Veneen osien ymmärtäminen: Merenkulun terminologian tutkiminen

Johdanto

Veneilyyn ja purjehdukseen liittyvissä asioissa veneen eri osien ja termien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Yksi tärkeä näkökohta ovat veneen eri puolet ja niiden kuvaamiseen käytetyt erityistermit. Tässä kattavassa oppaassa syvennymme merenkulkutermien kiehtovaan maailmaan ja tutustumme veneen kylkeen, purjehdusterminologiaan, laivatermiin ja muuhun. Olitpa sitten kokenut purjehtija tai vasta aloittamassa veneilymatkaasi, tämä artikkeli tarjoaa sinulle asiantuntemusta ja tietoa, jota tarvitset navigoidaksesi vesillä luottavaisesti.

 • Paapuurin puoli: Veneen paapuurin puolella tarkoitetaan vasenta puolta, kun katsot veneen keulaan (etuosaan) päin. Tämä termi on peräisin latinankielisestä sanasta "portus", joka tarkoittaa vasenta. Muista tämä, kun ajattelet sanontaa "punainen portviini", sillä sekä "port" että "vasen" ovat nelikirjaimisia. Veneen paapuurin puoli merkitään usein yöllä punaisella valolla.
 • Tyyrpuurin puoli: Toisin kuin paapuurin puoli, veneen tyyrpuurin puoli on oikeanpuoleinen, kun katsot keulaan päin. Termi "styyrpuurin puoleinen" tulee vanhasta englanninkielisestä sanasta "steorbord", joka tarkoittaa sitä puolta veneestä, jossa ohjailulaita tai peräsin sijaitsi muinoin. Tyyrpuurin puoleinen puoli ilmaistaan yleensä vihreällä valolla yöllä.

Veneen etu- ja takaosa

 • Keula: Keula, jota kutsutaan myös veneen keulaksi tai etuosaksi, on veneen keulaosa, joka leikkaa veden läpi. On tärkeää huomata, että keula ei ole pelkkä piste, vaan pikemminkin erillinen alue, joka auttaa kelluvuudessa ja vakaudessa. Suuremmissa veneissä keulassa voi olla erilaisia varusteita, kuten ankkurilokeroita tai istuinalueita.
 • Perä: Perä on veneen takaosa. Se tarjoaa vakautta ja monissa veneissä siinä on moottori ja ohjausmekanismi. Perä voi tarkoittaa myös koko veneen takaosaa, mukaan lukien kansialue. Purjeveneissä perässä on usein uimalaituri, joka helpottaa pääsyä veteen.

Purjehdusterminologia

 • Pääpurje: Pääpurje, joka tunnetaan myös nimellä suurpurje tai yksinkertaisesti "pääpurje", on purjeveneen pääpurje. Se on yleensä suurin ja merkittävin purje, joka on pääasiallinen käyttövoiman lähde. Pääpurje on kiinnitetty mastoon, ja sitä voidaan säätää erilaisten ohjausköysien tai -liinojen avulla.
 • Puomi: Puomi on kolmionmuotoinen purje, joka on asetettu päämaston eteen. Se auttaa tasapainottamaan venettä ja antaa lisävoimaa vastatuuleen purjehdittaessa. Puomi on kiinnitetty keulasta maston yläosaan kulkevaan vaijeriin tai köyteen, joka kulkee keulasta maston yläosaan.
 • Spinnaker: Spinnaker on suuri, värikäs ja usein epäsymmetrinen purje, jota käytetään myötätuuleen purjehduksessa. Sitä käytetään tyypillisesti kevyessä tai kohtalaisessa tuulessa, ja se auttaa saamaan tuulta kiinni pääpurjeen vastakkaiselta puolelta. Spinnaker lisää nopeutta ja jännitystä purjehdukseen, ja se vaatii taitavaa käsittelyä.

