Kde na lodi správne umiestniť vlajku a akú vlajku si môžete vyvesiť?

Hoci sa na mori stretnete s rôznymi variantmi vztyčovania vlajky, tento postup má svoje presné pravidlá. Pozrime sa na ne.

Každý rok sa námorníkom v mysliach vynárajú tie isté otázky. Kam umiestniť vlajku? Aká veľká by mala byť vlajka na lodi? Môžem vyvesiť českú vlajku? A čo pirátska vlajka? Často môžete stretnúť menej skúsenú posádku, ktorá je ovešaná vlajkami ako vianočný stromček. Poďme si v tom urobiť jasno. Neuškodí si pripomenúť základné zásady, ktoré sú veľmi jednoduché. Kam teda ktorá vlajka patrí a čo na lodi znamená?

Je dôležité používať vlajky všeobecne zrozumiteľným spôsobom. Názory na umiestnenie sú niekedy protichodné, podstatná je hierarchia - najčestnejšie miesto je na zádi, nasleduje pravý sálling (zdvorilosť) a potom ľavý sáling (signál).

Korma lode

Na korme môžete umiestniť len jednu jedinú vlajku: 

 

Vlajka lode (t.j. vlajka štátu, pod ktorým je loď registrovaná)

Ide o najdôležitejšiu vlajku, ktorá o lodi a posádke dosť vypovedá. Lode majú štátnu príslušnosť toho štátu, pod ktorého vlajkou plávajú (toto právo udeľuje štát spolu s vydaním príslušných dokladov). Lode potom podliehajú na voľnom mori výlučne jurisdikcii tohto štátu (z čoho, samozrejme, vyplýva niekoľko zaujímavých situácií). Pozor, na pobrežnom mori sa na loď navyše vzťahujú aj zákony štátu, cez ktorého vody práve plávate. 


Kde je umiestnená?


Na korme lode, ideálne na vlajkovej žrdi (zadný kôš) alebo na zadnom stehu (vyvesenie sa líši v závislosti od toho, či loď pláva alebo kotví). A musí to byť najväčšia vlajka na lodi.

 

Táto vlajka má byť po správnosti vyvesená od východu do západu slnka. Vyvesuje sa vždy ako prvá a spúšťa sa ako posledná. Žiadna iná vlajka nesmie viať, ak nie je vyvesená štátna vlajka (vlajka lode).

 

TIP YACHTING.COM: Aká by mala byť vlajka veľká? Vlajka SR (ak je vlajkou lode) by napríklad podľa vyhlášky mala mať (na rekreačnej jachte) veľkosť 0,75 x 0,50 m.

Na korme môžete umiestniť len jednu jedinú vlajku

Pravý sáling

Na pravý sáling patria zdvorilostné vlajky. Vyvesujú sa hneď po vlastnej štátnej vlajke a spúšťajú sa ako posledné pred ňou. O aké vlajky bežne ide?

 

Vlajka štátu, v ktorého vodách plávate

Umiestňuje sa pod pravý sáling. Je to dokonca povinnosť, nielen zdvorilosť. Ak sa plavíte v Chorvátsku na chorvátskej lodi, pod pravým sálingom nesmie byť vyvesená vlajka inej krajiny. Ak by ste sa však plavili v Chorvátsku na lodi registrovanej napríklad v Nemecku, a na palube by bola chorvátska posádka, nemecká vlajka by bola hlavnou vlajkou na korme a chorvátska vlajka by mohla byť pod oboma vlajkami (pod pravým sálingom pre krajinu, v ktorej vodách sa plavíte, a pod ľavým pre štátnu príslušnosť posádky - pozri nižšie). Ak by ste potom s touto loďou vstúpili do talianskych vôd, chorvátska vlajka na pravoboku by bola spustená a nahradená talianskou vlajkou.


Vlajka majiteľa lode

Aj majiteľ jachty si môže na svoju loď vyvesiť svoju vlajku. Tá potom patrí na pravý sáling, ale je možné ju umiestniť aj vľavo ako vlajku nižšej dôležitosti (než je vlajka lode), ak to majiteľ uzná za vhodné.

 

TIP YACHTING.COM: Sáling je výstuha sťažňa (medzi sťažňom a bočným vantom). Umiestňuje sa na sťažeň, kolmo na pozdĺžnu os lode (alebo smeruje mierne k zadnej časti) a so sťažňom zviera pravý uhol.


