ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
+49 30 255555759
+49 30 255555759
+49 30 255555759
+49 30 255555759

Kontakt

Informacje rozliczeniowe

Biura:
yachting.com, s.r.o.
Plynární 1617/10
170 00 Praha 7, Holešovice

VAT No: 275 86 421
Banka: UniCredit Bank
IBAN: CZ35 2700 0000 0021 1153 5808 – dla płatności w CZK.
IBAN: CZ13 2700 0000 0021 1153 5816 – dla płatności w EUR.

Firma yachting.com, s.r.o. jest zarejestrowane w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wstawić 117181.

Tel.: +48 222 639 362
E-mail: info@yachting.com