Purjehduksen merenkulkutermit

 • Tacking: on purjehdusmanööveri, jossa vene vaihtaa suuntaa kääntämällä keulansa tuuleen päin. Tällöin purjeet vaihtuvat puolelta toiselle, jolloin vene voi purjehtia kulmassa tuulta vastaan. Kurottaminen on välttämätöntä, jotta vene pääsee etenemään kohti haluttua määränpäätä, kun purjehditaan vastatuuleen.
 • Keulapurjehdus: tunnetaan myös nimellä gybing, ja se on keulapurjehduksen vastakohta. Siinä veneen perää käännetään tuulen mukana suunnan muuttamiseksi. Keulapurjehdusta käytetään yleensä myötätuuleen purjehdittaessa. Se vaatii huolellista koordinointia, jotta puomi (vaakasuora tanko, joka pitää suurpurjeen pohjaa) ei heilahda voimakkaasti veneen poikki.
 • Juoksu: tarkoittaa purjehdusta, jossa tuuli tulee suoraan veneen takaa. Se on nopein purjehduskohta, koska tuuli täyttää purjeet ilman esteitä. Juostessa veneen kurssi on linjassa tuulen suunnan kanssa, ja purjeet lasketaan mahdollisimman pitkälle, jotta tuuli saadaan tehokkaasti kiinni.

Aluksen terminologia

 • Forecastle: Keulapurje, josta käytetään usein lyhennettä "fo'c'sle", on laivan yläkannen etummainen osa, joka sijaitsee yleensä keulan yläpuolella. Historiallisesti se on toiminut miehistön asuintilana, ja siellä on sijainnut varastotiloja ja ankkuriketju. Nykyaikaisissa aluksissa keula voi nykyään sisältää miehistön majoitustiloja tai sitä voidaan käyttää varastotarkoituksiin.
 • Kannen puoliväli: Kannen peräkansi on aluksen yläkannen perimmäinen osa, joka on yleensä varattu päällystölle ja navigointitoiminnoille. Se on nimetty alue, jossa suoritetaan aluksen tärkeitä toimintoja, kuten aluksen komentamista, navigointia ja aluksen lippujen ja merkkien käsittelyä.
 • Runko: Runko on veneen tai aluksen runko tai kuori, lukuun ottamatta mastoja, purjeita ja päällysrakennetta. Se on vesitiivis rakenne, joka antaa kelluvuuden ja tukee koko alusta. Runko on tyypillisesti valmistettu vahvoista materiaaleista, kuten lasikuidusta, puusta tai teräksestä.

Tutustuminen tuuliterminologiaan

 • Tuulen suunta: Tuulensuunta tarkoittaa sitä puolta tai suuntaa, josta tuuli puhaltaa. Kun vene purjehtii tuulen suuntaan, vene on menossa tuulta kohti, ja tuuli tulee edestä. Tämä suunta on tärkeä, kun halutaan ymmärtää tuulen vaikutukset purjeen trimmiin ja manööveriin.
 • Leeward: Leeward on vastakohta tuulen suunnalle. Se tarkoittaa puolta tai suuntaa, josta tuuli puhaltaa poispäin. Kun purjehditaan leewardia, vene on sijoitettu siten, että tuuli tulee takaa. Leepuolella tuulee vähemmän, ja sitä käytetään usein tasaisempiin ja mukavampiin purjehdusolosuhteisiin.

Veneilyn keskeiset termit

 • Poiju: Poiju on kelluva merkki tai majakka, jota käytetään veneiden ohjaamiseen ja vaarojen tai navigointiväylien osoittamiseen. Poijut ankkuroidaan yleensä merenpohjaan, ja niitä on erimuotoisia ja -värisiä, ja jokaisella poijulla on oma käyttötarkoituksensa. Niillä on tärkeä rooli turvallisessa navigoinnissa, ja ne tunnistetaan niiden ainutlaatuisista ominaisuuksista.
 • Ankkuri: Ankkuri on raskas laite, jossa on koukkuja tai laippoja ja joka pudotetaan veneestä sen kiinnittämiseksi paikalleen. Se tarttuu merenpohjaan ja estää venettä ajelehtimasta. Ankkurit ovat välttämättömiä veneen liikkeen pysäyttämiseksi kiinnittyessä, odotettaessa suotuisia olosuhteita tai pysähdyttäessä kalastuksen tai uinnin kaltaisia toimintoja varten.
 • Peräsin: Peräsin on veneen perään kiinnitetty pystysuora, litteä tai terän kaltainen rakenne. Sitä käytetään veneen ohjaamiseen ja suunnan hallintaan. Kääntämällä peräsintä ruorimies voi muuttaa veneen kurssia ja ohjata sitä oikealle tai vasemmalle.

