ShapeArtboard 1 copy 3GroupCombined ShapeFill 9icon-phoneGroupicon-boatGroupicon-callArtboard 2Groupicon-doneArtboard 1Zindulka-USP 34

Typy kapitánských průkazů

Připravili jsme popis kapitánských průkazů, se kterými se český jachtař běžně může setkat. Jedná se o kapitánské průkazy vystavované Státní plavební správou na vnitrozemské vody a příbřežní plavbu, o kapitánské průkazy na moře vystavované Ministerstvem dopravy ČR, o chorvatské kapitánské průkazy vystavované Ministerstvem moře a turizmu a o anglické kapitánské průkazy vystavované Royal Yachting Association. Platnost českých průkazů je dána mezinárodními dohodami, platnost chorvatských průkazů je omezená pouze na chorvatské vody a platnost anglických průkazů je daná nezpochybnitelnou autorito RYA jakožto vydávajícího orgánu.

 

NÁMOŘNÍ KAPITÁNSKÉ PRŮKAZY

Velitel pobřežní plavby Yachtmaster Coastal - stupeň C

Vydávaný Ministerstvem dopravy ČR. Platí do vzdálenosti 20 námořních mil od pobřežní linie, pro maximální délku jachty do 16 m, pro maximální vítr do 6° Beaufortovy stupnice.

Velitel mořské plavby Yachtmaster Offshore - stupeň B

Vydávaný Ministerstvem dopravy ČR. Platí do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie, pro maximální délku jachty do 24 m.

Velitel oceánské plavby Yachtmaster Ocean - stupeň A

Vydávaný Ministerstvem dopravy ČR. Platí bez omezení oblasti plavby, pro maximální délku jachty do 24 m.

Přihlaste se na kapitánský kurz

Průkazy RYA (Royal Yachting Association)

Vydávané asociací RYA. Potvrzení o úspěšném absolvování kurzu určitého stupně na půdě školicích středisek RYA pokrývají všechny oblasti plavby.

VMP PRŮKAZY

Průkazy vydávané Státní plavební správou.

VMP - průkaz Vůdce malého plavidla

Platí na vnitrozemských vodách v ČR.

Přihlaste se na kurz VMP

MPZ I - Mezinárodní průkaz způsobilosti na vnitrozemské vody (je to VMP mezinárodní)

Platí na vnitrozemských vodách v ČR a na vnitrozemských vodách v zahraničí.

MPZ C - Mezinárodní průkaz způsobilosti v pobřežních vodách

Platí do vzdálenosti 1 námořní míle od pevniny nebo pobřežních ostrovů, pro maximální délku plavidla do 20 m, pro maximální vítr do 4° Beaufortovy stupnice, do maximální výšky vln 1,2 m, pouze pro denní plavbu, na českých a zahraničních vnitrozemských vodách.

CHORVATSKÉ PRŮKAZY

Jsou vydávané Ministerstvem pomorstva. Platnost těchto průkazů je pouze v chorvatských vodách a ve vodách států, jež tyto průkazy uznaly. Jelikož se o platnosti chorvatských kapitánských průkazů vedou neustále spory, přikládáme oficiální odpověd chorvatského Ministerstva pomorstva, kde je jednoznačně definované, kde chorvatské průkazy platí. Dokument naleznete zde.

Voditelj brodice kategorije A

Platí pro maximální délku lodi do 6 m a výkonu motoru do 8 kW, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, pobřežních vodách a chorvatských teritoriálních vodách do vzdálenosti 6 námořních mil od linie pobřeží nebo ostrovů.

Voditelj brodice kategorije B

Platí pro lodě s pasažéry, do vzdálenosti 3 NM od linie pobřeží nebo ostrovů, nákladní a rybářské lodě, všechny typy rekreačních lodí, rekreační jachty do hrubého výtlaku 30 t, charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, chorvatských teritoriálních vodách a mezinárodních vodách.

Voditelj brodice kategorije C

Platí pro všechny typy lodí, všechny typy jachet do hrubého výtlaku 30 t, charterové jachty do hrubého výtlaku 30 t bez profesionální posádky, ve vnitrozemských chorvatských vodách, vnitřním moři, chorvatských teritoriálních vodách a mezinárodních vodách.