ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
Zindulka pojištění storna plavby

Zindulka pojištění storna plavby

Při uzavření smlouvy na pronájem lodi si můžete pojistit plavbu proti stornování. Nabízíme Zindulka pojištění plavby.
Při uzavření smlouvy na pronájem lodi si můžete pojistit plavbu proti stornování. Nabízíme Zindulka pojištění plavby.

Využijte naši nabídky a pojistěte si plavbu proti stornování. Zindulka pojištění storna stojí 2,9 % z ceny nájmu lodi.

Zde je situace stejná, jako u jakéhokoliv jiného pojištění storna zájezdu. Naše společnost spolupracuje se společností Kooperativa a pojištění vám připraví podle vašich požadavků.

Podmínky pojištění stornovacích poplatků za pronájem lodi

  • Při zaplacení zálohy za pronájem lodi je možné se pojistit proti nenadálému stornování pronájmu. Pojistné je ve výši 2,9 % z ceny pronájmu.
  • Pojištění storna se v plné výši dá uzavřít pouze v době při zaplacení zálohy za loď. Při zaplacení doplatku se dá pojistit storno pouze na částku ve výši doplatku.
  • Stornovací poplatky je možné pojistit nejpozději jeden pracovní den po zaplacení zálohy za pronájem lodi. Při pozdějším sjednání pojištění stornovacích poplatků pojištění nevzniká, i když je zaplaceno.
  • Pojištění stornovacích poplatků může mít dvojí formu. Buď dojde k pojištění storno poplatků celé posádky a nebo pouze jedné osoby, která hradí pronájem lodi.
  1. Pojištění storno poplatků všech osob – pojistit se může každý člen posádky, který se plavby zúčastní. Musí se přiložit seznam posádky, který je součástí pojistné smlouvy. Každý člen posádky je pojištěný na úměrnou část z ceny pronájmu připadajícího na něj. Je povolená výměna osob na seznamu posádky. Pokud se nějaký člen posádky změní, platí pojištění storna i na nového člena posádky.
  2. Pojištění storno poplatků pouze u plátce – pojistit se může pouze osoba, která celý pronájem lodi hradí. Pokud se tato osoba nebude moci zúčastnit plavby, celé pojištění storno poplatků je uzavřené na ni a ona obdrží celé pojistné plnění.
  • Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného a zaniká dnem začátku pronájmu a nebo vyplacením pojistného plnění z tohoto pojištění.
  • V případě pojistné události uhradí pojistitel pojištěnému stornovací poplatky, které zrušením cesty vznikly pojištěné osobě.
  • Na pojistném se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20 %.