Zdanlivý vietor verzus skutočný vietor

Zdanlivý vietor verzus skutočný vietor

Ak anemometer umiestnime na breh, potom údaj o rýchlosti a smere vetra dá takzvaný skutočný vietor. Ak však použijeme rovnaké zariadenie na pohybujúcej sa lodi, údaje sa budú líšiť. Zariadenie potom bude merať zdanlivý vietor. A práve tento vietor je pre správne trimovanie plachiet taký kľúčový a prečo je pre nás taký dôležitý.

Ako vzniká zdanlivý vietor?

Ide o kombináciu smeru a rýchlosti vetra, ale aj smeru a rýchlosti pohybujúceho sa objektu. Pre lepšiu predstavu použijeme príklad s parnou lokomotívou. Ak lokomotíva stojí a nefúka vietor, para stúpa priamo hore. Ak však fúka vietor, napríklad sprava, tak para pôjde doľava. Čo sa však stane, ak sa lokomotíva začne pohybovať? Okrem skutočného vetra začína na paru pôsobiť aj vietor, ktorý vzniká pohybom samotného rušňa. Toto je vietor spredu dozadu. Účinok oboch vetrov, skutočného vetra a vetra vznikajúceho pohybom vlaku, sa sčíta a para bude ovplyvnená tým, čo nazývame zdanlivý vietor. Para nepôjde priamo doľava, ale šikmo. Čím rýchlejšie vlak ide, tým viac bude fúkať zdanlivý vietor spredu a para nakoniec pôjde namiesto vľavo rovno späť.

Od čoho závisí rozdiel medzi zdanlivým a skutočným vetrom?

Vyššie uvedený príklad ukazuje, že rozdiel medzi skutočným vetrom a zdanlivým vetrom bude vždy závisieť od nášho kurzu a jeho sila bude iná pri zadnom vetre alebo bočnom vetre. Navyše sa mení v závislosti od rýchlosti, ktorou sa plavíme. Počas plavby nemeníme výkon v závislosti od smeru skutočného vetra (podľa počasia a iných vplyvov), ale ani zdanlivého vetra, čo súvisí s naším kurzom a rýchlosťou, ktorá sa neustále mení.

Predstavte si toto

1) Keď bude vietor fúkať rýchlosťou 10 uzlov a vy budete riadiť loď rýchlosťou 5 uzlov priamo proti vetru, vietor bude cítiť 15 uzlov (10 + 5), teda zdanlivý vietor bude 15 uzlov. Bude sa zdať, že vietor silno fúka.


2) Ak však vietor fúka rovnakou rýchlosťou 10 uzlov, ale máte zadný vietor 5 uzlov, zdanlivý vietor bude len 5 uzlov (10-5), pretože cestujete s vetrom. Bude sa zdať, že vietor až tak nefúka.

Trim trim trim

Pokiaľ teda ide o naozaj efektívne využitie člna, nemôžeme plachty prispôsobiť aktuálnym podmienkam a len si dať siestu. V podstate je potrebné trimovať neustále, pretože podmienky ovplyvňujúce trim sa neustále menia. Takže ak ste to predtým nevedeli, musíte plachty vždy upravovať podľa zdanlivého vetra, nie podľa skutočného vetra.Kontaktujte ma a vyberieme loď s dokonalými plachtami pre vaše veterné dobrodružstvo.