Yleistä merimiesterminologiaa

 • Kippari: Kippari on veneen tai purjealuksen vastuuhenkilö. Kippari on vastuussa veneen yleisestä toiminnasta ja turvallisuudesta, mukaan lukien navigointi, miehistön hallinta ja päätöksenteko. Hänellä on tarvittavat taidot ja kokemus aluksen hallintaan eri olosuhteissa.
 • Miehistö: Miehistöllä tarkoitetaan ryhmää henkilöitä, jotka avustavat kipparia veneen käytössä. Miehistön jäsenillä voi olla erilaisia vastuualueita, kuten purjeiden käsittely, ohjaaminen, köysien hallinta sekä veneen ja sen matkustajien yleisen turvallisuuden ja mukavuuden varmistaminen.
 • Ruori: Ruorilla tarkoitetaan veneen ohjausmekanismia, mukaan lukien ratti, peräsin tai mikä tahansa muu laite, jota käytetään peräsimen ohjaamiseen. Peräsintä käyttävä henkilö on vastuussa veneen ohjaamisesta ja kipparin ohjeiden noudattamisesta.

Purjehdusohjeiden ymmärtäminen

 • Paapuuri: Paapuuri on termi, jota käytetään viittaamaan veneen vasempaan kylkeen keulaan (keulaan) päin katsottuna. Se voi tarkoittaa myös kanavan tai sataman vasenta puolta. Muista tämä lause "paapuurin viini on punaista", sillä punaisia navigointivaloja käytetään merkitsemään veneen vasenta puolta yöllä.
 • Tyyrpuuri: Tyyrpuurin puoli tarkoittaa veneen oikeaa puolta keulaan päin katsottuna. Se voi myös merkitä kanavan tai sataman oikeaa puolta. Tämän muistamiseen on hyödyllinen muistisääntö, jonka mukaan "styyrpuurin" ja "oikean puoleinen" merkitään molemmat kirjaimella "R".
 • Perä: Perä viittaa veneen takaosaan tai takaosaan. Se on vastakohta keulalle, joka on etuosa. Perää käytetään usein kuvaamaan tiettyjen ominaisuuksien tai alueiden sijaintia veneessä, kuten perähytti tai peräkansi.

Navigointi vesillä: Purjehduksen perustermit

 • Suunta: Suunta tarkoittaa suuntaa, johon vene osoittaa, tai kurssia, jota se on asetettu noudattamaan. Se ilmaistaan yleensä asteina pohjoiseen nähden, jolloin 0 astetta tarkoittaa pohjoista ja 180 astetta etelää.
 • Kurssi: Kurssilla tarkoitetaan veneen aiottua reittiä. Siinä otetaan huomioon sellaiset tekijät kuin tuulen suunta, navigointiin liittyvät vaarat ja haluttu määränpää. Kurssia voidaan joutua muuttamaan matkan aikana muuttuvien olosuhteiden vuoksi.
 • Suuntima: Suuntima on termi, jota käytetään kuvaamaan kohteen tai maamerkin suuntaa suhteessa veneen sijaintiin. Se mitataan yleensä asteina myötäpäivään pohjoisesta, ja se auttaa navigoinnissa ja veneen sijainnin määrittämisessä.

Purjehdusalan termien kiehtova maailma

 • Jahti: Jahti on huvivene tai -alus, jota käytetään ensisijaisesti huvi- ja vapaa-ajan toimintaan. Jahdit yhdistetään usein ylellisyyteen, ja niitä on saatavana erikokoisina ja -kokoisina pienistä purjeveneistä suuriin moottorijahteihin.
 • Katamaraani: Katamaraani on vene- tai laivatyyppi, jossa on kaksi rinnakkaista runkoa tai ponttonia. Se tarjoaa vakautta ja nopeutta, ja se tunnetaan tehokkaasta suunnittelustaan. Katamaraanit ovat suosittuja purjehdus-, risteily- ja kilpapurjehduskäyttöön.
 • Yksirunkoinen: Yksirunkoisella veneellä tarkoitetaan venettä tai alusta, jossa on yksi runko. Se on useimpien veneiden ja laivojen perinteinen rakenne, jolle on ominaista yksi rakenne, joka leikkaa vettä. Yksirunkoiset alukset ovat monipuolisia ja niitä käytetään eri tarkoituksiin, kuten virkistyspurjehdukseen, kalastukseen ja kaupalliseen kuljetukseen.

