ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340
+421 232 195 340

Teraz sme Zindulka, s.r.o.

Z YACHTCHARTER, s.r.o. sme sa premenovali na Zindulka, s.r.o.
Z YACHTCHARTER, s.r.o. sme sa premenovali na Zindulka, s.r.o.

Vážení obchodní partneri,
dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 27. septembra 2017 dochádza k zmene obchodnej firmy spoločnosti YACHTCHARER, s.r.o., obchodné spoločnosti so sídlom na adrese Hvězdova 1734 / 2c, 140 00 Praha 4, IČO 27586421, DIČ CZ27586421.
Od uvedeného dátumu vystupuje spoločnosť pod novou obchodnou firmou: ZINDULKA, s.r.o.
Ostatné údaje spoločnosti (sídlo, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné údaje, atď.) zostávajú bez zmeny. Zmena obchodného mena spoločnosti nemá žiaden vplyv na práva a záväzky, ktoré má naša spoločnosť voči svojim obchodným partnerom, ani na ich práva a záväzky voči našej spoločnosti. V minulosti uzatvorené zmluvy sú naďalej platné.
Všetka nová obchodná korešpondencia, objednávky, faktúry, uzatváranie nových zmlúv či zmeny zmlúv existujúcich, ako aj všetkých iných rokovaniach vedené medzi našou spoločnosťou a Vami však musí byť od tohto dátumu realizované pod novou obchodnou firmou.
Preto si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste pri komunikácii s našou spoločnosťou používali výhradne novú obchodnú firmu ZINDULKA, s.r.o.