Brann om bord og hvordan forhindre det

Brann om bord og hvordan forhindre det


En brann som bryter ut på en båt er et sant mareritt for sjømenn. Lørdag brakte en brann som feide gjennom Marina Kaštela i Kroatia denne redselen til virkelighet. Heldigvis oppstår det sjelden brann i marinaer, men de skjer oftere på havet.


Mannskapet opplever da at det er en ekstremt farlig situasjon med reell dødsrisiko, og dersom brannen ikke slukkes i tide kan båten brenne til en slagg.


Årsakene er ofte beklagelige og helt unngåelige. Så hva er de?

Skipsbysse

Statistisk sett oppstår de fleste brannene i byssa. Og disse skyldes vanligvis mindre hendelser. Oljen i pannen tar fyr, et kjøkkenhåndkle kastes klønete over gasskomfyren eller en tepose tennes. Selv en liten flamme er nok, og takket være vinden kan en brann begynne å spre seg i en uventet hastighet. Selve gassen er selvfølgelig også en trussel. Dessverre er gassinspeksjoner ikke lovpålagt og blir derfor ikke ofte utført på privateide båter. Bare en liten lekkasje er nok til å sette i gang.


Motor

Neste etter byssa er selve drivsystemet. Selv om flammepunktet til diesel er opp til 220 °C, kan bare 58 °C antennes, for eksempel når diesel drypper på en varm del av eksosen. Bare en enkelt gnist er nok. Vanligvis utgjør bensinmotorer større risiko for brann, og flammepunktet for bensin er overraskende lavt. Lekkende drivstoffledninger eller forgasserpakninger kan få oss til å få problemer. Påhengstanker eller dårlig lagrede drivstoffbeholdere utgjør selvfølgelig også en risiko.

Elektrisitet

Den tredje største risikoen kommer fra elektriske ledninger. Spesielt hvis systemet er utdatert og/eller en feilaktig gjør-det-selv-jobb. En overspenning eller systemoverbelastning kan lett oppstå. I tillegg er det mye høyere risiko for korrosjon på båter. En korrodert kabel har større motstand, varmes lettere opp og kan lett ta fyr.

Menneskelig feil

De vanlige årsakene til brann i hjemmet er velkjente, som uslukkede stearinlys, en sigarett i sengen osv. Heldigvis representerer disse statistisk sett minst risiko om bord. Men i kombinasjon med alkohol øker sjansene for at noe går galt betydelig. Hvis en brann bryter ut, har vi vanligvis bare et øyeblikk på å slukke den før den sprer seg, noe som får fatale konsekvenser. Derfor må stor oppmerksomhet rettes mot forebygging.
En brann er vanlig, men ikke den eneste ulykken som kan skje deg på et skip på grunn av den menneskelige faktoren. Heldigvis kan disse problemene ofte forhindres, spesielt med riktig kommunikasjon mellom mannskapet og flid. Finn ut hva du skal se etter.

Slik forhindrer du brann om bord:

 • Når du henter en båt, sørg for at du vet hvor brannslukningsapparatene er plassert og hva de er laget for. Det at vann er rundt oss betyr ikke at vi kan slukke alt med det.
 • Sjekk dine elektriske ledninger regelmessig på din egen båt.
 • Sørg alltid for at motorens kjølesystem fungerer.
 • Sørg for at drivstoffet oppbevares riktig.
 • Har du egen båt, få gassledningen kontrollert hvert 2. år.
 • La aldri noe stå uten tilsyn på komfyren.
 • Når du ikke lager mat, slå av gasstilførselen ved kranen.
 • Før du lager mat, sørg for at ingen servietter, håndklær eller andre brennbare materialer ligger innen rekkevidde.
 • Ved brann på kjøkkenet, bruk brannteppe (vanligvis innenfor rekkevidde av komfyren) og UNDER INGEN OMSTENDIGHETER slukk brennende olje med vann.
 • Ikke røyk under dekk.
 • Å seile på en båt er romantisk nok i seg selv, så la lysene være hjemme.


   

Ring meg så velger vi en moderne og trygg båt.