Tutustuminen merenkulun määritelmiin

 • Syväys: Syväys, joka tunnetaan myös nimellä syväys, tarkoittaa veneen rungon syvyyttä vesirajan alapuolella. Se on pystysuora etäisyys vesirajasta veneen syvimpään kohtaan. Syväyksellä on ratkaiseva merkitys määriteltäessä aluksen soveltuvuutta tiettyihin vesisyvyyksiin ja matalilla alueilla navigointiin.
 • Puomi: Puomi tarkoittaa veneen leveyttä sen leveimmästä kohdasta. Se mitataan rungon yhdeltä sivulta toiselle, ja se vaikuttaa osaltaan aluksen vakauteen. Leveämpi leveys tarjoaa yleensä enemmän sisätilaa ja vakautta, mutta se voi vaikuttaa ohjattavuuteen.
 • Vapalaita: Vapalaita on pystysuora etäisyys vesirajan ja veneen rungon tai kannen yläpinnan välillä. Se edustaa rungon korkeutta vesilinjan yläpuolella. Vapalaita auttaa määrittämään veneen merikelpoisuutta erityisesti karuilla tai aallokkoisilla vesillä.

Purjeet: Tuulen voima

 • Masto: Masto on korkea, pystysuora varsi tai tolppa, joka kannattelee veneen purjeita. Se on yleensä valmistettu puusta, alumiinista tai hiilikuidusta. Masto on ratkaisevassa asemassa purjeiden tukemisessa ja ohjaamisessa, ja siinä voi olla muita osia, kuten levittimiä ja takiloita.
 • Puomi: Puomi on vaakasuora tanko tai varsi, joka ulottuu mastosta veneen perään. Se tukee isopurjeen alareunaa ja mahdollistaa purjeen kulman ja muodon säätämisen. Puomi auttaa hallitsemaan purjeen asentoa, ja sillä on tärkeä rooli kallistus- ja puomitusliikkeissä.
 • Puomi: Puomi on purjeen etureuna tai etureuna. Se kulkee mastoa pitkin, ja se on yleensä kiinnitetty mastoon liukukiskoilla tai luffavaunuilla. Purjeen oikea kireys ja ohjaus ovat tärkeitä purjeen tehokkaan suorituskyvyn ja ohjattavuuden kannalta.

Veneen anatomian tutkiminen: keulasta perään

 • Luukku: Luukku on pieni, pyöreä ikkuna, joka on tyypillisesti veneiden kyljissä. Se tarjoaa luonnonvaloa, tuuletusta ja näkymän ympäristöön. Porttiluukut on usein valmistettu vahvasta materiaalista, kuten lasista tai akryylistä, ja ne voidaan avata tai sulkea tarpeen mukaan.
 • Luukku: Kiila on metallinen tai muovinen kiinnike, jota käytetään köysien tai siimojen kiinnittämiseen veneeseen. Siinä on kaksi sarvea tai käsivartta, joiden avulla siima voidaan kiinnittää silmukkaan ja pitää tukevasti kiinni. Kiinnitystapit ovat välttämättömiä veneen kiinnittämisessä, fenderien kiinnittämisessä tai purjehdusköysien säätämisessä.
 • Laituri: Laituri, lausutaan "gunnel", on veneen kyljen yläreuna tai reunus. Se antaa rakenteellista tukea ja auttaa säilyttämään veneen muodon. Gunwaleja käytetään usein kädensijoina ja kiinnityspisteinä erilaisille varusteille ja lisävarusteille.

Lue huippuluokan -artikkelit muun muassa purjehduksesta, purjehdusvinkit ja matkakohteet -lehdestä.

