Πολιτική Απορρήτου

1. Ασφάλεια

Το Yachting.com, sro σέβεται το απόρρητό σας. Σε σχέση με την προστασία του απορρήτου σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις επιχειρηματικές μας πρακτικές.

Προκειμένου η yachting.com, sro να προστατεύει τα δεδομένα που ελέγχουμε από κακή χρήση, απώλεια, παραβιάσεις, πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, χρησιμοποιούμε κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς ανάλογα με την κατάσταση της τεχνολογικής ανάπτυξης.

2. Χρήση Εξωτερικών Συνδέσμων

Ο ιστότοπος yachting.com, sro μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που λειτουργούν από παρόχους υπηρεσιών σε καμία περίπτωση που δεν συνδέονται με εμάς. Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο, δεν έχουμε πλέον καμία επιρροή στη συλλογή, αποθήκευση ή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και μεταφερόμενων δεδομένων (όπως η διεύθυνση IP ή η διεύθυνση URL της σελίδας που περιέχει τον σύνδεσμο), επειδή η συμπεριφορά τρίτων είναι πέρα από τη δική μας έλεγχος. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τρίτους και για το λόγο αυτό η παραπάνω δήλωση δεν ισχύει για εξωτερικούς συνδέσμους.

3. Προσωπικά στοιχεία και συγκατάθεση για την επεξεργασία και παράδοση των εμπορικών επικοινωνιών σε ηλεκτρονική μορφή

Εάν μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα επεξεργαζόμαστε ή ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής μας, με τον οποίο έχουμε συνάψει σχετική συμφωνία προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας για σκοπούς τεχνικής διαχείρισης ιστοσελίδων, αναφορών πελατών, προϊόντων έρευνες, ερωτήματα που στέλνετε στο yachting.com, sro ή για σκοπούς μάρκετινγκ μόνο στο βαθμό που απαιτείται για αυτόν τον σκοπό. Οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που προσλαμβάνονται από τη yachting.com, sro υποχρεούνται να τηρούν το απόρρητο και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους εκτός του yachting.com, sro ή/και εκτός εξουσιοδοτημένου διαχειριστή.

Με την εγγραφή και τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων, ο επισκέπτης χορηγεί σύμφωνα με τον Νόμο. αριθ. τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται, τα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του και τα χρησιμοποιεί για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο.

Με την εγγραφή του, ο επισκέπτης συμφωνεί ταυτόχρονα ότι η yaching.com, sro, ID: 27586421, ως φορέας εκμετάλλευσης, μπορεί να στείλει ένα εμπορικό μήνυμα σχετικά με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (SMS) σύμφωνα με τον Νόμο Νο. 480 /2004 Συντ., σχετικά με ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως τροποποιήθηκε.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την αποστολή εμπορικών μηνυμάτων παρέχεται από τον επισκέπτη οικειοθελώς και επ' αόριστον. Αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή εγγράφως με συστημένη επιστολή ή e-mail προς τον χειριστή. Οι συμφωνίες με εμπορικές επικοινωνίες μπορούν επίσης να ακυρωθούν μέσω ενός συνδέσμου σε κάθε εμπορικό μήνυμα που αποστέλλεται από το yachting.com, sro Σε αυτήν την περίπτωση, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν. Τα δεδομένα για σκοπούς χρέωσης και χρέωσης δεν επηρεάζονται.


4. Χρήση Cookies

1. Τι είναι τα cookies;
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, σημειώστε ότι η διαγραφή των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες λειτουργίες να μην είναι πλέον διαθέσιμες. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής cookies, ανατρέξτε στη λειτουργία Βοήθεια στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

2. yachting.com, sro cookies
Το Yachting.com, sro χρησιμοποιεί cookies και ενεργά στοιχεία (όπως JavaScript) για την παρακολούθηση των προτιμήσεων των επισκεπτών και τη βελτιστοποίηση της διάταξης του ιστότοπού τους.

Πεδίο και Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αποθηκεύουμε το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας, τον ιστότοπο που επισκέπτεστε, τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, όλα τα αρχεία που κατεβάζετε, τα κομμάτια βίντεο / ήχου που βλέπετε, τους μεμονωμένους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ, τους όρους αναζήτησης και τον ιστότοπο αναζήτηση, καθώς και την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας. Εάν η επίσκεψή σας είναι αποτέλεσμα διαδικτυακής διαφήμισης, όπως banner, διαφημιστικά βίντεο, καμπάνιες μηχανών αναζήτησης, καταγράφουμε επίσης ποιο banner, το Adword κ.λπ. παρακίνησε την επίσκεψή σας στο yachting.com.

Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να προσαρμόσουμε τον ιστότοπό μας στις ανάγκες όλων των επισκεπτών.

3. Cookies τρίτων

Ορισμένες ιστοσελίδες της yachting.com, sro περιλαμβάνουν περιεχόμενο και υπηρεσίες από άλλους παρόχους (όπως YouTube, Facebook, Instagram) που ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και ενεργά στοιχεία. Το Yachting.com, sro δεν επηρεάζει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δεδομένων από αυτούς τους παρόχους.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του παρόχου.


