňho.
 
Výskum by tiež mohol, ako ďalej uvádza profesor Your, pomôcť odlíšiť zmeny spôsobené dlhodobou zmenou klímy od krátkodobých výkyvov alebo zmien vyvolaných prirodzenými cyklami.
Budú oceánske vlny a vetry naďalej silnieť? Budú oceánske vlny a vetry naďalej silnieť? TIP
Zaujíma vás ochrana morí a oceánov? Prečítajte si o našej iniciatíve Sail Blue a pridajte sa k nám.
 
zdroj:
Multiplatform evaluation of global trends in wind speed and wave height
Ian R. Young and Agustinus Ribal (Department of Infrastructure Engineering, University of Melbourne, Melbourne, Australia. Department of Mathematics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Hasanuddin University, Makassar, Indonesia).