purjehdus purjehduskilpailu

Purjeveneet lähellä minua: Veneet: Täydellisen aluksen löytäminen

 • Veneluettelot: Kun etsit purjeveneitä alueellasi, online-veneluettelot voivat olla arvokas voimavara. Lukuisat verkkosivustot tarjoavat kattavia luetteloita myytävistä purjeveneistä, mukaan lukien tekniset tiedot, hinnoittelu ja myyjien yhteystiedot. Verkkosivustot, kuten YachtWorld, Boat Trader ja Sailboat Listings, ovat suosittuja vaihtoehtoja lähelläsi olevien purjeveneiden löytämiseksi.
 • Verkkomarkkinapaikat: Venekohtaisten ilmoitusten lisäksi myös yleisillä verkkomarkkinapaikoilla, kuten eBay ja Craigslist, on myynnissä purjeveneitä. Näillä alustoilla voit suodattaa hakutuloksia sijainnin, hintaluokan, venetyypin ja muiden kriteerien mukaan ja löytää alueellasi saatavilla olevia purjeveneitä.
 • Paikalliset venesatamat: Paikallisissa venesatamissa tai venekerhoissa vierailu on toinen erinomainen tapa löytää purjeveneitä lähistöltä. Venesatamissa on usein ilmoitustauluja tai tiedotuskeskuksia, joissa veneenomistajat ilmoittavat myytävistä veneistään. Voit myös tiedustella venesatamien henkilökunnalta tai muilta veneilijätovereilta, jos haluat saada vihjeitä purjeveneistä, jotka saattavat olla saatavilla paikallisesti.

Navigointivälineet: Tieoikeutta koskevat säännöt

 • Törmäysten välttäminen: Törmäysten välttäminen on turvallisen veneilyn perusperiaate. Sillä tarkoitetaan toimia, joilla veneilijät pyrkivät estämään onnettomuudet ja yhteentörmäykset vesillä. Etuoikeussääntöjen ymmärtäminen, asianmukainen tähystys ja yhteydenpito muihin aluksiin ovat olennaisen tärkeitä törmäysten tehokkaan välttämisen kannalta.
 • Seisova alus: Alus, jolla on etuajo-oikeus tietyssä tilanteessa, on se vene, jolla on etuajo-oikeus. Se pitää kurssinsa ja nopeutensa, kun taas muiden veneiden on väistettävä ja ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin törmäyksen välttämiseksi. Etuajo-oikeus määritetään yleensä erityisten navigointisääntöjen perusteella, esimerkiksi kun kaksi venettä on risteävillä kursseilla.
 • Väistyvä alus: Väistyvä alus on alus, jonka on väistettävä ja muutettava kurssiaan törmäyksen välttämiseksi. Sen on ryhdyttävä ajoissa ja huomattaviin toimiin ohittaakseen tai ohittaakseen turvallisesti väistämisvelvollisen aluksen. Väistyvä alus on vastuussa törmäyksen välttämisestä noudattamalla merenkulkusääntöjä.

Turvallisesti ja luotettavasti: Veneilyterminologia turvallisuutta varten

 • Pelastusliivi: Pelastusliivi, joka tunnetaan myös nimellä henkilökohtainen kelluntalaite (PFD), on tärkeä turvaväline veneessä. Se on suunniteltu pitämään henkilö pinnalla vedessä ja antamaan kelluvuutta hätätilanteessa. Oikein sovitetun ja rannikkovartioston hyväksymän pelastusliivin käyttäminen on veneilyn turvallisuuden kannalta olennaisen tärkeää, erityisesti uimataidottomille ja kovilla vesillä.
 • Soihdut: Soihdut ovat merkinantolaitteita, jotka säteilevät kirkasta, värikästä valoa herättääkseen huomiota hätätilanteissa. Niitä käytetään yleisesti hätäviestinä tai veneen sijainnin osoittamiseen pelastajille. Soihtuja on erityyppisiä, kuten käsisoihtuja, laskuvarjosoihtuja ja savusoihtuja, joilla kaikilla on omat tarkoituksensa.
 • Pilssipumppu: Pilssipumppu on mekaaninen tai sähköinen laite, jota käytetään poistamaan veneen pilssialueelle kertyvä vesi. Pilssi on veneen rungon alin osa, johon vesi voi kerääntyä. Pilssipumppu auttaa pitämään veneen kuivana ja estää sitä ottamasta ylimääräistä vettä, mikä voi vaikuttaa vakauteen ja kelluvuuteen.

