ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Sportovní plavba v Irsku

Navštivte s námi nejdivočejší místa západního pobřeží Irska a naučte se plout v přílivových vodách.

Navštivte s námi nejdivočejší místa západního pobřeží Irska a naučte se plout v přílivových vodách.

Hlavním cílem plavby je naučit se plout v přílivových vodách, řídit loď v obtížných meteorologických podmínkách a spolupracovat s posádkou během nonstop plavby. Pro Ty, co to již umějí, mohou se v tomto umění co nejvíce zdokonalit. Dalším cílem je navštívit nejkrásnější a nejdivočejší místa západního pobřeží Irska.

 

Pro koho je plavba vhodná

 • Mírně pokročilé a pokročilé jachtaře.
 • Kapitány, kteří se chtějí zdokonalit v řízení lodi v obtížných podmínkách.
 • Plavba je teoretickou i praktickou přípravou na přílivové vody a na zkoušku na stupeň B – Velitel mořské plavby.
 • Uplujete s námi až 800 NM (v závislosti na počasí)

Co se běhěm plavby naučíte

 • výpočítat výšku a čas přílivu
 • vypočítat sílu a směr přílivových proudů
 • prakticky využívat výsledky výpočtů při plavbě a navigaci
 • koordinaci posádky během nonstop plavby
 • samostatně vést loď v obtížných meteorologických podmínkách
 • kotvit v oblasti silných přílivových proudů
 • pravděpodobně poznáte, co to znamená mít mořskou nemoc, a budete se snažit ji překonávat
 • základní ovládání spinakru (pokud to počasí dovolí)

Cíl plavby

 • navštívit nejkrásnější a nejdivočejší místa na západním pobřeží Irska
 • prověřit připravenost posádky plout v obtížných podmínkách

Posádka

 • 8 členů posádky + kapitán

Doprava

 • letecká doprava do Corku za cca 6 000 Kč + transfer z Corku do Baltimoru a zpět za 40 EUR/osobu

Podrobná trasa plavby

Zde naleznete trasu sportovní plavby v Irsku. Pro bližší informace k trase a místům plavby klikněte na ikonu v levém horním rohu mapy.

 

Nejjižnějším přístavem Irska je Baltimore a je to také jedno z nejvzdálenějších míst, kam se dá z Dublinu jet.

Na začátku plavby si dáme nácvik MOB ( manévr Muž přes palubu ), abychom byli připravení na nepředpokládané situace. Po důkladném procvičení MOB zamíříme k legendárnímu majáku Fastnetrock (nejjižnější výspě Irska) a potom k ostrovům Skellig. Před objevením Ameriky byly ostrovy Skellig považovány za nejzápadnější místo na Zemi. Svaté pevnosti byly jako značky vytyčující hranice na kraji světa. Ostrovy i dnes okouzlují divokou přírodní krásou a pozůstatky prastarých skalních klášterů.

Od ostrovů Skellig poplujeme delší přejezd 170NM k největšímu irskému ostrovu Achill. Tento ostrov rozeklaný, hornatý ostrov patřil dlouhou dobu k nejchudším místům Irska. Nyní je ale vyhledávanou turistickou destinací Irů a jeho krása Vám učaruje.

Z ostrova Achill poplujeme kolem pobřeží Connemara do přístavu Clifden. Connemara v provincii Galway je jedna z nejdivočejších a nejméně lidnatých míst ze všech oblastí Irska. Stejně tak jako většina Galwaye i Connemarská historie běží tisíce let zpět. Connemarské pobřeží je velmi členité a má spoustu krásných pláží, malé ostrůvky a zálivy. Oblast Clifdenu, hlavního města Connemary, je bohatá na megalitické hrobky. Hrabství Galway je tvořené rašeliništi, vřesovišti, horami a členitým pobřežím bouřlivého Atlantiku s krásnými písečnými plážemi. Rozprostírá se od Killary Harbour, jediného irského fjordu ( kde přistaneme, pokud nám to čas dovolí) , dolů k zátoce Kilkieran. Na západě je ohraničena hornatým pásmem Maumturks Mts. Dalším horským pásmem jsou známější Twelve Bens.

Přistaneme v přístavu Clifden a vydáme se na procházku po okolí. Kousek za městem je památník, postavený míli a půl od místa, kde roku 1919 přistáli po prvním nonstop letu přes Atlantik piloti Alcock a Brown a nedaleko od něj je Marconiho bezdrátová stanice, která si v roce 1907 vyměňovala první transatlantické zprávy s Novým Skotskem.

Z Clifdenu zamíříme k Aranským ostrovům. Je to malé, odlehlé a pocit samoty vzbuzující souostroví. Skládá se ze tří ostrovů, které dohromady pokrývají plochu sotva 50 km² a žije na nich něco málo přes tisícovku stálých obyvatel. Obtížná dostupnost, svébytné přírodní prostředí i staré irské tradice dělají z Aranských ostrovů jedinečný návštěvní cíl.