Ľavý sáling

Pod ľavý sáling sa vyvesujú všetky ostatné vlajky. A aké ďalšie vlajky si na jachtu môžete vyvesiť?


Signálné vlajky

Je to signálny systém zavedený v roku 1931, ktorý sa používa na vizuálnu komunikáciu medzi loďami alebo medzi loďami a prístavmi pomocou vlajok. Zvyčajne sa zobrazujú v počte 4-7 vlajok. Každá kombinácia má svoj presný význam. Signály s jednou vlajkou vyjadrujú naliehavé alebo najbežnejšie správy.

Signálné vlajky

Národná vlajka

Áno, práve tu je miesto pre štátnu vlajku ČR, ak plávate v Chorvátsku na chorvátskej lodi.

 

Malé klubové vlajky

Vlajky klubov, ktorých ste členom, by mali po správnosti byť na vrchole sťažňa. Keďže to však nie je možné, patria práve pod ľavý sáling.


Vlajky národností členov posádky

Ak je posádka zložená z viacerých národností, vešia sa v abecednom poradí alebo sa použije niekoľko lán vedľa seba.

Vlajky štátov, ktoré ste počas plavby navštívili atď.

Môžete tiež vyvesiť vlajky miest, ktoré ste počas plavby navštívili, ale nie je to povinné.

Aké veľké môžu byť ostatné vlajky na lodi? Platí, že vždy menšie než vlajka lode.


Národní a klubové vlajky patří pod levý sáling


Špeciálne vlajky a zaujímavosti

Môžem vyvesiť pirátsku vlajku? 

Medzinárodná dohoda UNCLOS (Dohovor Organizácie spojených národov o morskom práve) hovorí jasne. Lode bez štátnej príslušnosti, lode plaviace sa pod cudzou vlajkou a lode odmietajúce vztýčiť svoju vlajku, môžu byť aj na voľnom mori zadržané vojnovými loďami alebo loďami štátnej služby a môže sa na nich uskutočniť prehliadka.

 

Takže ak z nevedomosti alebo vrodeného rebelstva :) plávate pod pirátskou vlajkou (t.j. vyvesíte ju na mieste, kam patrí vlajka lode), riskujete rozhodne netradičný zážitok. Pozor však aj na to, ak ju vyvesíte na menej nebezpečné miesta – napr. namiesto klubovej vlajky. Na niektorých miestach a v niektorých prístavoch riskujete riadne tučnú pokutu.


Pod pirátskou vlajkou riskujete rozhodne netradičný zážitok


Ako sa zdraví vlajkou?

Ostrý výstrel z dela je už minulosťou. Keď sa stretnú mostíky lodí, tak sa namiesto pozdravu spúšťa vlajka. A po rovnakej odpovedi vlajka letí znovu na vrchol stožiara. A ktorá loď sa zdraví ako prvá? Obchodná loď zdraví ako prvú vojnovú loď, menšia loď s rovnakou vlajkou zdraví väčšiu, pri dvoch obchodných lodiach rovnakého typu zdraví prvá tá loď, ktorá má služobne mladšieho veliteľa.

 

Keď sa stretnú lode na šírom mori, tak býva zvykom pridať aj prístavný pozdrav. Pri spustení vlajky tri dlhé tóny sirénou, po rovnakej odpovedi jedno krátke potvrdenie.


Viete, čo je vlajkosláva? 

Vyvesenie štátnych vlajok na vrcholkoch sťažňov, keď sa zároveň vyvesia signálne vlajky tak, aby spájali provu a kormu lode cez vrcholy sťažňov lode.

 

Kedy sa robí vlajkosláva? V deň štátneho sviatku. Existuje však aj malá vlajkosláva, ktorá sa robí na pokyn veliteľa lode pri zvláštnych príležitostiach. Štátne vlajky sa aj v tomto prípade umiestňujú na vrcholy sťažňov a sprevádza ich vyvesenie najmenej štyroch signálnych vlajok z oboch koncov rahna signálneho sťažňa.


Vlajkosláva


Aj vy chcete vyplávať a užiť si dobrodružstvo na mori? Či už sa budete plaviť pod vlajkou chorvátskou, talianskou alebo gréckou, u nás nájdete všetky.

Naše nabídka plachetnic:

Chcete pomôcť s výberom? Nechajte to na mňa!