Veneen ohjaaminen ja manööverointi

 • Peräsin: Peräsin on kahva tai vipu, jota käytetään pienten veneiden ohjaamiseen. Se on kiinnitetty suoraan peräsimeen, ja sen avulla ruorimies voi ohjata veneen suuntaa liikuttamalla peräsintä vasemmalle tai oikealle. Ohjausperäsin on yleinen pienissä purjeveneissä ja joissakin moottoriveneissä.
 • Ohjauspyörä: Pyörä on ohjausmekanismi, jota käytetään yleisesti suuremmissa veneissä ja jahteissa. Se on yhdistetty veneen peräsimeen vaijerien, hydrauliikan tai mekaanisten kytkentöjen avulla. Pyörä mahdollistaa tasaisen ja tarkan ohjauksen erityisesti suuremmissa veneissä, joissa tarvitaan enemmän voimaa.
 • Perämoottori: Perämoottori on veneen perään asennettu itsenäinen voimanlähde. Se koostuu yleensä moottorista, potkurista ja hallintalaitteista. Perämoottorit ovat suosittuja pienissä ja keskikokoisissa veneissä, sillä ne tarjoavat luotettavaa tehoa ja ohjattavuutta.

Purjeiden nostaminen: Purjehdusterminologia

 • Purjeet: Purjeet ovat siimoja tai köysiä, joita käytetään purjeiden kulman ja trimmin säätämiseen. Pääpurje on liitetty pääpurjeen alempaan peräkulmaan, kun taas puomipurjeet on kiinnitetty puomin peräkulmaan (alempaan peräkulmaan). Purjeiden muodon ja tehon säätäminen on mahdollista purjehtijan toimesta.
 • Puomi: Puomi on siima tai köysi, jota käytetään purjeen nostamiseen tai nostamiseen. Isopurjeen pujotinta käytetään isopurjeen nostamiseen, kun taas puomin pujotinta käytetään puomin nostamiseen. Laskuvarret johdetaan tyypillisesti lohkojen tai hihnapyörien kautta, ja niitä ohjataan kannelta tai ohjaamosta käsin.
 • Nokka: Nokka on purjeen alempi peräkulma, johon narut kiinnitetään. Sillä on merkittävä rooli purjeen muodon ja trimmin hallinnassa. Navan kireyden ja asennon säätäminen vaikuttaa purjeen kulmaan tuuleen nähden ja yleiseen suorituskykyyn.

Veneen perän tutkiminen

 • Uimalaituri: Uimataso on veneen perässä sijaitseva tasainen alue tai alusta, joka ulottuu perän ulkopuolelle. Se tarjoaa kätevän ja turvallisen tilan, jossa voi nousta veneeseen vedestä, uida tai harrastaa vesiaktiviteetteja. Uimatasot voivat olla kiinteä osa veneen rakennetta tai ne voidaan lisätä jälkimarkkinoilla myytävinä lisävarusteina.
 • Peräsin: Peräpohja on veneen takaosassa oleva tasainen tai pystysuora pinta. Se antaa rakenteellista tukea ja toimii perämoottorin tai muiden käyttövoimajärjestelmien kiinnityspisteenä. Peräpohjaan voi myös sisältyä aukkoja viemäreitä, luukkuja tai uimatasoja varten.
 • Peräkaide: Peräkaide, joka tunnetaan myös nimellä pushpit, on veneen perässä sijaitseva turvakaide tai suojakaide. Se estää ihmisiä putoamasta laidan yli ja tarjoaa turvallisen kädensijan. Peräkaiteet ovat yleisesti käytössä purjeveneissä ja suuremmissa moottoriveneissä.

Alusterminologia Kaavio: Aluksen osien ymmärtäminen

 • Mastopää: Mastopää on purjealuksen maston yläosa. Siihen sijoitetaan usein navigointivalot, tutkalaitteet, viestintäantennit ja muut välineet tai laitteet.
 • Keulapilari: Keula on veneen keulan etummainen osa. Sitä käytetään usein ankkuriketjujen, köysien tai muiden varusteiden säilytykseen.
 • Käärinliinat: Vaijerit ovat tukilankoja tai -kaapeleita, jotka kulkevat mastosta veneen sivuille. Ne tukevat mastoa sivusuunnassa ja auttavat säilyttämään sen vakauden.