Irsko

Nevelký hlavní ostrov protínají křížem krážem kamenné, zhruba dva metry vysoké zdi, obzor občas poruší zřícenina kostela nebo starý keltský kříž a do útesů neustále bijí vlny rozdivočelého oceánu. Kamenných zdí je prý na ostrovech více, nežli 1000km. Tyto zdi jsou postavené z nasucho kladených vápencových desek. Zídky ohraničují jednotlivé pastviny podobně, obdobně jako zídky postavené na Kornatech. Zídky připomínají doby, kdy na Aranských ostrovech žil, v porovnání s dneškem, více než dvojnásobek obyvatel. I tuto odlehlou část Irska totiž před polovinou 19. století zdecimovala bramborová nákaza a mnozí z těch, kdo přežili, pak emigrovali do Ameriky.

Nejzajímavějším místem Aranských ostrovů je bezesporu prehistorická pevnost Dun Aengus (Dún Aonghasa) postavená na útesech nad mořem. O jejím původu téměř nic nevíme, je to ale mystické místo, které patří k nejstarším a nejlépe dochovaným prehistorickým monumentům v celé Evropě.

Několikanásobné zdi Dun Aengusu svírají plochu přes šest hektarů a chrání prostor ze severního směru. Z jihu není žádné umělé ochrany třeba, pevnost totiž "sedí" na více než sto metrů vysokém útesu, který spadá kolmo do moře. Ačkoli vzezření místa napovídá, že se mohlo jednat o pevnostní stavbu, není to úplně jisté. Jméno totiž napovídá spojení s pohanským bohem Aengusem, možná se tu kdysi konaly náboženské ceremonie či tu plály strážní ohně. Pohled na oceán rozbíjející se o útes pod pevností je nezapomenutelný. Představa, že na tomto nehostinném a přitom krásném místě žili lidé několik tisíci let je opravdu vzrušující.

Na sever od pevnosti je dobře chráněná zátoka, odkud podnikneme výpad na pevnost. Čeká nás asi 1 km dlouhé stoupání na útes.

Odlehlá poloha Aranských ostrovů způsobila, že staré tradice se tu uchovaly více než v jiných částech i tak dost konzervativního Irska. To platí i pro jazyk, ostrovy jsou jednou z mála oblastí země, kde většina obyvatel mluví i v každodenním styku irsky. Irsky hovořící obyvatelstvo žije téměř výhradně při spoře osídleném západním pobřeží a na přilehlých ostrovech.

Inishmore, vesnice nedaleko Dun Aengusu, tedy patří mezi "pevnosti" irského jazyka, do oblasti kolektivně nazývané Gaeltacht, což je výraz označující irsky mluvící regiony. Občas se tu setkáme s ukazateli psanými pouze v irštině a v hospodě nejspíš budeme mít problém se domluvit: i když se obsluha "sníží" k angličtině, zdejší akcent je na hranici srozumitelnosti.

Z Aranských ostrovů zamíříme k přístavu Galway, jednomu z nejnavštěvovanějších a nejzajímavějších měst v Irsku. Z Galway můžeme podniknout výlet autem nebo autobusem do přírodního parku Connemara. Je to jeden ze šesti irských národních parků a rozkládá se na cca 2 tisících hektarech zahrnujících čtyři hory pohoří Twelve Bens, včetně nejvyššího – Benbaunu (729 m), bažiny, louky, pastviny, vřesoviště, rašeliniště a lesy. Středem parku protéká řeka Polladirk. V parku jsou dobře značené stezky a určitě si je všechny projděte, protože zdejší příroda je nádherná. Po jedné z nich můžete vystoupat i na nenáročný kopec Diamond Hill (512 m), z něhož je ohromující výhled na oceán, jezero Kylemore a opatství a na pohoří Twelve Bens. Park vítá návštěvníky po celý rok a je zdarma. Platí se pouze do návštěvnického střediska, které je v provozu od března do října.

Jižně od Galway je přístav Kinvarra a naproti němu se nachází hrad Dunguaire, jeden z nejromantičtějších irských hradů. Stojí na mořském břehu a pohled na něj je opravdu úchvatný.

Plavba dále na jih bude vést podél Moherských útesů. Útesy se nacházejí na západním pobřeží v hrabství Clare. Jsou téměř 8km dlouhé a vysoké téměř 200m. Pohled na útes z moře je doslova dech beroucí. Když se k útesům připlouvá v noci, tak jejich blízkost, mimo řevu tříštícího se moře, prozrazuje také řev nepřeberného množství ptáků zde hnízdících.

Pokud nám to umožní čas, tak navštívíme nejdelší irský fjord vedoucí k přístavu Limerick, ležícím v ústí řeky Shannon.

Při plavbě zpět opět mineme maják Fastnetrock a 7 NM východně od Baltimoru u skalisk Stags zkusíme štěstí, zda potkáme velryby.

Storno podmínky

Pokud se akce nemůžete zúčastnit a zrušíte svoji účast do 60 dnů před začátkem, máte nárok na bezplatné přesunutí na jiný termín. Když svoji účast zrušíte v rozmezí od 60 do 15 dní před záčátkem, musíte uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny sportovní plavby. Máte nárok na přesun na jiný termín, ale musíte doplatit chybějící část. V případě, že účast zrušíte 14 dní před začátkem je storno poplatek 100 % z ceny.

Pokud zrušíme akci máte nárok na vrácení 100 % zaplacené částky.

 

Articles