5. Χρήση εργαλείων Analytics όπως το Google Analytics, το Mouseflow, το IBM Marketing Cloud, το Facebook Pixel για τη μέτρηση της επισκεψιμότητας

Σε αυτόν τον ιστότοπο, το yachting.com, η sro μετρά την επισκεψιμότητα χρησιμοποιώντας τα αναλυτικά εργαλεία Google Analytics, Mouseflow και IBM Marketing Cloud. Στις σελίδες του στο Facebook, το yachting.com, η sro αναλύει την κυκλοφορία χρησιμοποιώντας το Pixel.

Τα δεδομένα επισκεψιμότητας του ιστότοπου καταγράφονται ανώνυμα, επομένως δεν δημιουργείται σύνδεση με τον χρήστη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα χάρη στην ανωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP.

Προκειμένου να επιτραπεί η ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου, τα λεγόμενα cookies χρησιμοποιούνται για την καταγραφή δεδομένων. Το Yachting.com, sro το χρησιμοποιεί κυρίως για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων. Οι καταγεγραμμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μεταφέρονται ανώνυμα στον διακομιστή στατιστικών στοιχείων που λειτουργεί από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η πρόσβαση σε αυτά τα ανώνυμα δεδομένα παρέχεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα.

6. Χρήση των πρόσθετων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως στοιχείο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

1. Facebook

Ο ιστότοπος yachting.com, sro χρησιμοποιεί πρόσθετα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ("plug-ins") που παρέχονται από το κοινωνικό δίκτυο Facebook.com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). Οι προσθήκες μπορούν να αναγνωριστούν από το λογότυπο του Facebook ή τις επεκτάσεις "Facebook", "Like" ή "Share".

Όταν επισκέπτεστε μία από τις ιστοσελίδες μας που τις περιέχουν, αυτές οι προσθήκες αρχικά απενεργοποιούνται. Οι προσθήκες δεν είναι ενεργοποιημένες μέχρι να κάνετε κλικ στο κατάλληλο κουμπί. Ενεργοποιώντας πρόσθετα, δημιουργείτε μια σύνδεση Facebook και συμφωνείτε να μεταφέρετε δεδομένα στο Facebook. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Facebook, το Facebook μπορεί να συνδυάσει την επίσκεψή σας με τον λογαριασμό σας στο Facebook. Εάν πατήσετε το κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα μεταφέρει τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στο Facebook, όπου θα αποθηκευτούν.

Πληροφορίες σχετικά με το εύρος και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων Facebook, καθώς και τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις σας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία του απορρήτου σας περιέχονται στη δήλωση του Facebook για την προστασία δεδομένων.

Εάν δεν θέλετε το Facebook να συλλέγει τα δεδομένα σας μέσω των τοποθεσιών μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Facebook πριν επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας.


2. YouTube

Ο ιστότοπος yachting.com, sro χρησιμοποιεί την πλατφόρμα βίντεο YouTube που διαχειρίζεται η YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Το YouTube είναι μια πλατφόρμα που σας επιτρέπει να αναπαράγετε αρχεία ήχου και βίντεο.

Όταν ανοίγετε μια σελίδα του ιστότοπού μας, το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής YouTube δημιουργεί μια σύνδεση με το YouTube για να παρέχει την τεχνική μετάδοση ενός αρχείου βίντεο ή ήχου. Όταν δημιουργηθεί μια σύνδεση με το YouTube, τα δεδομένα μεταφέρονται στο YouTube.

Πληροφορίες σχετικά με την έκταση και το σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων YouTube, καθώς και τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις σας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία του απορρήτου σας παρέχονται στη Δήλωση απορρήτου του YouTube.


3. Instagram

Ο ιστότοπος yachting.com, sro χρησιμοποιεί προσθήκες κοινωνικής δικτύωσης Instagram ("πρόσθετα"), που διαχειρίζεται η Instagram, LLC ATTN: Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ("Instagram"). Οι προσθήκες μπορούν να αναγνωριστούν χρησιμοποιώντας το λογότυπο Instagram ή την επέκταση "Instagram".

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας που τα περιέχουν, αυτά τα πρόσθετα αρχικά απενεργοποιούνται. Οι προσθήκες δεν είναι ενεργοποιημένες μέχρι να κάνετε κλικ στο κατάλληλο κουμπί. Ενεργοποιώντας πρόσθετα, δημιουργείτε μια σύνδεση με το Instagram και συναινείτε στη μεταφορά δεδομένων στο Instagram. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Instagram, το Instagram μπορεί να συγχωνεύσει την επίσκεψή σας με τον λογαριασμό σας στο Instagram. Πατώντας το κατάλληλο κουμπί, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα περάσει τις σχετικές πληροφορίες απευθείας στο Instagram όπου θα αποθηκευτούν.

Πληροφορίες σχετικά με την έκταση και τον σκοπό της συλλογής δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων Instagram, καθώς και τα δικαιώματα και τις ρυθμίσεις σας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την προστασία του απορρήτου σας περιέχονται στη Δήλωση απορρήτου του Instagram.