Purjehduksen tuulitermit

 • Todellinen tuuli: Todellinen tuuli tarkoittaa tuulen todellista suuntaa ja nopeutta suhteessa maan pintaan. Se on tuuli, jonka kokisit, jos olisit paikallasi maalla. Purjehtijat käyttävät usein todellisen tuulen mittauksia tehdessään strategisia päätöksiä ja säätäessään purjeensa sen mukaisesti.
 • Näennäistuuli: Näennäistuuli on tuuli, jonka liikkuva vene kokee. Se on todellisen tuulen ja veneen oman etenemisliikkeen yhdistelmä. Näennäisen tuulen suunta ja nopeus voivat vaihdella riippuen veneen nopeudesta ja kurssista suhteessa todelliseen tuuleen.
 • Beaufortin asteikko: Beaufortin asteikko on järjestelmä, jota käytetään tuulen nopeuksien arvioimiseen ja joka perustuu visuaalisiin havaintoihin tuulen vaikutuksista meren pintaan. Se vaihtelee voimakkuudesta 0 (tyyntä) voimakkuuteen 12 (hurrikaani). Beaufortin asteikko on purjehtijoille hyödyllinen väline tuuliolosuhteiden arvioimiseksi ja purjehdussuunnitelmien mukauttamiseksi sen mukaisesti.

Purjehdusmiehistön roolit ja velvollisuudet

 • Kapteeni: Kapteeni, joka tunnetaan myös kipparina, on veneen vastuuhenkilö. Kapteeni on vastuussa yleisestä navigoinnista, turvallisuudesta ja päätöksenteosta. Hän koordinoi miehistön toimintaa ja varmistaa aluksen sujuvan toiminnan.
 • Navigaattori: Navigaattori avustaa kapteenia veneen kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa. Hän käyttää merikarttoja, GPS-järjestelmiä ja muita navigointivälineitä veneen sijainnin määrittämiseksi ja halutun reitin suunnittelemiseksi. Navigaattori seuraa myös sääolosuhteita ja tunnistaa mahdolliset vaaratekijät.
 • Keulahenkilö: Keulahenkilö, joka tunnetaan myös nimellä keulamies tai keulanainen, on veneen keulaan sijoitettu miehistön jäsen. Hänen tehtävänään on käsitellä purjeita, ankkureita ja muita aluksen keulassa olevia laitteita. Keulahenkilö kommunikoi muun miehistön kanssa ja avustaa veneen ohjailussa.

Purjevenetyypit ja -mallit

 • Sloopit: Slooppi on purjevenetyyppi, jossa on yksi masto ja kaksi purjetta - suurpurje ja puomi. Se on yksi yleisimmistä purjeveneiden kokoonpanoista, ja se on yksinkertainen ja monipuolinen. Sloopit ovat suosittuja virkistyspurjehduksessa ja kilpapurjehduksessa.
 • Ketsit: Ketju on purjevene, jossa on kaksi mastoa. Päämasto on korkeampi ja sijaitsee lähellä veneen keskiosaa, kun taas pienempi ristimasto sijaitsee peräsintolpan etupuolella. Ketsit tarjoavat enemmän purjepinta-alaa ja monipuolisia purjeyhdistelmiä, joten ne soveltuvat pitkän matkan risteilyyn.
 • Kutterit: Kutteri on purjevene, jossa on vain yksi masto mutta useampi keulapurje. Suurpurjeen lisäksi kuttereissa on yksi tai useampi keulapurje maston etupuolella. Keulapurjeisiin voi kuulua puomi, stagepurje tai genua. Cutterit ovat tunnettuja monipuolisuudestaan ja kyvystään purjehtia erilaisissa tuuliolosuhteissa.

Merenkulku vasemmalle ja oikealle: Paapuuri ja tyyrpuuri

 • Paapuuri: Paapuuri: Paapuuri on merenkulkualan termi veneen vasemmalle puolelle eteenpäin (keulaan päin) katsottuna. Se osoitetaan yöllä punaisella navigointivalolla. Jos haluat muistaa, kumpi puoli on paapuurin puolella, voit yhdistää punaisen värin "portviiniin".
 • Tyyrpuuri: Tyyrpuurin puoleinen on merenkulkualan termi veneen oikealle puolelle, kun se on eteenpäin päin. Sen osoittaa yöllä vihreä navigointivalo. Jos haluat muistaa, kumpi puoli on styyrpuurin puolella, ajattele, että "styyrpuuri" ja "oikea" ovat molemmat kirjaimella "R".

Joten mitä sinä odotat? Tutustu vuokraveneiden valikoimaamme ja suuntaa joihinkin suosikkipurjehduskohteisiimme.

FAQ äskettäin oppimastasi terminologiasta