ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34
Doporučení tras plavby

Doporučení tras plavby

Pokud jste na rozpacích a nevíte, kudy plout, doporučíme vám vhodnou trasu plavby.
Pokud jste na rozpacích a nevíte, kudy plout, doporučíme vám vhodnou trasu plavby.

Před vyplutím vám doporučíme vhodnou trasu plavby pro oblast, kde se budete plavit. Naše bohaté jachtařské zkušenosti, získané za 25 let v téměř všech částech světa, jsou zárukou, že vám poradíme a že vám:

  • pomůžeme vybrat trasu plavby co nejlépe vyhovující vašim potřebám – jiná trasa plavby bude pro letní rodinnou plavbu s dětmi a jiná pro sportovní podzimní plavbu s přáteli
  • upozorníme vás na místní specifika a na co si máte dát pozor – lokální větry, proudy, místní zvyklosti, nebezpečné oblasti atd.
  • zapůjčíme zdarma mapy a plavební příručky pro danou oblast, abyste se mohli na plavbu dopředu připravit a abyste mohli konzultovat před svým odjezdem další otázky, které vás při studiu map a průvodců napadnou
 

Chcete doporučit trasu plavby nebo se na něco zeptat?